Monday, 24 October 2016

B.ED ADMISSION NOTIFICATION 201-2018 | தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் தொலைநிலைக் கல்வி வாயிலாக வழங்கும் 500 B.ED இடங்களுக்கு சேர்க்கை அறிவிப்பினை வெளியிடப்பட்டுள்ளது... விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 30.11.2016 விரிவான விவரங்கள்...

B.ED ADMISSION NOTIFICATION 201-2018 | தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் தொலைநிலைக் கல்வி வாயிலாக வழங்கும் 500 B.ED இடங்களுக்கு சேர்க்கை அறிவிப்பினை வெளியிடப்பட்டுள்ளது... விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 30.11.2016 விரிவான விவரங்கள்...


No comments: