Friday, 10 November 2017

G.O.MS. NO.227 DT: NOVEMBER 06, 2017 | மேல்நிலை முதலாமாண்டு செய்முறைத்தோ்வினை அதே கல்வி ஆண்டே நடத்த தமிழக அரசு அனுமதி அளித்து அரசாணையில் திருத்தம் வெளியிட்டுள்ளது.

G.O.MS. NO.227 DT: NOVEMBER 06, 2017 | மேல்நிலை முதலாமாண்டு செய்முறைத்தோ்வினை அதே கல்வி ஆண்டே நடத்த தமிழக அரசு அனுமதி அளித்து அரசாணையில் திருத்தம் வெளியிட்டுள்ளது. | DOWNLOAD   
TAG:
செய்திகள் | G.Os | FLASH NEWS | EDU NEWS | EMPLOYMENT NEWS | TNPSC NEWS | TET NEWS | TRB NEWS | ADMISSION NEWS | ASSEMBLY NEWS | B.ED NEWS | COUNSELLING NEWS | CPS NEWS | COLLEGE NEWS | COURT NEWS | DATE RELATED NEWS | EXAM NEWS | G.O NEWS | G.K NEWS | GPF NEWS | M.ED NEWS | MRB NEWS | NMMS NEWS | NET/SET NEWS | PAY COM NEWS | RESULT NEWS |

No comments: