தமிழக அரசாணை | TN G.Os | G.Os of Finance Department | GOs of Public Interest - 3 | Higher Education Department 1. G.O Ms.No. 242Dt: December 18, 2012|பொதுப்பணிகள் - இணைக்கல்வித் தகுதி நிர்ணயம் -பத்தாம் வகுப்பிற்கு (SSLC) பின் மூன்றாண்டு பட்டயப்படிப்பு அல்லது இரண்டாண்டு தொழில் நுட்ப பயிற்சி (I.T.I) படித்த பிறகு மூன்றாண்டு பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள், பத்தாம் வகுப்பிற்கு (S.S.L.C) பின் மூன்றாண்டு பட்டயப்படிப்பு படித்த பிறகு இரண்டாண்டு பட்டப்படிப்பினை (Lateral Entry) படித்தவர்கள் மற்றும் பதினோராம் வகுப்பிற்கு (old SSLC) பின் இரண்டாண்டு ஆசிரியப் பட்டயப்படிப்பு படித்த பிறகு மூன்றாண்டு பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள் ஆகியோர் - 10 வகுப்பு, பனிரெண்டாம் வகுப்பிற்குபின் மூன்றாண்டு பட்டப்படிப்பு படித்தவர்களுக்கு இணையாக கருதி பொதுப் பணிகளில் வேலைவாய்ப்பு.
 2. Letter Ms.No. 211Dt: November 01, 2012| கல்லூரிக் கல்வி - சுயநிதி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் - புதிதாக சுயநிதி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி துவங்க வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - தொடர்பாக..
 3. G.O Ms.No. 137Dt: July 18,|தமிழ்நாடு கல்லூரிக் கல்விப்பணி – முனைவர் ஆர்.பத்மினி,கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்குநர், சென்னை மண்டலம், சென்னை - முதுநிலையில் உள்ள தகுதிவாய்ந்த இவருக்கு துறைத்தலைவர் பணியிடத்திற்கு நிகராக சிறப்புப் பணியிடத்தில் பணியமர்த்துதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 4. G.O Ms.No. 136Dt: July 18, 2012|தமிழ்நாடு கல்லூரிக் கல்விப்பணி - முனைவர் ட்டி.செந்தமிழ்ச்செல்வி, கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்குநர் (நிதி), கல்லூரிக் கல்வி இயக்குனரகம், சென்னை - கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநராகப் பதவி உயர்வளித்து பணியமர்த்துதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 5. G.O Ms.No. 135Dt: July 17, 2012|கல்லூரிக் கல்வி - தமிழ்நாடு கல்லூரிக் கல்விப்பணி -கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநர் பணியிடம் நிரப்புதல் -2012-2013 ஆம் ஆண்டிற்கான தேர்ந்தோர் பெயர்ப்பட்டியலுக்கு ஒப்புதல் வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 6. Letter (1D) No. 174Dt: June 29, 2012|கல்லூரிக் கல்வி- சுயநிதி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள்-2013-2014-ஆம் கல்வியாண்டில் புதிதாக கல்லூரி துவங்க விண்ணப்பங்கள் வழங்குதல் மற்றும் சமர்ப்பித்தல் - கடைசி நாள் நிர்ணயம் செய்தல் - ஆணைகள் -வெளியிடப்படுகிறது.
 7. G.O Ms. No. 115Dt: June 28, 2012|கல்லூரிக் கல்வித்துறை - கல்வியியல் கல்லூரிகள்-கல்வியியல் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கை - 2012-13-ம் ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 8. G.O Ms. No. 114Dt: June 28, 2012|உதவி பெறும் கல்லூரிகள்- அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளில் காலியாக உள்ள ஆசிரியரல்லாப் பணியாளர்களின் பணியிடங்களை நிரப்பிக் கொள்வதற்கு அனுமதி அளித்தல்-ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 9. G.O Ms. No. 99Dt: June 18, 2012|கல்லூரிக் கல்வித் துறை - 2012-13 ஆம் ஆண்டு பகுதி II திட்டம் - 69 அரசு கல்லூரிகளின் முதல்வர் அலுவலகங்களுக்கு உள்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்காக கணினிகள் மற்றும் அதனைச் சார்ந்த உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு ரூ.133.13 இலட்சம் நிதி - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 10. G.O Ms. No. 98Dt: June 18, 2012|உயர்கல்வி - கல்லூரிக் கல்வி - அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் - 2012-13ஆம் கல்வியாண்டில் புதிய பாடப்பிரிவுகள் தொடங்குதல் மற்றும் உதவிப் பேராசிரியர் பணியிடங்கள் தோற்றுவித்தல் - ஒப்பளிப்பு - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 11. G.O Ms. No. 94Dt: June 11, 2012|கல்லூரிக் கல்வித் துறை - 2012-13 ஆம் ஆண்டு பகுதி II திட்டம் - கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக கணினிகள் மற்றும் அதனைச் சார்ந்த உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு ரூ.6.90 இலட்சம் தொடரா செலவினத்திற்கு ஒப்புதல்.
 12. G.O Ms.No. 93Dt: June 11, 2012|கல்லூரிக் கல்வித் துறை - 2012-13-ஆம் ஆண்டு பகுதி II திட்டம் - 11 அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக கணினிகள் மற்றும் அதனைச் சார்ந்த உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு ரூ.159.97 இலட்சம் தொடரா செலவினத்திற்கு ஒப்புதல்.
 13. Letter Ms. No. 71Dt: May 21, 2012|கல்லூரி கல்வி- சுயநிதி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி தொடங்க அனுமதி வழங்க கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநருக்கு அதிகாரம் வழங்கி ஆணையிடப்பட்டது - அதிகாரம் மாற்றம் செய்த ஆணையினை ரத்து செய்தல் - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 14. G.O Ms. No. 287Dt: December 29, 2011|உயர் கல்வி - கல்லூரிக் கல்வி - அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் இரண்டாம் சுழற்சி முறை வகுப்புகளில் பணிபுரியும் கெளரவ விரிவுரையாளர்கள் பெற்று வரும் தொகுப்பூதியம் ரூ.6000/-லிருந்து ரூ.10,000/-ஆக உயர்த்தி வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 15. G.O Ms. No. 277Dt: December 15, 2011|தொழில்நுட்பக் கல்வி - அரசு பொறியியல் கல்லூரிகளில் உள்ள கணினிகளை பராமரிப்பதற்கும் மற்றும் புதிய கணினிகளை கொள்முதல் செய்வதற்கும் கணினி சிறப்புக் கட்டணத்தை சம்பந்தப்பட்ட கல்லூரி முதல்வரின் தன்வைப்பு கணக்கில் செலுத்தி செலவு செய்திட அனுமதி.
 16. G.O Ms. No. 233Dt: October 24, 2011|கல்லூரிக் கல்வித் துறை - 2011-12 ஆம் ஆண்டு பகுதி II திட்டம் 23 அரசு கல்லூரிகளில் கணினி வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக கணினிகள் மற்றும் அதனை சார்ந்த உபகரணங்கள் வாங்க ரூ.319.90 இலட்சம் தொடரா செலவினம் அனுமதித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 17. G.O Ms.No232Dt: October 24, 2011|கல்லூரிக் கல்வித் துறை - 2011-12 ஆம் ஆண்டு பகுதி II திட்டம் கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநர் அலுவலகம் மற்றும் 6 கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் கணினி வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக கணினிகள் மற்றும் அதனை சார்ந்த உபகரணங்கள் வாங்க ரூ.19.60 இலட்சம் தொடரா.
 18. G.O Ms. No. 217Dt: September 13, 2011|தமிழ்நாடு கல்லூரிக் கல்விப்பணி - அரசு கலை அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் காலியாகவுள்ள 1025 உதவிப்பேராசிரியர் பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் நிரப்புதல் - அனுமதி வழங்கி ஆணையிடப்படுகிறது.
 19. G.O Ms. No. 202Dt: August 24, 2011|தொழில்நுட்பக் கல்வி - கோயம்புத்தூர், திருநெல்வேலி மற்றும் காரைக்குடியிலுள்ள அரசு பொறியியற் கல்லூரிகள் - கல்லூரிகளின் வளர்ச்சி நிதி மற்றும் சிறப்பு கட்டணத்திலிருந்து ரூ.40.68 இலட்சம் செலவில் மூன்று புதிய பேருந்துகள் கொள்முதல் செய்வதற்கு ஆணை வழங்கப்பட்டது - ரூ.57.00 இலட்சமாக உயர்த்தி திருத்திய ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 20. Letter No. 15065Dt: August 10, 2011|உயர்கல்வித் துறை - பல்கலைக்கழகங்கள் - உயர்கல்வித் துறையின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள பல்கலைக்கழகங்களின் வருவாய் தொகையினை முதலீடு செய்வது - தொடர்பாக.
 21. G.O (1D) No. 149Dt: August 08, 2011|தொழில் நுட்பக் கல்வித் துறை - 2011-2012 ஆம் ஆண்டில் அரசினர் பொறியியல் கல்லூரிகள், அரசினர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகள் மற்றும் அரசினர் சிறப்புப் பயிலகங்களில் பணிபுரியும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்களுக்கு கலந்தாய்வு மூலம் பொது மாறுதல் அளித்தல் - நெறிமுறைகள் நிர்ணயித்திடல் மற்றும் இடமாற்றம் குறித்த கலந்தாய்வு நடத்திக் கொள்ள தொழில் நுட்பக் கல்வி ஆணையருக்கு அதிகாரம் வழங்கி ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 22. G.O (1D) No. 148Dt: August 08, 2011|உயர்கல்வி - கல்லூரிக் கல்வித் துறை - 2011-2012 ஆம் ஆண்டில் அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகள் மற்றும் கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககத்தின் கீழ் பணிபுரியும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்களுக்கு கலந்தாய்வு மூலம் இடமாறுதல் அளித்தல் - நெறிமுறைகள் நிர்ணயித்திடல் மற்றும் இடமாற்றம் குறித்த கலந்தாய்வு நடத்திக்கொள்ள கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநருக்கு அதிகாரம் வழங்குதல் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகிறது.
 23. GO. Ms. No 170Dt: July 22, 2011|உயர்கல்வி - கல்லூரிக் கல்வி - திருவாரூர் மாவட்டம், நன்னிலம் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக உறுப்பு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (இருபாலர்) - 2011-2012 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் தொடங்குதல் - ஒப்பளிப்பு - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 24. GO. Ms. No 169Dt: July 22, 2011|உயர்கல்வி - கல்லூரிக் கல்வி - தருமபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பெரியார் பல்கலைக்கழக உறுப்பு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (இருபாலர்) - 2011-2012 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் தொடங்குதல் - ஒப்பளிப்பு - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 25. GO. Ms. No 164Dt: July 15, 2011|உயர்கல்வி - கல்லூரிக் கல்வி - திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம், ஸ்ரீரங்கம் வட்டம், பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக உறுப்பு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (இருபாலர்) - 2011-2012 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் தொடங்குதல் - ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 26. முதுகலை.
 27. G.O Ms. No. 163Dt: July 15, 2011|தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை - அரசினர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மற்றும் சிறப்பு பயிலகங்கள் - நூலக புத்தகங்கள் வாங்க முதல்வர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி உச்ச வரம்பை ரூ.15,000/- லிருந்து ரூ.50,000/- ஆக உயர்த்தி ஆணை வெளியிடப்படுகிறது..
 28. Go. Ms. No. 162Dt: July 14, 2011|கல்லூரிக் கல்வித்துறை - கல்வியியல் கல்லூரிகள்-கல்வியியல் கல்லுாரிகளில் மாணவர் சேர்க்கை - 2011-2012-ம் ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 29. G.O Ms.No. 160Dt: July 13, 2011|2011-12 ஆம் கல்வியாண்டில் விருதுநகர் மாவட்டம், திருச்சுழி வட்டத்தில் புதிய பல்கலைக் கழக உறுப்பு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி தொடங்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டதற்கு பதிலாக விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் வட்டத்தில் பல்கலைக் கழக உறுப்பு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி தொடங்க அனுமதி அளித்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 30. G.O (4D) No. 2Dt: July 05, 2011|உயர்கல்வி - கல்லூரிக்கல்வி - அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் இரண்டாம் சுழற்சி வகுப்புகள் துவங்கப்பட்டமை - தொகுப்பூதியத்தில் கெளரவ விரிவுரையாளர்கள் நியமனம் செய்யவும் மற்றும் ஆசிரியரல்லாப் பணியாளர்களுக்கு உழைப்பூதியம் வழங்கவும் ஒப்பளிப்பு அளித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 31. Letter Ms. No. 155Dt: June 23, 2011|சுயநிதிக் கல்லூரிகள் - நிதியுதவி பெறாத தனியார் ஆடவர் / மகளிர்/ இருபாலர் பயிலும் கல்லூரியாக மாற்றம் செய்ய அனுமதி வேண்டும் கல்வி முகமைகளின் விண்ணப்பங்கள் - சார்ந்த மாவட்ட ஆட்சியருக்கும் சமர்ப்பிக்க வேண்டுவது - தொடர்பாக.
 32. Letter. Ms. No. 154Dt: June 23, 2011|சுயநிதிக் கல்லூரிகள் - நிதியுதவி பெறாத தனியார் ஆடவர் / மகளிர்/ இருபாலர் பயிலும் கல்லூரியாக மாற்றம் செய்ய அரசின் அனுமதி வேண்டுகிற கல்வி முகமைகளின் விண்ணப்பங்களின் மீதான ஆய்வறிக்கையை அரசுக்கு அனுப்ப வேண்டுவது - தொடர்பாக.
 33. Letter Ms. No.153Dt: June 23, 2011|கல்லூரிக் கல்வி - நிதியுதவி பெறாத தனியார் சுயநிதி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளைத் துவங்குவது தொடர்பான விண்ணப்பங்கள் - சார்ந்த மாவட்ட ஆட்சியருக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டுவது - தொடர்பாக.
 34. Letter Ms. No. 152Dt: June 23, 2011|சுயநிதிக் கல்லூரிகள் - நிதியுதவி பெறாத தனியார் சுயநிதி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளைத் துவங்க அனுமதி வேண்டும் கல்வி முகமைகளின் விண்ணப்பங்களின் மீதான ஆய்வறிக்கையை அரசுக்கு அனுப்ப வேண்டுவது - தொடர்பாக.
 35. G.O Ms. No. 150Dt: June 22, 2011|உயர்கல்வி - கல்லூரிக் கல்வி - அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் இரண்டாம் சுழற்சி வகுப்புகள் துவங்கப்பட்டமை - ஏப்ரல் 2010 - பணிபுரிந்த கெளரவ விரிவுரையாளர்கள் - உழைப்பூதியம் அனுமதித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 36. G.O Ms. No. 143Dt: June 14, 2011|உயர்கல்வி - தொழில்நுட்பக் கல்வி - 2011-2012-ஆம் கல்வியாண்டு முதல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரிகளில் நேரடி இரண்டாமாண்டு பி.இ./பி.டெக் மற்றும் முதுகலை பட்டப் படிப்பு எம்.பி.ஏ., / எம்.சி.ஏ, எம்.இ./ எம்.டெக். மாணவர் சேர்க்கையில் தமிழ்நாட்டில் பயின்ற இலங்கை அகதிகளுடைய குழந்தைகளை சேர்க்க அனுமதி - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 37. G.O.(D).No. 172Dt: June 10, 2011|தொழில் நுட்பக் கல்வித் துறை - 2011-2012 ஆம் ஆண்டில் அரசினர் பொறியியல் கல்லூரிகள், அரசினர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகள் மற்றும் அரசினர் சிறப்புப் பயிலகங்களில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு கலந்தாய்வு மூலம் பொது மாறுதல் அளித்தல் - நெறிமுறைகள் நிர்ணயித்திடல் மற்றும் இடமாற்றம் குறித்த கலந்தாய்வு நடத்திக் கொள்ள தொழில் நுட்பக் கல்வி ஆணையருக்கு அதிகாரம் வழங்கி ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 38. G.O.(Ms)No.136Dt: May 23, 2011|தொழில் நுட்பக் கல்வி - அரசு நிதியுதவி பெறும் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகள் - வலிவலம் தேசிகர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, நாகப்பட்டினம் - தமிழ்நாடு கல்விக்கடன் - பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் பயின்ற முன்னாள் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கல்விக் கடன் நிலுவைத் தொகை தள்ளுபடி செய்தல் - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 39. G.O.(Ms)No.132Dt: May 18, 2011|தொழில் நுட்பக் கல்வி - அரசினர் பொறியியற் கல்லூரிகள்- அரசினர் பொறியியற் கல்லூரிகளில் 2006-ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் தேர்வு செய்யப்பட்டு தற்காலிக விரிவுரையாளராக நியமனம் செய்யப்பட்ட 61 நபர்கள் - பணிவரன்முறை செய்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 40. G.O Ms. No. 388Dt: December 13, 2010|தொழில் நுட்பக் கல்வி - அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகள் மற்றும் சிறப்புப் பயிலகங்கள் - அகில இந்திய தொழில் நுட்பக் கல்விக் குழுமம் - ஆசிரியர்களின் திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள் 2010 - 1.1.2006 முதல் போதகர் பதவிக்கு திருத்திய ஊதியம் வழங்கி - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 41. G.O.Ms. 180Dt: July 02, 2010|உயர் கல்வி - கல்லூரிக் கல்வி 2010-11ம் ஆண்டு முதல் - அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் பயிலும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் முதுகலை (Post Graduate Courses) பட்டப்படிப்பு பயில கல்விக் கட்டணத்தை ரத்து செய்தல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 42. Go.Ms. No. 172Dt: June 29, 2010|உயர்கல்வி - தொழில்நுட்பக் கல்வி 2010-11ம் கல்வியாண்டு முதல் தமிழ்நாடு பொறியியல் கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கையில் தமிழ்நாட்டில் பயின்ற இலங்கை அகதிகளினுடைய குழந்தைகளை சேர்க்க அனுமதி - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 43. Go.Ms.151Dt: June 14, 2010|உயர்கல்வி - தொழில்நுட்பக் கல்வி - முதலாமாண்டு தமிழ்நாடு பொறியியல் கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கை - 2010-2011-ஆம் கல்வியாண்டு முதல் குறைந்தபட்ச தகுதி மதிப்பெண்கள் - நிர்ணயம் செய்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 44. GO.No.(D) 89Dt: June 10, 2010|உலகத் தமிழ் செம்மொழி மாநாடு 2010, கோயம்புத்தூர்-2010 சூன் 23, 24, 25 ஆகிய நாட்கள் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு விடுமுறை - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகிறது.
 45. Go.Ms. 142Dt: June 09, 2010|உயர்கல்வி - 2010-2011-ஆம் கல்வியாண்டு முதல் அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் தனியார் தொழிற்கல்லூரிகளில் ஒற்றைச் சாளர கலந்தாய்வின் மூலம் சேர்க்கை பெறும் முதல் பட்டதாரி மாணவர்கள்-கல்விக் கட்டணச் சலுகை வழங்க ஆணை வெளியிடப்பட்டது - ஒற்றைச் சாளர கலந்தாய்வின் மூலம் பொறியியல் கல்லூரிகளில் நேரடி இரண்டாமாண்டில் (Lateral Entry) சேர்க்கை பெறும் மாணவர்களுக்கும் கல்விக் கட்டணச் சலுகை வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 46. Letter No. 9275Dt: May 31, 2010|சான்றிதழ் - 2010-2011-ஆம் கல்வியாண்டு முதல் தொழிற் கல்லூரிகளில் ஒற்றைச் சாளர கலந்தாய்வு மூலம் சேர்க்கை பெறும் மாணவர்களுக்கும் கல்விக் கட்டணச் சலுகை வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 47. Letter No. 8483Dt: May 17, 2010|சான்றிதழ் - 2010-2011-ஆம் கல்வியாண்டு முதல் தொழிற் கல்லூரிகளில் ஒற்றைச் சாளர கலந்தாய்வு மூலம் சேர்க்கை பெறும் முதல் பட்டதாரி மாணவர்கள் கல்வி கட்டணம் சலுகை பெற வருவாய்த்துறையின் சான்றிதழ் வழங்குவது - குறித்து - தெளிவுரைகள் - தொடர்பாக.
 48. Ms. No. 85Dt: April 16, 2010|உயர்கல்வி - 2010-2011-ஆம் கல்வியாண்டு முதல் அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் தனியார் தொழிற்கல்லூரிகளில் ஒற்றைச் சாளர கலந்தாய்வின் மூலம் சேர்க்கை பெறும் முதல் பட்டதாரி மாணவர்கள் - கல்விக் கட்டணச் சலுகை வழங்குதல் - நெறிமுறைகள் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகிறது.
 49. Go. Ms. No.434Dt: October 23, 2008|தொழில்நுட்பக் கல்வி - தமிழ்நாடு பொறியியல் கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கை - கல்லூரி மற்றும் பாடப்பிரிவு மாற்றம் குறித்த நெறிமுறைகள் - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 50. Go. Ms. No.422Dt: September 30, 2008|தேர்வு வாரியம் - துரிதமாகவும், சரளமாகவும் கணினி இயக்குவதற்கு 6ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு புதிதாக புகுமுக இளநிலை (Pre Junior Grade) தட்டச்சு தேர்வு - நடத்துதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 51. Go. Ms. No.267Dt: July 03, 2008|உயர்கல்வி - 2008-2009-ஆம் கல்வியாண்டு பொறியியற் மாணவர் சேர்க்கை - சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறும் கலந்தாய்வில் பங்கேற்கவரும் மாணவர் மற்றும் உதவிக்காக வரும் ஒரு நபருக்கும் 50 சதவிகித இருவழி பயணக் கட்டணச் சலுகை வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 52. Go. Ms. No.263Dt: June 30, 2008|உயர்கல்வி - தொழில்நுட்பக் கல்வி - தமிழ்நாடு பொறியியல் கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கை - 2008-2009-ம் கல்வியாண்டு முதல் குறைந்தபட்ச தகுதி மதிப்பெண்கள் - நிர்ணயம் செய்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 53. Go. Ms. No.259Dt: June 26, 2008|தொழில்நுட்பக் கல்வி - 2008-2009-ஆம் கல்வியாண்டு முதல் அரசு பல்தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகள் (Government Polytechnic Colleges) மற்றும் சிறப்புப் பயிலகங்களில் (Special Institutions) பயிலும் மாணவர்களுக்கு கல்விக் கட்டணம் (Tuition fees) செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 54. Go. Ms. No.231Dt: June 16, 2008|கல்லூரிக் கல்வித் துறை - 2008-2009 ம் ஆண்டு பகுதி ஐஐ திட்டம் - ஐந்து அரசு கலைக் கல்லூரிகளில் கணினித் துறை மற்றும் பிற துறைகளில், வசதிகளை மேம்படுத்த கணினி மற்றும் அதனை சார்ந்த உபகரணங்கள் வாங்க ரூ.88.00 இலட்சம் (தொடரா செலவினம்) அனுமதித்து -ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 55. Go. Ms. No.160Dt: May 22, 2008|தொழில்நுட்பக் கல்வி - 2008-2009-ஆம் கல்வியாண்டு முதல் பி.இ./பி.டெக். முதலாமாண்டு பட்டப் படிப்பு பிரிவுகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை - மருத்துவ கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கை - இரு கலந்தாய்வு மூலமாக ஒதுக்கீடு செய்வதால் இடங்கள் காலியாக இருப்பதை தடுக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 56. Go. Ms. No.232Dt: May 16, 2008|கல்லூரிக் கல்வித் துறை - 2008-2009 ம் ஆண்டு பகுதி ஐஐ திட்டம் - 25 அரசு கலைக் கல்லூரிகளில் ஒலி, ஒளி வசதிகளைக் கொண்ட உபகரணங்கள் மூலம் கற்பிப்பதற்கான வசதிகள் ஏற்படுத்த ரூ.50.00 இலட்சம் (தொடரா செலவினம்) அனுமதித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 57. Go. Ms. No.145Dt: May 10, 2008|தொழில்நுட்பக் கல்வி - பொறியியல் கல்லூரியில் மாணவர் சேர்க்கையில் சிறப்பு இடஒதுக்கீட்டு இடங்களாக முன்னாள் இராணுவத்தினரின் பிள்ளைகளுக்கான இட ஒதுக்கீடு மற்றும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு உயர்த்துதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது..
 58. Go. Ms. No.143Dt: May 06, 2008|உயர்கல்வி - தொழில்நுட்பக் கல்வி - பி.இ./பி.டெக்./பி.ஆர்க். பொறியியல் பாடப்பிரிவுகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை - பிறமாநில மாணவர்களின் மேல்நிலைக்கல்வி மேம்பாட்டு தேர்வு மதிப்பெண்கள் தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்கு பரிசீலிப்பது - தொடர்பாக - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 59. Go. Ms. No.140Dt: May 02, 2008|தொழில்நுட்பக் கல்வி - தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகங்களின் பாடத்திட்டம், மாணவர் சேர்க்கைக்கான கல்வித் தகுதி மற்றும் வழங்கும் பட்டம் ஆகியவை ஒரே சீராக அமைவது குறித்து முடிவெடுத்தல் - தொழில்நுட்பப் பல்கலை கழங்களின் துணைவேந்தர்களை கொண்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு அமைத்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 60. Go. Ms. No.132Dt: April 24, 2008|உயர்கல்வித் துறை - கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரிகளின் தரத்தினை ஆய்வு செய்ய மாநில தர நிர்ணயக் குழு (Statelevel Accreditation Council) அமைத்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 61. Go. Ms. No.89Dt: March 20, 2008|கல்லுாரிக் கல்வித் துறை - 6 இரண்டாம் நிலை அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரிகளை முதல்நிலைக் கல்லுாரிகளாக தரம் உயர்த்தி ஆணையிடப்படுகிறது.
 62. Go. Ms. No.17Dt: January 28, 2008|உயர்கல்வி-கல்லூரிக் கல்வித்துறை 2007-2008 ஆம் ஆண்டிற்கான உயர்கல்வித்துறை மானியகோரிக்கை மீதான அறிவிப்பு - அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை எற்படுத்திதர "பணியமர்த்தல் மையம் (Placement Centre ) - அமைத்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 63. Go. Ms. No.238Dt: July 13, 2007|உயர்கல்வி - கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரிகள் / அரசு பல்தொழில்நுட்பக்கல்லுாரிகள் - அனைத்து மாணவர்களுக்கும் 2007-2008ம் ஆண்டிலிருந்து இலவச பயணப்பேருந்து அட்டை வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 64. Go. Ms. No. 402Dt: December 13, 2006|பல்கலைக் கழகங்கள் - அனைத்துப் பல்கலைக்கழகங்களில் பணிபுரியும் ஆசிரியரல்லாப் பணியாளர்களுக்கு பொதுவான ஊதியம் மற்றும் ஒரே சீரான பணியிடங்கள் நிலவுவதற்காக அமைக்கப்பட்ட முனைவர் எஸ்.முத்துக்குமரன் குழுவின் பரிந்துரை மீது ஆணைகள் வெளியிடப் படுகின்றன.
 65. Go. Ms. No.230Dt: July 20, 2006|உயர் கல்வி - அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் - சுயநிதி அடிப்படையில் நடத்தப்படும் பாடப்ப்பிரிஊகலை மூறையான பாடப்பிரிஊகளாக மாற்றதல் -அரசாணை வழங்கப்படுகிறது.
 66. Go. Ms. No.138Dt: March 30, 2001|தொழில் நுட்பக் கல்வித் துறை-அரசு வணிகவியல் தேர்வுகள் "விடைத்தாள்களை மைய மதிப்பீட்டு முறை??யில் திருத்தம் செய்யும் நடைமுறையை அமுல்படுத்தல்-பிப்ரவரி 2001 தேர்வுகள் முதல்-அரசாணை வழங்கப்படுகிறது.
 67. Go. Ms. No.443Dt: November 08, 2000|கல்லூரிக்கல்வி - சென்னை மாநிலக்கல்லூரிக்குச் சொந்தமான மெரினா விளையாட்டு மைதானத்தை சிம்சன் நிறுவனம் சீர்படுத்துதல்.
 68. Go. Ms. No.429Dt: October 04, 2000|நிர்வகித்தல் கல்லூரிகள் - கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் - கல்வியியல் மற்றும் உடற்பயிற்சி கல்லூரிகள் - தன்னாட்சித் தகுதிநிலை வழங்குவதற்கு பரிந்துரைத்தல் - கொள்கை முடிவு மற்றும் நெறிமுறைகள் வகுத்தல்.
 69. Go. Ms. No.142Dt: May 25, 2000|ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் - அரசுப் பொறியியற் கல்லூரிகளில் உள்ள 40 விரிவுரையாளர் பணியிடங்களுக்கான பொது நியமன முறை (General Recruitment ) - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 70. Go. Ms. No.126Dt: May 02, 2000|தமிழ்நாடு அரசு உருது மொழி அகாடமி - ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள் நியமனம்.
 71. Go. Ms. No.73Dt: March 08, 2000|உயர் கல்வித் துறை - உருது மொழி அகாடமி - தமிழ்நாடு அரசு உருது மொழி அகாடமி, சென்னை - தோற்றுவித்தல்.
 72. Lr. (Ms). No.64, Dt: March 03, 2000|தொழில் நுட்பக் கல்வி பல்தொழில் நுட்பப் பட்டயக் கல் மாணவர் சேர்க்கை 2000 2001 ஒற்றைச் சாளர முறை தொடர.
 73. G.O.MS. No. 467Dt: September 10, 1998|கல்லுாரிக் கல்வித்துறை - ஊர்திப்படி - உடல் ஊனமுற்ற பல்கலைக் கழக மான்யக் குழு ஊதியம் பெறும் ஆசிரியர்களுக்கு ஊர்திப்படி (Conveyance Allowance) வழங்குதல் - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.


 1. ஏ.டி.எம்ல் இனி ஒரு நாளைக்கு ரூ.10 ஆயிரம் வரை எடுக்கலாம் ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு
 2. நாடு முழுவதும் காவல்துறையில் 5 லட்சம் பணியிடம் காலி
 3. TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY RECRUITMENT 2017 | TN0U - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - CONTROLLER OF EXAMINATIONS | NO. OF VACANCIES 1 | LAST DATE 31.01.2017
 4. தஞ்சாவூர்தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் பத்தாவது பட்டமளிப்பு விழா - விரிவான தகவல்கள்
 5. TAMIL NADU PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS UNIVERSITY RECRUITMENT 2017 | TNPESU - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - ASST PROFFESSOR | NO. OF VACANCIES 6 | LAST DATE 06.02.2017
 6. வேளாண் அதிகாரி பணி வாய்ப்பு
 7. திருச்சி பாரதி தாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் உதவியாளர் பணி...விரிவான விவரங்கள்...விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 23-1-2017
 8. பெல் நிறுவனத்தில் 738 பயிற்சிப் பணிகள்
 9. மத்திய அரசு நிறுவனங்களில் என்ஜினீயர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு.கேட் தேர்வு மூலம் நிரப்பப்படுகிறது.
 10. மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனத்தில் 745 பணியிடங்கள்
 11. ரயில்வே தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க ஆதார் எண் கட்டாயமாகிறது.ஆள்மாறாட்டத்தை தடுக்க அதிரடி நடவடிக்கை.
 12. எம்.ஜி.ஆரின் 100 வது பிறந்த நாளான ஜன.,17 ம் தேதியை அரசு பொது விடுமுறை நாளாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
 13. வன சீருடைப் பணி நேர்முகத் தேர்வு தகுதி பட்டியல் வெளியீடு
 14. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.9 ஆயிரமாக உயர்வு மத்திய மந்திரி ஜிதேந்திர சிங் தகவல்
 15. வறட்சி நிவாரணத்துக்கு ஒரு நாள் ஊதியம்: ஜாக்டோ - ஜியோ அறிவிப்பு.
 16. 17 ஆண்டு பழமையான விதியால் ஆசிரியர் பதவி உயர்வில் குளறுபடி.
 17. ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு தாமதமாகும், ,8,000 ஆசிரியர் காலியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும்- அமைச்சர் பாண்டியராஜன்.
 18. எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு விழா: வரும் 17-இல் பொது விடுமுறைவிட அரசு முடிவு.
 19. ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ள வேலை வாய்ப்பு அலுவலக பதிவுமூப்பு ஆசிரியர்களின் கோரிக்கை!
 20. பாதுகாப்பு பணி தேர்வுக்கு ஹால்டிக்கெட்.
 21. அரசு பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என்றும், ஆய்வக உதவியாளர் 4 ஆயிரத்து 900 பணியிடங்கள் விரைவில் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அமைச்சர் பாண்டியராஜன் பேட்டி
 22. G.O.Ms.No.6 Dated11.01.2017 BONUS – Adhoc Bonus – Special Adhoc Bonus for the year 2015–2016 – Sanction Order Download | தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
 23. வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்போர் அடுத்த மாதத்திற்குள் பான் அட்டைகளை வங்கிகளில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் - மத்திய அரசு அறிவிப்பு
 24. தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் வழங்குவது பற்றிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
 25. SGT TO BT PROMOTION COUNSELLING - இடைநிலை – சிறப்பாசிரியர்கள் தரத்திலிருந்து பட்டதாரி தமிழ் ஆசிரியர் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு 12.01.2017 அன்று நடைபெற உள்ளது.
 26. ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பின் நடவடிக்கை மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் அனில் மாதவ் தவே தகவல்
 27. தமிழகத்தின் கோரிக்கையை ஏற்று மத்திய அரசின் கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் பொங்கல் சேர்ப்பு
 28. பல்கலை துணைவேந்தர் பதவி; கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை
 29. பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண் சான்றிதழில் இடம் பெறும் எண்ணில் குழப்பம்!
 30. ’நீட்’ தேர்வை 5 ஆண்டிற்கு தள்ளி வைக்க வேண்டும் - அரசுக்கு கோரிக்கை
 31. தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையமான, டி.என்.பி.எஸ்.சி., யில், புதிய பணி நியமனங்கள் மேற்கொள்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
 32. 10, 12-ம் வகுப்பு சி.பி.எஸ்.இ. தேர்வு தேதிகள் அறிவிப்பு
 33. புதிய பென்ஷன் திட்டம் ரத்தாகுமா? ஊழியர்கள் எச்சரிக்கை.
 34. தமிழக அரசின் மருத்துவ காப்பீடு : பிற மாநில ஓய்வூதியர்கள் தவிப்பு
 35. பி.எப்.,பில் ஊழியர்களை சேர்க்க நிறுவனங்களுக்கு மற்றொரு வாய்ப்பு
 36. காமராஜ் பல்கலை துணைவேந்தருக்கு 'மார்க்' : முடிவுக்கு வந்தது விண்ணப்ப சர்ச்சை
 37. சிபிஎஸ்இ 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் மார்ச் 9-ம் தேதி தொடங்குகிறது. 10-ம் வகுப்பு தேர்வு ஏப்ரல் 10-ம் தேதி வரையிலும், 12-ம் வகுப்பு தேர்வு ஏப்ரல் 29-ம் தேதி வரையிலும் நடக்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 38. JEE-MAIN | ஐ.ஐ.டி., ஐ.ஐ.ஐ.டி., ஐ.ஐ.எஸ்சி., என்.ஐ.டி., உள்ளிட்ட மத்திய அரசின்கீழ் இயங்கி வரும் பல்வேறு தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்வதற்கான ஜே.இ.இ., தேர்வு அறிவிப்பு! விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: ஜனவரி 17, 2017
 39. சிபிஎஸ்இ 10, 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 9-ல் தொடக்கம்
 40. கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் இருந்து பொங்கல் பண்டிகை நீக்கம் மத்திய அரசு அறிவிப்பு
 41. பாடத்திட்டத்தை மாற்றுங்கள் - தினத்தந்தி தலையங்கம்
 42. எதிர்கால கனவுகளின் திருப்புமுனை பிளஸ் 2 மதிப்பெண் மாணவர்களுக்கு வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சி.அ.ராமன் அறிவுரை
 43. 4 லட்சம் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வலியுறுத்தி மாவட்ட தலைநகரங்களில் பிப். 2-ல் உண்ணாவிரதம் அரசு ஊழியர் சங்க மாநில மாநாட்டில் தீர்மானம்
 44. மருத்துவ படிப்பை போலவே பொறியியல் படிப்புக்கும் அகில இந்திய அளவில் பொது நுழைவுத்தேர்வு நடத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
 45. ஏப்ரலுக்கு பிறகு டெபாசிட் செய்யப்பட்ட பணம் எவ்வளவு? வங்கிகளிடம் விவரங்களை பெற வருமானவரித்துறை தீவிரம்
 46. பிறந்து ஓராண்டாகியும் குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ் பெறாதவர்களுக்கு புது வாய்ப்பு : தமிழக அரசு புது உத்தரவு.
 47. மதிப்பெண் சான்றிதழில் தவறு ஏற்பட்டால் தலைமையாசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை; இணை இயக்குனர் எச்சரிக்கை!!!
 48. மாணவர் ஊக்கத்தொகை அரசாணை வெளியீடு.
 49. கிராமப்புற மாணவர்களின் அறிவியல் திறன் வளர்க்க வடிவமைப்பு போட்டி.
 50. CPS PENSION மீண்டும் போராட்ட களத்தில் ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் !!
 51. வங்கிகள், தபால் நிலையங்களில் சேமிப்பு கணக்கு வைத்துள்ள நபர்கள் தங்களின் ‘பான் கார்டு’ எண்ணை வரும் அடுத்த மாதம் பிப்ரவரி 28-ந்தேதிக்குள் சமர்பிக்க மத்திய அரசு உத்தரவு.
 52. இரண்டு சிலிண்டர் வைத்திருந்தால் ரேஷனில் அரிசி இல்லை : விரைவில் அறிவிக்க தமிழக அரசு திட்டம்.
 53. எதிர்காலத்தை தீர்மானிப்பது பிளஸ் 2 தேர்வு மாணவர்களுக்கு திருவண்ணாமலை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரி அறிவுரை
 54. தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத்தின் தலைவராக முன்னாள் அமைச்சர் பா.வளர்மதி நியமனம்
 55. EPF பென்ஷன் திட்டத்துக்கு ஆதார் கட்டாயம்!
 56. பொதுத் தேர்வுக்கான விடைத்தாளில் விடைகளை எழுதி அடித்திருந்தால் அடுத்த தேர்வுகள் எழுத முடியாது : தேர்வுத் துறை எச்சரிக்கை.
 57. பி.ஆர்க்., படிப்புக்கான, 'நாட்டா' தேர்வு முறையில், அதிரடி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.ஆன்லைன் விண்ணப்ப பதிவு, ஜன., 2ல் துவங்கியது; பிப்., 2 நள்ளிரவு, 11:59 மணிக்கு முடிகிறது. மார்ச் 26ல், ஹால் டிக்கெட் வெளியிடப்படும். ஜூன் 10ல், தேர்வு முடிவு வெளியாகும் என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 58. 'நீட்' தேர்வு அறிவிப்பு எப்போது? : தமிழக மாணவர்கள் எதிர்பார்ப்பு.
 59. TRB TNTET - ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வில் சான்றிதழ் பெறாதோருக்கு, மறு பிரதி சான்றிதழ் வழங்க, பள்ளிக்கல்வித் துறை ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
 60. TRB - PGT VACANT | முதுநிலை ஆசிரியர் காலி பணியிடம் அதிகரிப்பு - பள்ளி கல்வித்துறை மவுனம்.
 61. தமிழகம் முழுவதும் துறை முன் அனுமதியின்றி உயர்கல்வி பயின்ற 2300 தொடக்க பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
 62. அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் உயர்த்தி வழங்கப்படுமா? ஒரீரு நாளில் முறையான அறிவிப்பு!
 63. சென்னை புத்தகக் காட்சி இன்று தொடங்குகிறது 700 அரங்குகளில் லட்சக்கணக்கான புத்தகங்கள் இடம்பெறும்
 64. தமிழ் உள்ளிட்ட மாநில மொழிகளில் என்ஜினீயரிங் பாடப்புத்தகம் அகில இந்திய தொழில் நுட்ப கல்விக்குழு கொண்டு வருகிறது
 65. வாக்காளர் பட்டியலில் புதிதாக பெயர் சேர்க்கப்பட்டவர்களுக்கு வாக்காளர் அடையாள அட்டை 25-ந் தேதிக்கு பிறகு வழங்கப்படும் ராஜேஷ் லக்கானி தகவல்
 66. NATIONAL ELIGIBILITY TEST (NET) ADMIT CARD | நெட் தகுதித் தேர்வு ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு
 67. உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக ஜே.எஸ்.கேஹர் பதவியேற்பு
 68. ‘இக்னோ’ பி.எட். நுழைவுத்தேர்வு முடிவு வெளியீடு
 69. முன்அனுமதி பெறாமல் உயர்கல்வி படித்த ஆசிரியர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை தொடக்கக் கல்வி இயக்ககம் முடிவு
 70. அஞ்சல் துறை ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் விடுமுறை மறுப்பு 40 ஆயிரம் ஊழியர்கள் வேதனை
 71. அரசு-அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 11-ம் வகுப்பு படிக்கும் 6 லட்சத்து 19 ஆயிரம் மாணவ-மாணவிகளுக்கு விலை இல்லா சைக்கிள் திட்டத்தை முதல்-அமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தொடங்கி வைத்தார்.
 72. சென்னையில் நடைபெறும் 40-வது புத்தகக்காட்சிக்கான தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 700 அரங்குகள், 10 லட்சம் தலைப்புகளில் சென்னை புத்தகக்காட்சி வரும் 6-ம் தேதி சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள செயின்ட் ஜார்ஜ் பள்ளியில் தொடங்குவதாகக் கூறினார். வரும் 19-ம் தேதி வரை 14 நாட்களுக்கு நடைபெறும்
 73. மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் 30 விண்ணப்பதாரர்களின் பதிவெண்கள் கொண்ட பட்டியல் வெளியீடு. 19.01.2017 அன்று தேர்வாணைய அலுவலகத்தில் நேர்காணல்
 74. TNPSC RECRUITMENT 2017 | TNPSC - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - SOCIAL CASE WORK EXPERT | NO. OF VACANCIES 3 | LAST DATE 02.02.2017
 75. ICF எனப்படும் இணைப்புப் பெட்டித் தொழிற்சாலையில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு பணி வாய்ப்பு.... >> கடைசித் தேதி :01.03.2017.
 76. ம.பி.யில் ஆசிரியர்களின் சீருடையாகிறது ‘நேரு ஜாக்கெட்’
 77. ஐஐடி நுழைவுத் தேர்வுக்கு ஜன.16 வரை விண்ணப்பிக்கலாம் சிபிஎஸ்இ அறிவிப்பு
 78. எஸ்எஸ்சி தேர்வு ஜன.7-ல் தொடங்குகிறது ஹால் டிக்கெட்டை ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்
 79. பிப்ரவரி 1-ந்தேதி மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல்
 80. பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் பிளஸ் 2, 10ம் வகுப்புக்கு செய்முறைத் தேர்வு
 81. சி.பி.எஸ்.இ., பாடத்திட்டத்தில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு கடிவாளம்!
 82. பல்கலை வரவு - செலவு கணக்கு; சமர்ப்பிப்பதில் இழுபறி நீடிப்பு!
 83. முதுகலைப்படிப்பில் கிராமப்புற டாக்டர்களுக்கு 50% ஒதுக்கீடு
 84. பொங்கலுக்கு முன் சென்னைக்கு புயல் ஆபத்து? வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை
 85. மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தரை தேர்வு செய்ய குழு அமைத்ததை எதிர்த்து வழக்கு ஐகோர்ட்டு தள்ளுபடி செய்து உத்தரவு
 86. சிறுவயதில் ஆதார் எண் பதிவு செய்தவர்கள் 15 வயது பூர்த்தியானதும் மீண்டும் பதிவு செய்ய வேண்டும் தமிழக அரசு அறிவிப்பு
 87. செல்போனில் இணைய வசதி இல்லாமல் எஸ்எம்எஸ் மூலம் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு அடுத்த மாதம் அறிமுகம்
 88. கற்பித்தல் திறனை மேம்படுத்த பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அனைவருக்கும் கல்வி இயக்ககம் ஏற்பாடு
 89. தொலைதூரக்கல்வி படிப்புக்கு விண்ணப்பிக்க ஜன. 16 வரை அவகாசம்
 90. AIIMS - Ph.D PROGRAMME JANUARY 2017 SESSION .LAST DATE 19.01.2017
 91. Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD) RECRUITMENT 2017 | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - REGISTRAR | NO. OF VACANCIES 1 | LAST DATE 23.01.2017
 92. தொழில்நுட்ப படிப்புகள் | அங்கீகார நடைமுறை 2017-2018 க்கான பொது அறிவிப்பு | www.aicte-india.org
 93. NEST 2017 | NATIONAL ENTRANCE SCREENING TEST 2017
 94. 2016 செப்டம்பர் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. - பிளஸ்-2 துணைத் தேர்வுகளின் நிரந்தர மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் ஜனவரி 4 முதல் வினியோகம்
 95. பள்ளி மாணவர்களுக்கான அறிவியல் திறனறித் தேர்வு தமிழில் எழுதிய மாணவர்கள் 20 சதவீதம் தேர்ச்சி
 96. www.mrb.tn.gov.in | 106 துணை மருத்துவ பணிகள்
 97. இந்திய கடற்படையில் சார்ஜ்மேன் பணியிடங்களை நிரப்ப விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.
 98. www.airindia.com | விமான நிறுவன பணிகளுக்கு நேர்காணல்
 99. 10-ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு மத்திய அரசு பணிகள்
 100. விஜயா வங்கி மற்றும் நபார்டு வங்கியில் அதிகாரி பணி
 101. பி.எஸ்.என்.எல். நிறுவனத்தில் 2510 பணியிடங்கள் என்ஜினீயர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்...
 102. விதிகளுக்கு புறம்பாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக வழக்கு: கால்நடை ஆய்வாளர் பணி நியமனங்கள் ஐகோர்ட்டின் இறுதி தீர்ப்பை பொறுத்து இருக்கும் நீதிபதி உத்தரவு
 103. கல்வித் தகுதியை மறைப்பதும் பணி நடத்தை விதிமீறல்தான் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உத்தரவு
 104. கர்ப்பிணிகளுக்கு ரூ.6,000 நிதியுதவி ஏழைகளுக்கு வீட்டுக் கடன் மானியம் வங்கிச் சேவைகள் விரைவில் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிப்பு
 105. BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE RECRUITMENT 2017 | BARC - KALPAKKAM | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - SCIENTIFIC OFFICER (MEDICAL) | NO. OF VACANCIES 5+1+2+4 | LAST DATE 31.01.2017
 106. BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE RECRUITMENT 2017 | BARC - KALPAKKAM | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - ASST, LAB ASST, OPERATOR | NO. OF VACANCIES 86+13 | LAST DATE 31.01.2017
 107. பாஸ்போர்ட்டுக்கு விண்ணப்பிக்க புதிய விதிமுறைகள் சென்னை மண்டல பாஸ்போர்ட் அதிகாரி பேட்டி
 108. டாக்டர் அம்பேத்கர் தேசிய விருது | விண்ணப்பிக்க அழைப்பு.
 109. ஆதார் அட்டையை பயன்படுத்தி கை பெருவிரல் ரேகை மூலம் பண பரிமாற்றம் செய்யும் முறை 2 வாரங்களில் தொடங்க இருப்பதாக பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு
 110. மகாளாய அமாவாசை தினம் வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறை அரசாணை வெளியீடு
 111. ஜனவரி 1 முதல் ஏ.டி.எம்.மில் ரூ.4,500 எடுக்கலாம் என்று ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது.
 112. எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் ஜனவரி 4-ந் தேதி கடைசி நாள்
 113. AAVIN RECRUITMENT 2016 | AAVIN - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - MANAGER AND DEPUTY MANAGER | NO. OF VACANCIES 3 | LAST DATE 12.01.2017
 114. ரூ.7 லட்சம் கோடி டெபாசிட் செய்துள்ள 60 லட்சம் பேர் பட்டியல் தயார் கருப்பு பணத்தை டெபாசிட் செய்தவர்கள் யாரும் தப்ப முடியாது என எச்சரிக்கை
 115. TNCSC RECRUITMENT 2016 | TNCSC - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION | NAME OF THE POST - COMPANY SECRETARY | NO. OF VACANCIES - 1 | LAST DATE 04.02.2017
 116. ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் உயிர் வாழ் சான்றிதழை 15-ந்தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் வருங்கால வைப்புநிதி கழகம் அறிவிப்பு
 117. செல்லாத நோட்டுகளை வங்கியில் செலுத்த இன்று கடைசி நாள் பணம் எடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடு 1-ந் தேதி முதல் தளர்த்தப்படுகிறது மத்திய மந்திரி தகவல்
 118. கணக்கில் காட்டாத பணத்தை நாளைக்குள் முதலீடு செய்யலாம் வருமான வரித்துறை அறிவிப்பு
 119. மார்ச் 31-க்குப் பிறகு ரூ.500, 1000 வைத்திருந்தால் 4 ஆண்டு சிறை விரைவில் அவசரச் சட்டம்
 120. பழைய 500, 1,000 ரூபாய் நோட்டுகளை வங்கிகளில் மாற்றுவதற்கான காலக்கெடு நாளையுடன் முடிகிறது
 121. TNPL RECRUITMENT 2016-2017 | TNPL - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - DIRECTOR | NO. OF VACANCIES - 1 | LAST DATE 11.01.2017
 122. பதிவு செய்தும் ஆதார் எண்- அட்டை பெறாதவர்களுக்காக தமிழகம் முழுவதும் 301 இடங்களில் ஆதார் உதவி மையங்கள் அமைப்பு தமிழக அரசு அறிவிப்பு
 123. கல்வி தரத்தில் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள 10-வது, பிளஸ்-2 மாணவர்களை வேறு பள்ளிக்கு மாற்றினால் கடும் நடவடிக்கை பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் எச்சரிக்கை
 124. 3 ஆண்டுகளாக தமிழ் படிக்காத மாணவர்கள் தாய்மொழியில் 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுத அனுமதிக்கவேண்டும் அரசுக்கு அறிவுரை கூறும்படி அட்வகேட் ஜெனரலுக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு
 125. தனிநபர் வருமான வரிவிகிதத்தை குறைக்க வேண்டும் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்
 126. மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கும் வகையில் ரேஷன் அட்டைகளில் உள்தாள் ஒட்டப்படும் தமிழக அரசு அதிகாரி தகவல்
 127. TNPSC RECRUITMENT 2016 | TNPSC - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - JAILOR | NO. OF VACANCIES 7 | LAST DATE 27.01.2017 | தேர்வு நாள் : 15.04.2017
 128. TNPSC - HIGH COURT SERVICE EXAMINATION - ORAL TEST - POSTPONED | TNPSC உயர்நீதிமன்றப் பணிக்கான நேர்காணல் தேர்வு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 129. குறைந்த வரிவிதிப்பு இப்போது மிகவும் அவசியம் மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி தகவல்
 130. 8-ம் வகுப்பு தேர்வுக்கு ஆன்லைனில் ஹால்டிக்கெட் இன்றுமுதல் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்
 131. அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 1,591 முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் பணிக்கு அனுமதி பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவு
 132. 5 ஆயிரம் கி.மீ. தூரம் வரை சென்று இலக்கை தாக்கும் அக்னி-5 ஏவுகணை சோதனை வெற்றி
 133. தென் மேற்கு வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நீடிப்பு இன்று முதல் 30-ந்தேதி வரை தெற்கு கடலோர மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் வானிலை மைய இயக்குனர் அறிவிப்பு
 134. கணினி அறிவியல் பாடத்தை அரசு பள்ளிகளில் 1- 12ம் வகுப்பு வரை நடைமுறை படுத்துதல் உள்ளிட்ட 6 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பள்ளிக்கல்வி அமைச்சர் திரு.பாண்டியராஜனிடம் கணினி பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தலைமை செயலகத்தில் மனு அளித்தனர்.
 135. PERIYAR UNIVERSITY - Application form for Admission to B.Ed. (Part-Time) Programme – 2016- 2019 DOWNLOAD.
 136. TNOU RECRUITMENT 2016-2017 | TNOU - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - CONTROLLER OF EXAMINATIONS | NO. OF VACANCIES 1 | LAST DATE 17.01.2017
 137. ஆதாருடன் இணைந்த 'ஆப்' அறிமுகம்:போன் இன்றி பரிவர்த்தனை செய்யலாம்.
 138. 3G போனிலும் விரைவில் ரிலையன்ஸ் ஜியோ !!
 139. காசோலை திரும்பி வந்தால் 2 ஆண்டு சிறை, இரு மடங்கு அபராதம் வருகிறது புதிய சட்டத் திருத்தம்
 140. பள்ளிகளில் 5-ம் வகுப்பு வரை மட்டுமே கட்டாய தேர்ச்சி மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் பரிந்துரைக்கு சட்ட அமைச்சகம் ஒப்புதல்
 141. தமிழகத்தில் 17 துணை சூப்பிரண்டுகள் கூடுதல் சூப்பிரண்டுகளாக பதவி உயர்வு
 142. வங்கிகள், ஏ.டி.எம்.களில் இருந்து பணம் எடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடு 30-ந் தேதிக்கு பிறகும் நீடிக்கும்?
 143. மார்ச் 2017 பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு அறிவியல்பாட செய்முறைப் பயிற்சி வகுப்பில் சேரத் தவறிய தனித்தேர்வர்கள், 26.12.2016 முதல் 03.01.2017 சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் அலுவலகங்களை அணுகி, பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.125/- ஐச் செலுத்தி தங்கள் பெயரைப் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் எனஅரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவுறித்தியுள்ளது.
 144. எஸ்எஸ்எல்சி பொதுத்தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் 26-ம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்
 145. முன்னாள் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி, நீதிபதி உள்ளிட்ட டி.என்.பி.எஸ்.சி. உறுப்பினர்கள் 11 பேர் நியமனம் செல்லாது ஐகோர்ட்டு உத்தரவு
 146. TNPSC BLOCK HEALTH STATISTICIAN - CERTIFICATE VERIFICATION FOR ORAL TEST WILL BE HELD ON 04.01.2017 | TNPSC BLOCK HEALTH STATISTICIAN தெரிவிற்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
 147. சிபிஎஸ்இ ‘நெட்’ தேர்வுக்கு ஹால் டிக்கெட்
 148. விரிவுரையாளர் நியமன பட்டியல் வெளியீடு | Direct Recruitment for the Post of Senior Lecturer / Lecturer / Junior Lecturer in SCERT 2016 | Provisional Selection List After Second Phase of Certificate Verification
 149. tnpsc தேர்வுக்கால அட்டவணையோடு நிற்கிறது அரசு பணியாளர் நியமனங்களுக்கான அறிவிப்புகள் போட்டித் தேர்வுக்கு படிக்கும் இளைஞர்கள் ஏமாற்றம்
 150. பிடிஎஸ் படிப்புடன் எம்பிபிஎஸ் பல் மருத்துவ கவுன்சில் பரிந்துரை
 151. பகுதி நேர பிஇ, பிடெக் படிப்பில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம்
 152. ஊழியர்களுக்கு நிறுவனங்கள் சம்பளத்தை காசோலை, மின்னணு முறை மூலம் வழங்க அவசர சட்டம் மத்திய மந்திரிசபை ஒப்புதல்
 153. ரூ.5 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமாக டெபாசிட் செய்ய ரிசர்வ் வங்கி விதித்த நிபந்தனை ரத்து
 154. 2017-2018-ம் கல்வி ஆண்டு முதல் தமிழ் உள்பட 8 மொழிகளில் மருத்துவ படிப்புக்கான தேசிய நுழைவுத்தேர்வு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு
 155. பிப். முதல் வாரத்தில் பிளஸ் 2 செய்முறைத்தேர்வு
 156. 10-ம் வகுப்புக்கு மத்திய கல்வி வாரிய தேர்வு கட்டாயம் அரசுக்கு பரிந்துரை
 157. TNPL RECRUITMENT 2016-2017 | TNPL - KAGITHAPURAM | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - ASST OFFICER/JUNIOR OFFICER | NO. OF VACANCIES 15 | LAST DATE 04.01.2017
 158. TNPL RECRUITMENT 2016 | TNPL - KAGITHAPURAM | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - OPERATOR | NO. OF VACANCIES 40 | LAST DATE 04.01.2017
 159. LAB ASST RECRUITMENT 2016-2017 | GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE, UTHANGARAI. | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - LAB ASST | NO. OF VACANCIES 13 | LAST DATE 30.01.2017
 160. தள்ளிவைக்கப்பட்ட அரையாண்டு தேர்வுகள் ஜனவரி 2, 3-ந்தேதிகளில் நடைபெறும் பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் அறிவிப்பு
 161. தற்காலிக, ஒப்பந்த மற்றும் தொகுப்பூதிய பணி செய்பவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வை அரசு வழங்க கோரிக்கை
 162. அரசு ஊழியர் துறைத்தேர்வுக்கு ஹால்டிக்கெட்
 163. அரசு பள்ளி ஆய்வக உதவியாளர் தேர்வு முடிவு எப்போது வெளியிடப்படும்?