தமிழக அரசாணை | TN G.Os | G.Os of Finance Department | GOs of Public Interest - 3 | Higher Education Department 1. G.O Ms.No. 242Dt: December 18, 2012|பொதுப்பணிகள் - இணைக்கல்வித் தகுதி நிர்ணயம் -பத்தாம் வகுப்பிற்கு (SSLC) பின் மூன்றாண்டு பட்டயப்படிப்பு அல்லது இரண்டாண்டு தொழில் நுட்ப பயிற்சி (I.T.I) படித்த பிறகு மூன்றாண்டு பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள், பத்தாம் வகுப்பிற்கு (S.S.L.C) பின் மூன்றாண்டு பட்டயப்படிப்பு படித்த பிறகு இரண்டாண்டு பட்டப்படிப்பினை (Lateral Entry) படித்தவர்கள் மற்றும் பதினோராம் வகுப்பிற்கு (old SSLC) பின் இரண்டாண்டு ஆசிரியப் பட்டயப்படிப்பு படித்த பிறகு மூன்றாண்டு பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள் ஆகியோர் - 10 வகுப்பு, பனிரெண்டாம் வகுப்பிற்குபின் மூன்றாண்டு பட்டப்படிப்பு படித்தவர்களுக்கு இணையாக கருதி பொதுப் பணிகளில் வேலைவாய்ப்பு.
 2. Letter Ms.No. 211Dt: November 01, 2012| கல்லூரிக் கல்வி - சுயநிதி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் - புதிதாக சுயநிதி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி துவங்க வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - தொடர்பாக..
 3. G.O Ms.No. 137Dt: July 18,|தமிழ்நாடு கல்லூரிக் கல்விப்பணி – முனைவர் ஆர்.பத்மினி,கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்குநர், சென்னை மண்டலம், சென்னை - முதுநிலையில் உள்ள தகுதிவாய்ந்த இவருக்கு துறைத்தலைவர் பணியிடத்திற்கு நிகராக சிறப்புப் பணியிடத்தில் பணியமர்த்துதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 4. G.O Ms.No. 136Dt: July 18, 2012|தமிழ்நாடு கல்லூரிக் கல்விப்பணி - முனைவர் ட்டி.செந்தமிழ்ச்செல்வி, கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்குநர் (நிதி), கல்லூரிக் கல்வி இயக்குனரகம், சென்னை - கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநராகப் பதவி உயர்வளித்து பணியமர்த்துதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 5. G.O Ms.No. 135Dt: July 17, 2012|கல்லூரிக் கல்வி - தமிழ்நாடு கல்லூரிக் கல்விப்பணி -கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநர் பணியிடம் நிரப்புதல் -2012-2013 ஆம் ஆண்டிற்கான தேர்ந்தோர் பெயர்ப்பட்டியலுக்கு ஒப்புதல் வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 6. Letter (1D) No. 174Dt: June 29, 2012|கல்லூரிக் கல்வி- சுயநிதி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள்-2013-2014-ஆம் கல்வியாண்டில் புதிதாக கல்லூரி துவங்க விண்ணப்பங்கள் வழங்குதல் மற்றும் சமர்ப்பித்தல் - கடைசி நாள் நிர்ணயம் செய்தல் - ஆணைகள் -வெளியிடப்படுகிறது.
 7. G.O Ms. No. 115Dt: June 28, 2012|கல்லூரிக் கல்வித்துறை - கல்வியியல் கல்லூரிகள்-கல்வியியல் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கை - 2012-13-ம் ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 8. G.O Ms. No. 114Dt: June 28, 2012|உதவி பெறும் கல்லூரிகள்- அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளில் காலியாக உள்ள ஆசிரியரல்லாப் பணியாளர்களின் பணியிடங்களை நிரப்பிக் கொள்வதற்கு அனுமதி அளித்தல்-ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 9. G.O Ms. No. 99Dt: June 18, 2012|கல்லூரிக் கல்வித் துறை - 2012-13 ஆம் ஆண்டு பகுதி II திட்டம் - 69 அரசு கல்லூரிகளின் முதல்வர் அலுவலகங்களுக்கு உள்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்காக கணினிகள் மற்றும் அதனைச் சார்ந்த உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு ரூ.133.13 இலட்சம் நிதி - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 10. G.O Ms. No. 98Dt: June 18, 2012|உயர்கல்வி - கல்லூரிக் கல்வி - அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் - 2012-13ஆம் கல்வியாண்டில் புதிய பாடப்பிரிவுகள் தொடங்குதல் மற்றும் உதவிப் பேராசிரியர் பணியிடங்கள் தோற்றுவித்தல் - ஒப்பளிப்பு - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 11. G.O Ms. No. 94Dt: June 11, 2012|கல்லூரிக் கல்வித் துறை - 2012-13 ஆம் ஆண்டு பகுதி II திட்டம் - கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக கணினிகள் மற்றும் அதனைச் சார்ந்த உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு ரூ.6.90 இலட்சம் தொடரா செலவினத்திற்கு ஒப்புதல்.
 12. G.O Ms.No. 93Dt: June 11, 2012|கல்லூரிக் கல்வித் துறை - 2012-13-ஆம் ஆண்டு பகுதி II திட்டம் - 11 அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக கணினிகள் மற்றும் அதனைச் சார்ந்த உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு ரூ.159.97 இலட்சம் தொடரா செலவினத்திற்கு ஒப்புதல்.
 13. Letter Ms. No. 71Dt: May 21, 2012|கல்லூரி கல்வி- சுயநிதி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி தொடங்க அனுமதி வழங்க கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநருக்கு அதிகாரம் வழங்கி ஆணையிடப்பட்டது - அதிகாரம் மாற்றம் செய்த ஆணையினை ரத்து செய்தல் - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 14. G.O Ms. No. 287Dt: December 29, 2011|உயர் கல்வி - கல்லூரிக் கல்வி - அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் இரண்டாம் சுழற்சி முறை வகுப்புகளில் பணிபுரியும் கெளரவ விரிவுரையாளர்கள் பெற்று வரும் தொகுப்பூதியம் ரூ.6000/-லிருந்து ரூ.10,000/-ஆக உயர்த்தி வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 15. G.O Ms. No. 277Dt: December 15, 2011|தொழில்நுட்பக் கல்வி - அரசு பொறியியல் கல்லூரிகளில் உள்ள கணினிகளை பராமரிப்பதற்கும் மற்றும் புதிய கணினிகளை கொள்முதல் செய்வதற்கும் கணினி சிறப்புக் கட்டணத்தை சம்பந்தப்பட்ட கல்லூரி முதல்வரின் தன்வைப்பு கணக்கில் செலுத்தி செலவு செய்திட அனுமதி.
 16. G.O Ms. No. 233Dt: October 24, 2011|கல்லூரிக் கல்வித் துறை - 2011-12 ஆம் ஆண்டு பகுதி II திட்டம் 23 அரசு கல்லூரிகளில் கணினி வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக கணினிகள் மற்றும் அதனை சார்ந்த உபகரணங்கள் வாங்க ரூ.319.90 இலட்சம் தொடரா செலவினம் அனுமதித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 17. G.O Ms.No232Dt: October 24, 2011|கல்லூரிக் கல்வித் துறை - 2011-12 ஆம் ஆண்டு பகுதி II திட்டம் கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநர் அலுவலகம் மற்றும் 6 கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் கணினி வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக கணினிகள் மற்றும் அதனை சார்ந்த உபகரணங்கள் வாங்க ரூ.19.60 இலட்சம் தொடரா.
 18. G.O Ms. No. 217Dt: September 13, 2011|தமிழ்நாடு கல்லூரிக் கல்விப்பணி - அரசு கலை அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் காலியாகவுள்ள 1025 உதவிப்பேராசிரியர் பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் நிரப்புதல் - அனுமதி வழங்கி ஆணையிடப்படுகிறது.
 19. G.O Ms. No. 202Dt: August 24, 2011|தொழில்நுட்பக் கல்வி - கோயம்புத்தூர், திருநெல்வேலி மற்றும் காரைக்குடியிலுள்ள அரசு பொறியியற் கல்லூரிகள் - கல்லூரிகளின் வளர்ச்சி நிதி மற்றும் சிறப்பு கட்டணத்திலிருந்து ரூ.40.68 இலட்சம் செலவில் மூன்று புதிய பேருந்துகள் கொள்முதல் செய்வதற்கு ஆணை வழங்கப்பட்டது - ரூ.57.00 இலட்சமாக உயர்த்தி திருத்திய ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 20. Letter No. 15065Dt: August 10, 2011|உயர்கல்வித் துறை - பல்கலைக்கழகங்கள் - உயர்கல்வித் துறையின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள பல்கலைக்கழகங்களின் வருவாய் தொகையினை முதலீடு செய்வது - தொடர்பாக.
 21. G.O (1D) No. 149Dt: August 08, 2011|தொழில் நுட்பக் கல்வித் துறை - 2011-2012 ஆம் ஆண்டில் அரசினர் பொறியியல் கல்லூரிகள், அரசினர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகள் மற்றும் அரசினர் சிறப்புப் பயிலகங்களில் பணிபுரியும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்களுக்கு கலந்தாய்வு மூலம் பொது மாறுதல் அளித்தல் - நெறிமுறைகள் நிர்ணயித்திடல் மற்றும் இடமாற்றம் குறித்த கலந்தாய்வு நடத்திக் கொள்ள தொழில் நுட்பக் கல்வி ஆணையருக்கு அதிகாரம் வழங்கி ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 22. G.O (1D) No. 148Dt: August 08, 2011|உயர்கல்வி - கல்லூரிக் கல்வித் துறை - 2011-2012 ஆம் ஆண்டில் அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகள் மற்றும் கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககத்தின் கீழ் பணிபுரியும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்களுக்கு கலந்தாய்வு மூலம் இடமாறுதல் அளித்தல் - நெறிமுறைகள் நிர்ணயித்திடல் மற்றும் இடமாற்றம் குறித்த கலந்தாய்வு நடத்திக்கொள்ள கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநருக்கு அதிகாரம் வழங்குதல் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகிறது.
 23. GO. Ms. No 170Dt: July 22, 2011|உயர்கல்வி - கல்லூரிக் கல்வி - திருவாரூர் மாவட்டம், நன்னிலம் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக உறுப்பு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (இருபாலர்) - 2011-2012 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் தொடங்குதல் - ஒப்பளிப்பு - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 24. GO. Ms. No 169Dt: July 22, 2011|உயர்கல்வி - கல்லூரிக் கல்வி - தருமபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பெரியார் பல்கலைக்கழக உறுப்பு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (இருபாலர்) - 2011-2012 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் தொடங்குதல் - ஒப்பளிப்பு - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 25. GO. Ms. No 164Dt: July 15, 2011|உயர்கல்வி - கல்லூரிக் கல்வி - திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம், ஸ்ரீரங்கம் வட்டம், பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக உறுப்பு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (இருபாலர்) - 2011-2012 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் தொடங்குதல் - ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 26. முதுகலை.
 27. G.O Ms. No. 163Dt: July 15, 2011|தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை - அரசினர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மற்றும் சிறப்பு பயிலகங்கள் - நூலக புத்தகங்கள் வாங்க முதல்வர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி உச்ச வரம்பை ரூ.15,000/- லிருந்து ரூ.50,000/- ஆக உயர்த்தி ஆணை வெளியிடப்படுகிறது..
 28. Go. Ms. No. 162Dt: July 14, 2011|கல்லூரிக் கல்வித்துறை - கல்வியியல் கல்லூரிகள்-கல்வியியல் கல்லுாரிகளில் மாணவர் சேர்க்கை - 2011-2012-ம் ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 29. G.O Ms.No. 160Dt: July 13, 2011|2011-12 ஆம் கல்வியாண்டில் விருதுநகர் மாவட்டம், திருச்சுழி வட்டத்தில் புதிய பல்கலைக் கழக உறுப்பு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி தொடங்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டதற்கு பதிலாக விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் வட்டத்தில் பல்கலைக் கழக உறுப்பு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி தொடங்க அனுமதி அளித்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 30. G.O (4D) No. 2Dt: July 05, 2011|உயர்கல்வி - கல்லூரிக்கல்வி - அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் இரண்டாம் சுழற்சி வகுப்புகள் துவங்கப்பட்டமை - தொகுப்பூதியத்தில் கெளரவ விரிவுரையாளர்கள் நியமனம் செய்யவும் மற்றும் ஆசிரியரல்லாப் பணியாளர்களுக்கு உழைப்பூதியம் வழங்கவும் ஒப்பளிப்பு அளித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 31. Letter Ms. No. 155Dt: June 23, 2011|சுயநிதிக் கல்லூரிகள் - நிதியுதவி பெறாத தனியார் ஆடவர் / மகளிர்/ இருபாலர் பயிலும் கல்லூரியாக மாற்றம் செய்ய அனுமதி வேண்டும் கல்வி முகமைகளின் விண்ணப்பங்கள் - சார்ந்த மாவட்ட ஆட்சியருக்கும் சமர்ப்பிக்க வேண்டுவது - தொடர்பாக.
 32. Letter. Ms. No. 154Dt: June 23, 2011|சுயநிதிக் கல்லூரிகள் - நிதியுதவி பெறாத தனியார் ஆடவர் / மகளிர்/ இருபாலர் பயிலும் கல்லூரியாக மாற்றம் செய்ய அரசின் அனுமதி வேண்டுகிற கல்வி முகமைகளின் விண்ணப்பங்களின் மீதான ஆய்வறிக்கையை அரசுக்கு அனுப்ப வேண்டுவது - தொடர்பாக.
 33. Letter Ms. No.153Dt: June 23, 2011|கல்லூரிக் கல்வி - நிதியுதவி பெறாத தனியார் சுயநிதி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளைத் துவங்குவது தொடர்பான விண்ணப்பங்கள் - சார்ந்த மாவட்ட ஆட்சியருக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டுவது - தொடர்பாக.
 34. Letter Ms. No. 152Dt: June 23, 2011|சுயநிதிக் கல்லூரிகள் - நிதியுதவி பெறாத தனியார் சுயநிதி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளைத் துவங்க அனுமதி வேண்டும் கல்வி முகமைகளின் விண்ணப்பங்களின் மீதான ஆய்வறிக்கையை அரசுக்கு அனுப்ப வேண்டுவது - தொடர்பாக.
 35. G.O Ms. No. 150Dt: June 22, 2011|உயர்கல்வி - கல்லூரிக் கல்வி - அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் இரண்டாம் சுழற்சி வகுப்புகள் துவங்கப்பட்டமை - ஏப்ரல் 2010 - பணிபுரிந்த கெளரவ விரிவுரையாளர்கள் - உழைப்பூதியம் அனுமதித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 36. G.O Ms. No. 143Dt: June 14, 2011|உயர்கல்வி - தொழில்நுட்பக் கல்வி - 2011-2012-ஆம் கல்வியாண்டு முதல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரிகளில் நேரடி இரண்டாமாண்டு பி.இ./பி.டெக் மற்றும் முதுகலை பட்டப் படிப்பு எம்.பி.ஏ., / எம்.சி.ஏ, எம்.இ./ எம்.டெக். மாணவர் சேர்க்கையில் தமிழ்நாட்டில் பயின்ற இலங்கை அகதிகளுடைய குழந்தைகளை சேர்க்க அனுமதி - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 37. G.O.(D).No. 172Dt: June 10, 2011|தொழில் நுட்பக் கல்வித் துறை - 2011-2012 ஆம் ஆண்டில் அரசினர் பொறியியல் கல்லூரிகள், அரசினர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகள் மற்றும் அரசினர் சிறப்புப் பயிலகங்களில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு கலந்தாய்வு மூலம் பொது மாறுதல் அளித்தல் - நெறிமுறைகள் நிர்ணயித்திடல் மற்றும் இடமாற்றம் குறித்த கலந்தாய்வு நடத்திக் கொள்ள தொழில் நுட்பக் கல்வி ஆணையருக்கு அதிகாரம் வழங்கி ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 38. G.O.(Ms)No.136Dt: May 23, 2011|தொழில் நுட்பக் கல்வி - அரசு நிதியுதவி பெறும் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகள் - வலிவலம் தேசிகர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, நாகப்பட்டினம் - தமிழ்நாடு கல்விக்கடன் - பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் பயின்ற முன்னாள் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கல்விக் கடன் நிலுவைத் தொகை தள்ளுபடி செய்தல் - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 39. G.O.(Ms)No.132Dt: May 18, 2011|தொழில் நுட்பக் கல்வி - அரசினர் பொறியியற் கல்லூரிகள்- அரசினர் பொறியியற் கல்லூரிகளில் 2006-ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் தேர்வு செய்யப்பட்டு தற்காலிக விரிவுரையாளராக நியமனம் செய்யப்பட்ட 61 நபர்கள் - பணிவரன்முறை செய்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 40. G.O Ms. No. 388Dt: December 13, 2010|தொழில் நுட்பக் கல்வி - அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகள் மற்றும் சிறப்புப் பயிலகங்கள் - அகில இந்திய தொழில் நுட்பக் கல்விக் குழுமம் - ஆசிரியர்களின் திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள் 2010 - 1.1.2006 முதல் போதகர் பதவிக்கு திருத்திய ஊதியம் வழங்கி - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 41. G.O.Ms. 180Dt: July 02, 2010|உயர் கல்வி - கல்லூரிக் கல்வி 2010-11ம் ஆண்டு முதல் - அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் பயிலும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் முதுகலை (Post Graduate Courses) பட்டப்படிப்பு பயில கல்விக் கட்டணத்தை ரத்து செய்தல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 42. Go.Ms. No. 172Dt: June 29, 2010|உயர்கல்வி - தொழில்நுட்பக் கல்வி 2010-11ம் கல்வியாண்டு முதல் தமிழ்நாடு பொறியியல் கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கையில் தமிழ்நாட்டில் பயின்ற இலங்கை அகதிகளினுடைய குழந்தைகளை சேர்க்க அனுமதி - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 43. Go.Ms.151Dt: June 14, 2010|உயர்கல்வி - தொழில்நுட்பக் கல்வி - முதலாமாண்டு தமிழ்நாடு பொறியியல் கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கை - 2010-2011-ஆம் கல்வியாண்டு முதல் குறைந்தபட்ச தகுதி மதிப்பெண்கள் - நிர்ணயம் செய்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 44. GO.No.(D) 89Dt: June 10, 2010|உலகத் தமிழ் செம்மொழி மாநாடு 2010, கோயம்புத்தூர்-2010 சூன் 23, 24, 25 ஆகிய நாட்கள் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு விடுமுறை - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகிறது.
 45. Go.Ms. 142Dt: June 09, 2010|உயர்கல்வி - 2010-2011-ஆம் கல்வியாண்டு முதல் அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் தனியார் தொழிற்கல்லூரிகளில் ஒற்றைச் சாளர கலந்தாய்வின் மூலம் சேர்க்கை பெறும் முதல் பட்டதாரி மாணவர்கள்-கல்விக் கட்டணச் சலுகை வழங்க ஆணை வெளியிடப்பட்டது - ஒற்றைச் சாளர கலந்தாய்வின் மூலம் பொறியியல் கல்லூரிகளில் நேரடி இரண்டாமாண்டில் (Lateral Entry) சேர்க்கை பெறும் மாணவர்களுக்கும் கல்விக் கட்டணச் சலுகை வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 46. Letter No. 9275Dt: May 31, 2010|சான்றிதழ் - 2010-2011-ஆம் கல்வியாண்டு முதல் தொழிற் கல்லூரிகளில் ஒற்றைச் சாளர கலந்தாய்வு மூலம் சேர்க்கை பெறும் மாணவர்களுக்கும் கல்விக் கட்டணச் சலுகை வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 47. Letter No. 8483Dt: May 17, 2010|சான்றிதழ் - 2010-2011-ஆம் கல்வியாண்டு முதல் தொழிற் கல்லூரிகளில் ஒற்றைச் சாளர கலந்தாய்வு மூலம் சேர்க்கை பெறும் முதல் பட்டதாரி மாணவர்கள் கல்வி கட்டணம் சலுகை பெற வருவாய்த்துறையின் சான்றிதழ் வழங்குவது - குறித்து - தெளிவுரைகள் - தொடர்பாக.
 48. Ms. No. 85Dt: April 16, 2010|உயர்கல்வி - 2010-2011-ஆம் கல்வியாண்டு முதல் அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் தனியார் தொழிற்கல்லூரிகளில் ஒற்றைச் சாளர கலந்தாய்வின் மூலம் சேர்க்கை பெறும் முதல் பட்டதாரி மாணவர்கள் - கல்விக் கட்டணச் சலுகை வழங்குதல் - நெறிமுறைகள் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகிறது.
 49. Go. Ms. No.434Dt: October 23, 2008|தொழில்நுட்பக் கல்வி - தமிழ்நாடு பொறியியல் கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கை - கல்லூரி மற்றும் பாடப்பிரிவு மாற்றம் குறித்த நெறிமுறைகள் - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 50. Go. Ms. No.422Dt: September 30, 2008|தேர்வு வாரியம் - துரிதமாகவும், சரளமாகவும் கணினி இயக்குவதற்கு 6ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு புதிதாக புகுமுக இளநிலை (Pre Junior Grade) தட்டச்சு தேர்வு - நடத்துதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 51. Go. Ms. No.267Dt: July 03, 2008|உயர்கல்வி - 2008-2009-ஆம் கல்வியாண்டு பொறியியற் மாணவர் சேர்க்கை - சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறும் கலந்தாய்வில் பங்கேற்கவரும் மாணவர் மற்றும் உதவிக்காக வரும் ஒரு நபருக்கும் 50 சதவிகித இருவழி பயணக் கட்டணச் சலுகை வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 52. Go. Ms. No.263Dt: June 30, 2008|உயர்கல்வி - தொழில்நுட்பக் கல்வி - தமிழ்நாடு பொறியியல் கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கை - 2008-2009-ம் கல்வியாண்டு முதல் குறைந்தபட்ச தகுதி மதிப்பெண்கள் - நிர்ணயம் செய்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 53. Go. Ms. No.259Dt: June 26, 2008|தொழில்நுட்பக் கல்வி - 2008-2009-ஆம் கல்வியாண்டு முதல் அரசு பல்தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகள் (Government Polytechnic Colleges) மற்றும் சிறப்புப் பயிலகங்களில் (Special Institutions) பயிலும் மாணவர்களுக்கு கல்விக் கட்டணம் (Tuition fees) செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 54. Go. Ms. No.231Dt: June 16, 2008|கல்லூரிக் கல்வித் துறை - 2008-2009 ம் ஆண்டு பகுதி ஐஐ திட்டம் - ஐந்து அரசு கலைக் கல்லூரிகளில் கணினித் துறை மற்றும் பிற துறைகளில், வசதிகளை மேம்படுத்த கணினி மற்றும் அதனை சார்ந்த உபகரணங்கள் வாங்க ரூ.88.00 இலட்சம் (தொடரா செலவினம்) அனுமதித்து -ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 55. Go. Ms. No.160Dt: May 22, 2008|தொழில்நுட்பக் கல்வி - 2008-2009-ஆம் கல்வியாண்டு முதல் பி.இ./பி.டெக். முதலாமாண்டு பட்டப் படிப்பு பிரிவுகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை - மருத்துவ கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கை - இரு கலந்தாய்வு மூலமாக ஒதுக்கீடு செய்வதால் இடங்கள் காலியாக இருப்பதை தடுக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 56. Go. Ms. No.232Dt: May 16, 2008|கல்லூரிக் கல்வித் துறை - 2008-2009 ம் ஆண்டு பகுதி ஐஐ திட்டம் - 25 அரசு கலைக் கல்லூரிகளில் ஒலி, ஒளி வசதிகளைக் கொண்ட உபகரணங்கள் மூலம் கற்பிப்பதற்கான வசதிகள் ஏற்படுத்த ரூ.50.00 இலட்சம் (தொடரா செலவினம்) அனுமதித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 57. Go. Ms. No.145Dt: May 10, 2008|தொழில்நுட்பக் கல்வி - பொறியியல் கல்லூரியில் மாணவர் சேர்க்கையில் சிறப்பு இடஒதுக்கீட்டு இடங்களாக முன்னாள் இராணுவத்தினரின் பிள்ளைகளுக்கான இட ஒதுக்கீடு மற்றும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு உயர்த்துதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது..
 58. Go. Ms. No.143Dt: May 06, 2008|உயர்கல்வி - தொழில்நுட்பக் கல்வி - பி.இ./பி.டெக்./பி.ஆர்க். பொறியியல் பாடப்பிரிவுகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை - பிறமாநில மாணவர்களின் மேல்நிலைக்கல்வி மேம்பாட்டு தேர்வு மதிப்பெண்கள் தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்கு பரிசீலிப்பது - தொடர்பாக - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 59. Go. Ms. No.140Dt: May 02, 2008|தொழில்நுட்பக் கல்வி - தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகங்களின் பாடத்திட்டம், மாணவர் சேர்க்கைக்கான கல்வித் தகுதி மற்றும் வழங்கும் பட்டம் ஆகியவை ஒரே சீராக அமைவது குறித்து முடிவெடுத்தல் - தொழில்நுட்பப் பல்கலை கழங்களின் துணைவேந்தர்களை கொண்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு அமைத்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 60. Go. Ms. No.132Dt: April 24, 2008|உயர்கல்வித் துறை - கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரிகளின் தரத்தினை ஆய்வு செய்ய மாநில தர நிர்ணயக் குழு (Statelevel Accreditation Council) அமைத்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 61. Go. Ms. No.89Dt: March 20, 2008|கல்லுாரிக் கல்வித் துறை - 6 இரண்டாம் நிலை அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரிகளை முதல்நிலைக் கல்லுாரிகளாக தரம் உயர்த்தி ஆணையிடப்படுகிறது.
 62. Go. Ms. No.17Dt: January 28, 2008|உயர்கல்வி-கல்லூரிக் கல்வித்துறை 2007-2008 ஆம் ஆண்டிற்கான உயர்கல்வித்துறை மானியகோரிக்கை மீதான அறிவிப்பு - அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை எற்படுத்திதர "பணியமர்த்தல் மையம் (Placement Centre ) - அமைத்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 63. Go. Ms. No.238Dt: July 13, 2007|உயர்கல்வி - கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரிகள் / அரசு பல்தொழில்நுட்பக்கல்லுாரிகள் - அனைத்து மாணவர்களுக்கும் 2007-2008ம் ஆண்டிலிருந்து இலவச பயணப்பேருந்து அட்டை வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 64. Go. Ms. No. 402Dt: December 13, 2006|பல்கலைக் கழகங்கள் - அனைத்துப் பல்கலைக்கழகங்களில் பணிபுரியும் ஆசிரியரல்லாப் பணியாளர்களுக்கு பொதுவான ஊதியம் மற்றும் ஒரே சீரான பணியிடங்கள் நிலவுவதற்காக அமைக்கப்பட்ட முனைவர் எஸ்.முத்துக்குமரன் குழுவின் பரிந்துரை மீது ஆணைகள் வெளியிடப் படுகின்றன.
 65. Go. Ms. No.230Dt: July 20, 2006|உயர் கல்வி - அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் - சுயநிதி அடிப்படையில் நடத்தப்படும் பாடப்ப்பிரிஊகலை மூறையான பாடப்பிரிஊகளாக மாற்றதல் -அரசாணை வழங்கப்படுகிறது.
 66. Go. Ms. No.138Dt: March 30, 2001|தொழில் நுட்பக் கல்வித் துறை-அரசு வணிகவியல் தேர்வுகள் "விடைத்தாள்களை மைய மதிப்பீட்டு முறை??யில் திருத்தம் செய்யும் நடைமுறையை அமுல்படுத்தல்-பிப்ரவரி 2001 தேர்வுகள் முதல்-அரசாணை வழங்கப்படுகிறது.
 67. Go. Ms. No.443Dt: November 08, 2000|கல்லூரிக்கல்வி - சென்னை மாநிலக்கல்லூரிக்குச் சொந்தமான மெரினா விளையாட்டு மைதானத்தை சிம்சன் நிறுவனம் சீர்படுத்துதல்.
 68. Go. Ms. No.429Dt: October 04, 2000|நிர்வகித்தல் கல்லூரிகள் - கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் - கல்வியியல் மற்றும் உடற்பயிற்சி கல்லூரிகள் - தன்னாட்சித் தகுதிநிலை வழங்குவதற்கு பரிந்துரைத்தல் - கொள்கை முடிவு மற்றும் நெறிமுறைகள் வகுத்தல்.
 69. Go. Ms. No.142Dt: May 25, 2000|ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் - அரசுப் பொறியியற் கல்லூரிகளில் உள்ள 40 விரிவுரையாளர் பணியிடங்களுக்கான பொது நியமன முறை (General Recruitment ) - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 70. Go. Ms. No.126Dt: May 02, 2000|தமிழ்நாடு அரசு உருது மொழி அகாடமி - ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள் நியமனம்.
 71. Go. Ms. No.73Dt: March 08, 2000|உயர் கல்வித் துறை - உருது மொழி அகாடமி - தமிழ்நாடு அரசு உருது மொழி அகாடமி, சென்னை - தோற்றுவித்தல்.
 72. Lr. (Ms). No.64, Dt: March 03, 2000|தொழில் நுட்பக் கல்வி பல்தொழில் நுட்பப் பட்டயக் கல் மாணவர் சேர்க்கை 2000 2001 ஒற்றைச் சாளர முறை தொடர.
 73. G.O.MS. No. 467Dt: September 10, 1998|கல்லுாரிக் கல்வித்துறை - ஊர்திப்படி - உடல் ஊனமுற்ற பல்கலைக் கழக மான்யக் குழு ஊதியம் பெறும் ஆசிரியர்களுக்கு ஊர்திப்படி (Conveyance Allowance) வழங்குதல் - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.


 1. NEET UG 2017 OFFICIAL NOTIFICATION | மே 7ம் தேதி நீட் நுழைவுத் தேர்வு நடைபெறும்: தமிழ் உள்ளிட்ட 8 மொழிகளில் தேர்வு எழுதலாம்
 2. நீட் தேர்வுக்கு எதிராக சட்டப்பேரவையில் சட்ட முன்வடிவு தாக்கல்
 3. NEET(UG) - 2017 | CBSE to conduct exam on May 7 | NEET 2017 Latest News – Application Form, Exam Date, Syllabus, Pattern, Eligibility Criteria, Cut Off, Admit Card, Results @ http://cbseneet.nic.in/cbseneet/welcome.aspx
 4. TEACHERS RECRUITMENT 2017 | AEES Kalpakkam (Tamil Nadu) | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - PGT-GT-SPECIAL TEACHERS | NO. OF VACANCIES - MANY
 5. பிளஸ்-2 தனித்தேர்வர்கள் ஹால் டிக்கெட்டை 2-ந்தேதி வரை பெறலாம் அரசு தேர்வுத்துறை அறிவிப்பு
 6. TIDCO RECRUITMENT 2017 | TIDCO-CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - GENERAL MANAGER | NO. OF VACANCIES -1
 7. TANCET 2017 - எம்பிஏ, எம்சிஏ, எம்இ படிப்புகளுக்கான ‘டான்செட்’ நுழைவுத் தேர்வுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவிப்பு
 8. வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் ’நீட்’ தேர்வு எழுதலாமா?
 9. சி.பி.எஸ்.இ., பாடத்திட்டத்தில் இணைய, ஜூன், 30 வரை, பள்ளிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என, அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
 10. சிறப்பு பாஸ்போர்ட் மேளா 4-ந் தேதி சென்னையில் நடக்கிறது
 11. மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் வருமான வரிவிலக்கு வரம்பு ரூ.3 லட்சமாக உயருமா?
 12. வரும் கல்வி ஆண்டில் சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரிகளில் கல்வி கட்டணம் உயர்கிறது புதிய கட்டணம் நிர்ணயிக்க நீதிபதி பாலசுப்ரமணியன் கமிட்டி முடிவு
 13. கருணை அடிப்படையில் வழங்கப்படும் வேலைக்கு மகன், மகள் என்ற பாகுபாடு கூடாது ஐகோர்ட்டு உத்தரவு
 14. www.cbseneet.nic.in | மே 7ம் தேதி நீட் நுழைவுத் தேர்வு நடைபெறும்: தமிழ் உள்ளிட்ட 8 மொழிகளில் தேர்வு எழுதலாம்.
 15. NEET UG 2017 OFFICIAL NOTIFICATION
 16. நீட் தேர்வுக்கு எதிராக சட்டப்பேரவையில் சட்ட முன்வடிவு தாக்கல்
 17. NEET(UG) - 2017 | CBSE to conduct exam on May 7 | NEET 2017 Latest News – Application Form, Exam Date, Syllabus, Pattern, Eligibility Criteria, Cut Off, Admit Card, Results @ http://cbseneet.nic.in/cbseneet/welcome.aspx
 18. TNTET 2017 BREAKING NEWS | ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு விரைவில் முறையான அறிவிப்பு-விண்ணபிக்க கடைசி தேதி 28.02.2017 | தேர்வு நாள் 29.04.2017 & 30.04.2017 | விண்ணப்ப பெற கட்டணம் ரூபாய் 50 | விண்ணபங்கள் கிடைக்கும் இடங்கள் -அனைத்து அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிகள் | அச்சடிக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள் 11 லட்சம் ..
 19. JIPMER MBBS 2017 ENTRANCE EXAM | புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்.பி.பி.எஸ் சேர ஜூன் 4-ம் தேதி நுழைவுத் தேர்வு. மார்ச் 27-ம் தேதி முதல் ஆன்லைன் விண்ணப்பம்.
 20. ANNUAL INCOME STATEMENT & PAY SLIP DOWNLOAD | GPF / TPF / CPS சந்தாதாரர்கள் தங்கள் கணக்கு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளீடு செய்து, ஆண்டு முழுச்சம்பள விவரங்கள் அறியலாம்.
 21. இந்து சமய அறநிலைய ஆட்சித்துறை உதவி ஆணையர், உடற்கல்வி பயிற்சியாளர், ஜியாலஜிஸ்ட் பணிகளுக்கு விரைவில் தேர்வு: அடுத்த வாரம் முதல் தொடர்ந்து அறிவிப்பு வெளியாகும்
 22. TANCET 2017 - எம்பிஏ, எம்சிஏ, எம்இ படிப்புகளுக்கான ‘டான்செட்’ நுழைவுத் தேர்வுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவிப்பு
 23. TNTET-2017-ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு–2017 | போட்டி எழுத்துத்தேர்வு 2017 ஏப்ரல் மாத இறுதியில் நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான அறிவிக்கை விரைவில் வெளியிடப்படவுள்ளது. இது குறித்த முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான கூட்டம் சென்னை-6, ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தில் 03.02.2017 (வெள்ளிக் கிழமை) அன்று காலை 11.00 மணியளவில் நடைபெற உள்ளது. TNTET – 2017 குறித்த உண்மையான தகவல்களை படியுங்கள்...
 24. TNTET 2017 | ஏப்ரல் 30ஆம் தேதிக்குள் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு நடத்தப்படும் என பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.
 25. ரொக்கமில்லா பரிவர்த்தனைக்கு விரைவில் ‘ஆதார் பே’ மத்திய அமைச்சர் தகவல்
 26. சிபிஎஸ்இ 10,12-ம் வகுப்பு தேர்வு தேதியில் மாற்றம்
 27. IT FORM VERSION 2017.1 DOWNLOAD | சில நிமிடங்களில் தயார் செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட IT FORM VERSION 2017.1..... இப்போது உங்களுக்காக... உடனே பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்...
 28. வங்கிகளில் பணம் எடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடு பிப்ரவரி இறுதியில் முற்றிலும் நீங்கும் வங்கி மூத்த அதிகாரி தகவல்
 29. பிப்ரவரி 24-ம் தேதிக்குள் பிளஸ் 2 செய்முறைத் தேர்வை நடத்தி முடிக்க வேண்டும் தேர்வுத்துறை உத்தரவு
 30. ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு ஏப்ரல் மாத இறுதியில் நடைபெறும் அமைச்சர் கே.பாண்டியராஜன் அறிவிப்பு
 31. கூட்டுறவு சங்க இளநிலை ஆய்வாளர் தேர்வு முடிவு வெளியீடு
 32. TNTET EXAM 2017 | வெளியாகிறது TNTET 2017 குறித்த அறிவிப்பு - ஏப்ரல் மாத இறுதிக்குள் ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு நடைபெறும் என தகவல்
 33. பிளஸ் 2 தனித்தேர்வர்களுக்கு இன்று முதல் ஹால் டிக்கெட் அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநர் தண்.வசுந்தராதேவி அறிவிப்பு.
 34. தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதற்கு ஏற்ப மிருகவதை தடுப்புச் சட்டத்தில் திருத்தம் செய்வதற்கான சட்டத்திருத்த மசோதா ஒருமனதாக நிறைவேறியது
 35. Police Recruitment - 2017 | Common Recruitment for the posts of Gr II Police Constables, Gr II Jail Warders and Firemen Common Recruitment - 2017 | தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வுக் குழுமம் அறிவித்துள்ள இரண்டாம் நிலை காவலர், இரண்டாம் நிலை சிறைக் காவலர் மற்றும் தீயணைப்போர் பதவிகளுக்கான பொதுத் தேர்வு | மொத்த எண்ணிக்கை 15664 + 47 | கடைசி நாள் 22.02.2017 | எழுத்துத் தேர்வு நடைபெறும் நாள் 21.05.2017
 36. இந்த ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர்: சட்டசபையில் இன்று கவர்னர் உரையாற்றுகிறார் ஜல்லிக்கட்டு மாற்று சட்ட மசோதா நிறைவேற வாய்ப்பு
 37. ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதற்கான விதிமுறைகள் என்ன? தமிழக அரசு அறிவிப்பு
 38. இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களில் 4 ஆயிரம் பணியிடங்கள் போட்டி தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் ஜன. 26-ம் தேதி முதல் தொடக்கம்
 39. இந்தியாவுக்கு தலைமை தாங்கும் பண்பு தமிழர்களுக்கு இருக்கிறது ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் குறித்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு முன்னாள் நீதிபதி மார்கண்டேய கட்ஜூ புகழாரம்
 40. அடுத்த கல்வியாண்டில் அமலுக்கு வருகிறது மாணவர்கள் ‘கற்றல் திறன் மதிப்பிடல் முறை’ மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் அறிவிப்பு
 41. 30,000 ரூபாய் பரிவர்த்தனைக்கு பான் கார்டு அவசியம் பட்ஜெட்டில் மாற்றம் கொண்டுவர மத்திய அரசு திட்டம்
 42. மெரினாவில் எழுச்சி குறையாத ஆர்ப்பாட்டம் நீடிப்பு.
 43. தமிழகத்தில் 52 ஆண்டுகளுக்குப்பின் ’மாணவர் எழுச்சி’
 44. மத்திய அரசு கோரிக்கையை ஏற்றது உச்ச நீதிமன்றம் ஜல்லிக்கட்டு வழக்கில் தீர்ப்பு தள்ளிவைப்பு.
 45. ஜல்லிக்கட்டுக்காக வரலாறு காணாத எழுச்சி போராட்டம் 25 லட்சம் பேர் திரண்டதால் ஸ்தம்பித்தது தமிழகம்
 46. பிஎஸ்என்எல் - பாரத ஸ்டேட் வங்கி அறிமுகம் செல்போனில் வங்கி பரிவர்த்தனைக்கு ‘மொபிகேஷ் எம்-வாலட்’ சேவை ஸ்மார்ட் போன், கம்ப்யூட்டர், வங்கிக் கணக்கு தேவையில்லை
 47. ஜல்லிக்கட்டுக்கு அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கப்படும் : தமிழக அரசு
 48. ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக தற்செயல் விடுப்பு எடுத்து போராட்டம் அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் தகவல்
 49. ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் தீவிரம் அடைகிறது ஆதார்அட்டை, ரேஷன்கார்டுகளை ஒப்படைப்போம் என அறிவிப்பு
 50. ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்கு ஆதரவு: தமிழகம் முழுவதும் இன்று 20-ந் தேதி வியாபாரிகள் கடையடைப்பு உண்ணாவிரதம்- ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிப்பு
 51. ஜல்லிக்கட்டுக்காக அவசர சட்டம் இயற்ற தமிழக அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது மத்திய அரசின் தலைமை வக்கீல் கருத்து
 52. ஏறுதழுவுதல் திருவிழாவை நடத்த மத்திய, மாநில அரசுகள் சிறப்பு சட்டம் இயற்றக்கோரி பொதுநல வழக்கு ஐகோர்ட்டில் விரைவில் விசாரணை
 53. தமிழகம் முழுவதும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை நர்சரி, மெட்ரிகுலேசன் பள்ளிகள் சங்கம் அறிவிப்பு
 54. சென்னை ஐ.ஐ.டி. கல்வி மையத்தில் 43 பணியிடங்கள்.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்17-2-2017
 55. ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக தமிழகத்தில் நாளை லாரிகள் ஓடாது
 56. ஆவின் பால் நிறுவனத்தின் ஈரோடு மாவட்ட பிரிவில் 17 பணியிடங்கள்.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 08-02-2017
 57. பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் (பி.இ.எல்) நிறுவனத்தில் 15 பணியிடங்கள்.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 04-02-2017
 58. INDIAN OIL RECRUITMENT 2017 | INDIAN OIL - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - TECH ASST / ENGI ASST | NO. OF VACANCIES 4 | LAST DATE 17.02.2017
 59. ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் எதிரொலியாக கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.
 60. நாளை கடை அடைப்பு போராட்டம் த.வெள்ளையன் பேட்டி
 61. அந்தமான் அருகே குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை.
 62. இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின் பானிபட் சுத்திகரிப்பு ஆலையில் 32 பணியிடங்கள்.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 29-1-2017
 63. பி.சி.பி.எல் நிறுவனத்தில் டெக்னீசியன் மற்றும் கிராஜூவேட் அப்ரண்டிஸ் பயிற்சிப் பணி.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 31-1-2017
 64. ரிட்ஸ் நிறுவனத்தில் 43 பணியிடங்கள்.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 16-1-2017
 65. ஏற்றுமதி ஆய்வுக்கழகத்தில் (EIC) 44 பணிகள்.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்17-2-2017
 66. ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் எதிரொலி : கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை
 67. ஜல்லிக்கட்டு | மோடி நல்ல செய்தி சொல்லாவிட்டால் போராட்டம் தீவிரமடையும்: போராட்டக் குழுவினர் திட்டவட்டம்
 68. TNPL RECRUITMENT 2017 | TNPL - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - GENERAL MANAGER | NO. OF VACANCIES 2 | LAST DATE 02.02.2017
 69. TNPL RECRUITMENT 2017 | TNPL - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - DIRECTOR | NO. OF VACANCIES 2 | LAST DATE 02.02.2017
 70. அரசு பொறியியல் கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் பணிக்கு சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு
 71. தனியார் பாலிடெக்னிக் ஆசிரியர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்குவது குறித்து 3 மாதங்களுக்குள் பரிசீலிக்கவேண்டும் உயர்கல்வித்துறைக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு
 72. மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (எஸ்.எஸ்.சி.) நாடு முழுவதும் உள்ள 8300 பணியிடங்களை விரைவில் நிரப்புகிறது.
 73. தேசிய அனல்மின் கழகத்தில் வேலை.
 74. மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு ரயில்வே பணி!
 75. ஏ.டி.எம்ல் இனி ஒரு நாளைக்கு ரூ.10 ஆயிரம் வரை எடுக்கலாம் ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு
 76. நாடு முழுவதும் காவல்துறையில் 5 லட்சம் பணியிடம் காலி
 77. TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY RECRUITMENT 2017 | TN0U - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - CONTROLLER OF EXAMINATIONS | NO. OF VACANCIES 1 | LAST DATE 31.01.2017
 78. தஞ்சாவூர்தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் பத்தாவது பட்டமளிப்பு விழா - விரிவான தகவல்கள்
 79. TAMIL NADU PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS UNIVERSITY RECRUITMENT 2017 | TNPESU - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - ASST PROFFESSOR | NO. OF VACANCIES 6 | LAST DATE 06.02.2017
 80. வேளாண் அதிகாரி பணி வாய்ப்பு
 81. திருச்சி பாரதி தாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் உதவியாளர் பணி...விரிவான விவரங்கள்...விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 23-1-2017
 82. பெல் நிறுவனத்தில் 738 பயிற்சிப் பணிகள்
 83. மத்திய அரசு நிறுவனங்களில் என்ஜினீயர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு.கேட் தேர்வு மூலம் நிரப்பப்படுகிறது.
 84. மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனத்தில் 745 பணியிடங்கள்
 85. ரயில்வே தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க ஆதார் எண் கட்டாயமாகிறது.ஆள்மாறாட்டத்தை தடுக்க அதிரடி நடவடிக்கை.
 86. எம்.ஜி.ஆரின் 100 வது பிறந்த நாளான ஜன.,17 ம் தேதியை அரசு பொது விடுமுறை நாளாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
 87. வன சீருடைப் பணி நேர்முகத் தேர்வு தகுதி பட்டியல் வெளியீடு
 88. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.9 ஆயிரமாக உயர்வு மத்திய மந்திரி ஜிதேந்திர சிங் தகவல்
 89. வறட்சி நிவாரணத்துக்கு ஒரு நாள் ஊதியம்: ஜாக்டோ - ஜியோ அறிவிப்பு.
 90. 17 ஆண்டு பழமையான விதியால் ஆசிரியர் பதவி உயர்வில் குளறுபடி.
 91. ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு தாமதமாகும், ,8,000 ஆசிரியர் காலியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும்- அமைச்சர் பாண்டியராஜன்.
 92. எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு விழா: வரும் 17-இல் பொது விடுமுறைவிட அரசு முடிவு.
 93. ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ள வேலை வாய்ப்பு அலுவலக பதிவுமூப்பு ஆசிரியர்களின் கோரிக்கை!
 94. பாதுகாப்பு பணி தேர்வுக்கு ஹால்டிக்கெட்.
 95. அரசு பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என்றும், ஆய்வக உதவியாளர் 4 ஆயிரத்து 900 பணியிடங்கள் விரைவில் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அமைச்சர் பாண்டியராஜன் பேட்டி
 96. G.O.Ms.No.6 Dated11.01.2017 BONUS – Adhoc Bonus – Special Adhoc Bonus for the year 2015–2016 – Sanction Order Download | தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
 97. வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்போர் அடுத்த மாதத்திற்குள் பான் அட்டைகளை வங்கிகளில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் - மத்திய அரசு அறிவிப்பு
 98. தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் வழங்குவது பற்றிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
 99. SGT TO BT PROMOTION COUNSELLING - இடைநிலை – சிறப்பாசிரியர்கள் தரத்திலிருந்து பட்டதாரி தமிழ் ஆசிரியர் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு 12.01.2017 அன்று நடைபெற உள்ளது.
 100. ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பின் நடவடிக்கை மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் அனில் மாதவ் தவே தகவல்
 101. தமிழகத்தின் கோரிக்கையை ஏற்று மத்திய அரசின் கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் பொங்கல் சேர்ப்பு
 102. பல்கலை துணைவேந்தர் பதவி; கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை
 103. பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண் சான்றிதழில் இடம் பெறும் எண்ணில் குழப்பம்!
 104. ’நீட்’ தேர்வை 5 ஆண்டிற்கு தள்ளி வைக்க வேண்டும் - அரசுக்கு கோரிக்கை
 105. தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையமான, டி.என்.பி.எஸ்.சி., யில், புதிய பணி நியமனங்கள் மேற்கொள்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
 106. 10, 12-ம் வகுப்பு சி.பி.எஸ்.இ. தேர்வு தேதிகள் அறிவிப்பு
 107. புதிய பென்ஷன் திட்டம் ரத்தாகுமா? ஊழியர்கள் எச்சரிக்கை.
 108. தமிழக அரசின் மருத்துவ காப்பீடு : பிற மாநில ஓய்வூதியர்கள் தவிப்பு
 109. பி.எப்.,பில் ஊழியர்களை சேர்க்க நிறுவனங்களுக்கு மற்றொரு வாய்ப்பு
 110. காமராஜ் பல்கலை துணைவேந்தருக்கு 'மார்க்' : முடிவுக்கு வந்தது விண்ணப்ப சர்ச்சை
 111. சிபிஎஸ்இ 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் மார்ச் 9-ம் தேதி தொடங்குகிறது. 10-ம் வகுப்பு தேர்வு ஏப்ரல் 10-ம் தேதி வரையிலும், 12-ம் வகுப்பு தேர்வு ஏப்ரல் 29-ம் தேதி வரையிலும் நடக்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 112. JEE-MAIN | ஐ.ஐ.டி., ஐ.ஐ.ஐ.டி., ஐ.ஐ.எஸ்சி., என்.ஐ.டி., உள்ளிட்ட மத்திய அரசின்கீழ் இயங்கி வரும் பல்வேறு தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்வதற்கான ஜே.இ.இ., தேர்வு அறிவிப்பு! விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: ஜனவரி 17, 2017
 113. சிபிஎஸ்இ 10, 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 9-ல் தொடக்கம்
 114. கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் இருந்து பொங்கல் பண்டிகை நீக்கம் மத்திய அரசு அறிவிப்பு
 115. பாடத்திட்டத்தை மாற்றுங்கள் - தினத்தந்தி தலையங்கம்
 116. எதிர்கால கனவுகளின் திருப்புமுனை பிளஸ் 2 மதிப்பெண் மாணவர்களுக்கு வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சி.அ.ராமன் அறிவுரை
 117. 4 லட்சம் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வலியுறுத்தி மாவட்ட தலைநகரங்களில் பிப். 2-ல் உண்ணாவிரதம் அரசு ஊழியர் சங்க மாநில மாநாட்டில் தீர்மானம்
 118. மருத்துவ படிப்பை போலவே பொறியியல் படிப்புக்கும் அகில இந்திய அளவில் பொது நுழைவுத்தேர்வு நடத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
 119. ஏப்ரலுக்கு பிறகு டெபாசிட் செய்யப்பட்ட பணம் எவ்வளவு? வங்கிகளிடம் விவரங்களை பெற வருமானவரித்துறை தீவிரம்
 120. பிறந்து ஓராண்டாகியும் குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ் பெறாதவர்களுக்கு புது வாய்ப்பு : தமிழக அரசு புது உத்தரவு.
 121. மதிப்பெண் சான்றிதழில் தவறு ஏற்பட்டால் தலைமையாசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை; இணை இயக்குனர் எச்சரிக்கை!!!
 122. மாணவர் ஊக்கத்தொகை அரசாணை வெளியீடு.
 123. கிராமப்புற மாணவர்களின் அறிவியல் திறன் வளர்க்க வடிவமைப்பு போட்டி.
 124. CPS PENSION மீண்டும் போராட்ட களத்தில் ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் !!
 125. வங்கிகள், தபால் நிலையங்களில் சேமிப்பு கணக்கு வைத்துள்ள நபர்கள் தங்களின் ‘பான் கார்டு’ எண்ணை வரும் அடுத்த மாதம் பிப்ரவரி 28-ந்தேதிக்குள் சமர்பிக்க மத்திய அரசு உத்தரவு.
 126. இரண்டு சிலிண்டர் வைத்திருந்தால் ரேஷனில் அரிசி இல்லை : விரைவில் அறிவிக்க தமிழக அரசு திட்டம்.
 127. எதிர்காலத்தை தீர்மானிப்பது பிளஸ் 2 தேர்வு மாணவர்களுக்கு திருவண்ணாமலை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரி அறிவுரை
 128. தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத்தின் தலைவராக முன்னாள் அமைச்சர் பா.வளர்மதி நியமனம்
 129. EPF பென்ஷன் திட்டத்துக்கு ஆதார் கட்டாயம்!
 130. பொதுத் தேர்வுக்கான விடைத்தாளில் விடைகளை எழுதி அடித்திருந்தால் அடுத்த தேர்வுகள் எழுத முடியாது : தேர்வுத் துறை எச்சரிக்கை.
 131. பி.ஆர்க்., படிப்புக்கான, 'நாட்டா' தேர்வு முறையில், அதிரடி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.ஆன்லைன் விண்ணப்ப பதிவு, ஜன., 2ல் துவங்கியது; பிப்., 2 நள்ளிரவு, 11:59 மணிக்கு முடிகிறது. மார்ச் 26ல், ஹால் டிக்கெட் வெளியிடப்படும். ஜூன் 10ல், தேர்வு முடிவு வெளியாகும் என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.