Saturday, 27 December 2014

காலம் தவறாமை,மாணவர் பாதுகாப்பு,மாணவர்களின் தேர்ச்சி போன்றவற்றில் அதிக அக்கறையோடு செயல்பட வேண்டும் என புதிதாக பணியேற்றுள்ள பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் முனைவர் ச.கண்ணப்பன் கடிதம்.

காலம் தவறாமை,மாணவர் பாதுகாப்பு,மாணவர்களின் தேர்ச்சி போன்றவற்றில் அதிக அக்கறையோடு செயல்பட வேண்டும் என புதிதாக
பணியேற்றுள்ள பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் முனைவர் ச.கண்ணப்பன் கடிதம்.

Tags :
trb news, tet news, tet news, tnpsc news, tnschools,