தமிழக அரசாணை | TN G.Os | G.Os of Finance Department | GOs of Public Interest - 8 | Welfare of Differently Abled Persons 1. G.O.(Ms.)No.3Dt: February 02, 2016|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - இடைநிலை ஆசிரியர் பயிற்சி - கை, கால் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான இடைநிலை ஆசிரியர் பயிற்சி 2013-14 மற்றும் 2014-15ஆம் ஆண்டிற்கான விளம்பரக் கட்டணச் செலவினம் ரூ.3,54,689/- நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 2. G.O.(1D) No.07Dt: January 25, 2016|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- 2015 ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின விழா- மாற்றுத் திறனாளிகள் நலனுக்காக சிறப்பாக சேவை புரிந்தவர்களுக்கு தமிழக அரசின் விருதுகள் வழங்கும் திட்டம்- தங்கப்பதக்கத்திற்கான கூடுதல் செலவினம்-நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 3. G.O.(1D) No.06Dt: January 25, 2016|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- 2015-2016 ஆம் நிதியாண்டில் கை, கால் பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் செவித்திறன் குறைவுடைய மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு ஒரு மாத கால பல்லூடகப் பயிற்சி மற்றும் இலக்கப் புகைப்பட பயிற்சியை தேசிய திரைப்படக் கழகம் மூலம் வழங்குதல்- அனுமதி மற்றும் ரூ.21.00 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 4. G.O.(2D) No.01Dt: January 08, 2016|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை-தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை விதி எண்.110-ன் கீழ் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் அறிவிப்பு-2015-16 ஆம் ஆண்டில் முதுகுத் தண்டுவடம், நரம்பு உறை தேய்வு நோய் மற்றும் தண்டுவட குறைபாடு நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் பயனடையும் வகையில் பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட சிறப்பு சக்கர நாற்காலி வாங்கி வழங்குதல்- நிதி ஒப்பளிப்பு செய்தல்- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 5. G.O.(1D) No.02Dt: January 08, 2016|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான மறுவாழ்வு இல்லங்கள்- வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் உள்ள உதவும் உள்ளங்கள் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்திற்கு கூடுதலாக சேர்க்க அனுமதிக்கப்பட்ட 20 பயனாளிகளுக்கு 2015-16 ஆம் ஆண்டிற்கு ஏழு மாதங்களுக்கு நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கி -ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 6. G.O.(1D)No.60Dt: December 28, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான சிறப்பு பள்ளிகளில் பணிபுரியும் சிறப்பாசிரியர்கள் மற்றும் தசைப் பயிற்சியாளர்களுக்கு ஊதிய மானியம் வழங்கும் திட்டம் - மூன்று சிறப்புப் பள்ளிகள்-2014-15 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 7. G.O.(1D) No.59Dt: December 28, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - சிறப்புப் பள்ளிகள் - பார்வையற்றோருக்கான அரசுப் பள்ளிகள் - 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ / மாணவியர்களுக்கு டிவிடி பிளேயர் உடன் ஹெட்போன் வழங்குதல் - 2015-2016 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 8. G.O.(1D)No.57Dt: December 18, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - சீருடைகள் வழங்கும் திட்டம் - அரசு சிறப்புப் பள்ளிகள், அரசு தொழிற் பயிற்சி மையம் மற்றும் அரசு பார்வையற்றோருக்கான மேல்நிலைப்பள்ளி, தொழிற்பிரிவு மாணவ, மாணவிகளுக்கு 4 இணை இலவச சீருடைகள் வழங்கும் திட்டம் - 2015-2016 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.13,96,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 9. G.O.(Ms) No.57Dt: December 14, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை - மனவளர்ச்சி குன்றிய மாணவர்களைப் பாதுகாத்து பராமரிக்கும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு 2014-2015 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 10. G.O.(Ms) No.56Dt: December 08, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- தேனி மாவட்டத்தில் மனவளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகளுக்காக நடத்தப்படும் மூன்று பகல் நேர காப்பகங்கள்- 2015-16 ஆம் நிதியாண்டிற்கான திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.11,64,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல்- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 11. G.O.(1D) No.52Dt: December 08, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளி மாணவ/மாணவியர்களுக்கு வாசிப்பாளர் உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டம்-2015-16 ஆம் நிதியாண்டு - திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.80.46 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 12. G.O.(1D) No.51Dt: December 08, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- மாற்றுத் திறனாளி மாணவ/மாணவியர்களுக்கு கல்வி உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டம்-2015-16 ஆம் நிதியாண்டு - திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.650.07 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 13. G.O.(1D) No.48Dt: November 24, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- இருகால்கள் பாதிக்கப்பட்ட 1000 மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு இணைப்பு சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்ட பெட்ரோல் ஸ்கூட்டர் வழங்கும் திட்டம்- 2015-16 ம் நிதியாண்டில் தொடர திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது -ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 14. G.O. (1D) No.47Dt: November 24, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு சிறப்புப் பள்ளிகள் - 9 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை அரசுச் சிறப்புப் பள்ளிகளில் பயிலும் பார்வைத் திறன் மற்றும் செவித்திறன் பாதிக்கப்பட்ட, மனவளர்ச்சி குன்றிய மற்றும் கை, கால் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளி மாணவ / மாணவிகளை கல்விச் சுற்றுலா அழைத்துச் செல்லுதல் - 2015-16 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.1,35,800/- நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 15. G.O.(2D) No.08Dt: November 23, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- 14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான 27 இல்லங்கள்- 2014-15 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது-ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 16. G.O.(2D) No.07Dt: November 23, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- 2015-2016 ஆம் நிதியாண்டிற்கு பார்வையற்றோருக்கான அரசு சிறப்புப் பள்ளிகள் மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற சிறப்புப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ/மாணவியர்கள் தேர்வு எழுத அமர்த்தப்படும் உதவியாளருக்கு வழங்கப்படும் உதவித் தொகை (Scribe Assistance)வழங்கும் திட்டத்திற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 17. G.O.(2D) No.06Dt: November 23, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பற்றோர் நிவாரண உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டத்தினை, 2015-2016 ஆம் நிதியாண்டில் தொடர, திட்டத் தொடராணை மற்றும் 24,455 பயனாளிகளுக்கு நிவாரண உதவித் தொகை வழங்க ரூ.22,45,48,800/- நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 18. G.O.(1D) No.45Dt: November 19, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- 14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான தொழிற் பயிற்சியுடன் கூடிய 38 இல்லங்கள் - 2015-16 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒப்பளிப்பு மற்றும் திட்டத் தொடராணை வழங்கி- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 19. G.O.(1D) No.43Dt: November 13, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு சுயவேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் மத்திய அரசின் பாரதப் பிரதமரின் சுயவேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம் (ஞஆசுழுஞ)- 2015-2016 ஆம் நிதியாண்டிற்கான திட்டத் தொடராணை வழங்குவது - ரூ.5.00 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 20. G.O.(Ms) No.51Dt: November 12, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- 2015-16 ஆம் நிதியாண்டு- பார்வைத்திறன் குறையுடைய மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ஒளிரும் மடக்கு குச்சிகள் வாங்கி வழங்கும் திட்டம்- திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 21. G.O.(1D)No.42Dt: November 12, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான சிறப்பு பள்ளி, தேனி மாவட்டம் - கிராமப்புற குறைபாடுடையோர் நலச் சங்கம் என்ற தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தின் மூலம் செயல்படுத்துவது - 2015-2016 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 22. G.O.(1D) No.41Dt: November 11, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - சென்னை, மாநிலக் கல்லூரி - செவித்திறன் குறைபாடுடைய மாற்றுத் திறனாளி மாணவர்களுக்கு பி.காம்., மற்றும் பி.சி.ஏ., பட்டப்படிப்பு வகுப்புகள் நடத்தும் திட்டம் - 2015-2016 ஆம் நிதியாண்டில் செயல்படுத்த திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 23. G.O.(1D)No.40Dt: November 06, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வு - மாவட்ட அளவில் முதல் 3 இடங்களைப் பெற்ற பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு ரொக்கப் பரிசு, பாட புத்தகம், விடுதிக் கட்டணம் மற்றும் உயர்கல்வி பயில ஊக்கத் தொகை வழங்கும் திட்டம் - 2015-2016 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை வழங்குதல் - ரூ.57,12,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 24. அரசாணை (1டி) எண்.39Dt: November 03, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்கள் - 10 அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்களில் வசிக்கும் இல்லவாசிகளுக்கு 2015, தீபாவளி தினத்தன்று கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்தின் மூலம் 1 ஜதை வேட்டி-சட்டை மற்றும் புடவை-ரவிக்கைத் துணி வழங்குதல் - ரூ.5,87,235/- நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 25. G.O.(1D) No.38Dt: November 03, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - சட்டப்படிப்பு படித்த மாற்றுத் திறனாளி பட்டதாரிகள், வழக்கறிஞர்களாக பதிவு செய்ய உரிய கட்டணம் செலுத்துவதற்கும் மற்றும் சட்டப் புத்தகங்கள் வாங்கிக் கொள்ள நிதியுதவி வழங்கும் திட்டம் - 2015-16 ஆம் நிதியாண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.45,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குவது- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 26. அரசாணை(1D) எண்.35Dt: October 26, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2015 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் திங்கள் 3 ஆம் நாளினை அனைத்து நாடுகள் மாற்றுத் திறனாளிகள் தினமாக அனுசரித்தல்- மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்துதல்- ரூ.18,86,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குவது - ஆணை -வெளியிடப்படுகிறது.
 27. G.O.(Ms.) No.49Dt: October 23, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 10 அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்களில் வசிக்கும் தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட இல்லவாசிகள் - காலணிகள் வாங்கி வழங்கும் திட்டம் - 2015-2016 ஆம் நிதியாண்டு - திட்டத்தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 28. அரசாணை(1D) எண்.33Dt: October 19, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான 31 மறுவாழ்வு இல்லங்கள் - 2015-16 ஆம் நிதியாண்டு- திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல்- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 29. அரசாணை(1D) எண்.32Dt: October 19, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- வேலையில்லா படித்த இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தில் மாற்றுத் திறனாளிகள் செலுத்த வேண்டிய 5 விழுக்காடு தொகையை அரசே ஏற்று வழங்குதல் - 2015-16 ஆம் நிதியாண்டிற்கு திட்ட தொடராணை மற்றும் ரூ.15.00 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்தல்- ஆணை -வெளியிடப்படுகிறது.
 30. G.O.(Ms) No.48Dt: October 19, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை-மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான இல்லம்- புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் வேர்டு தொண்டு நிறுவனத்தை அரசின் நிதி உதவியுடன் செயல்படக்கூடிய தொண்டு நிறுவனமாக அங்கீகரித்து - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 31. G.O.(1D) No.29Dt: October 01, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2012 மற்றும் 2013 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் திங்கள் 3 ஆம் நாளினை அனைத்து நாடுகள் மாற்றுத் திறனாளிகள் தினமாக அனுசரித்தது- கூடுதல் செலவினம் ரூ.4,81,093/- ஒதுக்கீடு- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 32. அரசாணை(1D) எண்.27Dt: September 04, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2015-2016 ஆம் நிதியாண்டு - கல்வி பயிலும் மாணவ/மாணவியர், பணிபுரிவோர், சுயதொழில்புரியும் செவித்திறன் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான காதுக்கு பின்னால் அணியும் காதொலி கருவிகள் (Behind the Ear Hearing Aids)(BTE) வாங்கி வழங்கும் திட்டம்- திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 33. அரசாணை(1D) எண்.26Dt: September 04, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 0 முதல் 6 வயது வரை உள்ள மாற்றுத் திறனாளி குழந்தைகளுக்கான 32 நடமாடும் சிகிச்சை பிரிவுகள்- திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.82,28,000/- தொடர் செலவினத்திற்கு நிதி ஒப்பளிப்பு செய்தல்- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 34. அரசாணை(1D) எண்.22Dt: August 25, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2015-16 ஆம் நிதியாண்டு சுதந்திர தின விழா 2015 -மாற்றுத் திறனாளிகள் நலனுக்காக சிறப்பாக சேவை புரிந்தவர்களுக்கு தமிழக அரசின் விருதுகள் வழங்கியது- கூடுதல் நிதி ரூ.1,78,000/- ஒப்பளிப்பு செய்வது ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 35. அரசாணை(நிலை) எண்.44Dt: August 12, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர்- உதவும் உள்ளங்கள்- தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் - மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான இல்லத்தில் தங்கியுள்ள உள்ளுறைவோர்களின் எண்ணிக்கையினை 30லிருந்து 50 ஆக உயர்த்துதல் நிர்வாக அனுமதி வழங்குதல்- ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 36. அரசாணை(1D) எண்..20Dt: August 12, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - சிறப்புப் பள்ளிகள் - அரசு மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் நடத்தும் சிறப்புப் பள்ளிகளில் ஏழாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் 287 மாணவ/மாணவியருக்கு 2014-2015ஆம் கல்வி ஆண்டிற்கு விலையில்லா பிரெய்லி பாட புத்தகங்கள் வழங்கியதற்கான செலவினம் ரூ.1,24,238/- அனுமதித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 37. அரசாணை(1D) எண்.19Dt: August 12, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2015 ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின விழா- மாற்றுத் திறனாளிகள் நலனுக்காக சிறந்த சேவை புரிந்த நபர்கள்/நிறுவனங்கள்- தமிழக அரசின் மாநில விருதுகள் வழங்குதல் - ஆணை -வெளியிடப்படுகிறது.
 38. அரசாணை(2D) எண்.03Dt: July 27, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு விலையில்லா உதவி உபகரணங்கள் வழங்கும் திட்டம் 2015-2016 ஆம் ஆண்டிலும் தொடர்ந்து செயல்படுத்த தொடராணை மற்றும் ரூ.75,00,000/-நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 39. அரசாணை(நிலை) எண்..43Dt: July 23, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மாற்றுத் திறனாளிகள் சுயதொழில் புரிய உதவும் வகையில் இரு கைகளும் நல்ல நிலையில் உள்ள கால்கள் பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் செவித்திறன் குறைபாடுடைய மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு விலையில்லா மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட தையல் இயந்திரங்கள் வழங்கும் திட்டம்- 2015-16 ஆம் நிதியாண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குவது- ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 40. அரசாணை(1D) எண்.14Dt: July 21, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2015ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின விழாவில் வழங்கப்படும் மாற்றுத் திறனாளிகள் நலனுக்கான தமிழக அரசு விருதுகள்- விருது வழங்கும் திட்டத்திற்கு தொடராணை மற்றும் ரூ.3,01,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 41. அரசாணை (நிலை) எண்.42Dt: July 14, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களால் நடத்தப்பெறும் காது கேளாத மற்றும் பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சிறப்புப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் சிறப்பாசிரியர்களுக்கு ஊதிய மானியம் வழங்கும் திட்டம் - 2014-2015 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.2,02,75,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குவது - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 42. அரசாணை (1டி) எண்.12Dt: July 08, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்கள் - 10 அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்களில் வசிக்கும் இல்லவாசிகளுக்கு 2014, தீபாவளி தினத்தன்று கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்தின் மூலம் 1 ஜதை வேட்டி-சட்டை மற்றும் புடவை-ரவிக்கைத் துணி கூடுதல் செலவினத்தில் வாங்கி வழங்கப்பட்டமைக்கு பின்னேற்பாணை வழங்குவது மற்றும் கூடுதல் செலவினம் ரூ.14,814/-க்கு நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குவது - ஆணை -வெளியிடப்படுகிறது.
 43. அரசாணை (1டி) எண்.12Dt: July 08, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்கள் - 10 அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்களில் வசிக்கும் இல்லவாசிகளுக்கு 2014, தீபாவளி தினத்தன்று கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்தின் மூலம் 1 ஜதை வேட்டி-சட்டை மற்றும் புடவை-ரவிக்கைத் துணி கூடுதல் செலவினத்தில் வாங்கி வழங்கப்பட்டமைக்கு பின்னேற்பாணை வழங்குவது மற்றும் கூடுதல் செலவினம் ரூ.14,814/-க்கு நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குவது - ஆணை -வெளியிடப்படுகிறது.
 44. அரசாணை (நிலை) எண்.41Dt: July 01, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான சிறப்புப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் சிறப்பு ஆசிரியர்கள் மற்றும் தசைப் பயிற்சியாளர்களுக்கு ஊதிய மானியம் வழங்கும் திட்டம் - 2014-2015 ஆம் நிதியாண்டிற்கான திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.7,42,30,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 45. அரசாணை (நிலை) எண்.39Dt: June 29, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - கடலூர் மாவட்டம், காட்டுமன்னார்கோவில், ‘ஓயாசிஸ்’ என்ற தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தின் மூலம் நடத்தப்பெறும் 5 முதல் 14 வயதுக்குட்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான சிறப்புப் பள்ளியினை தொடர்ந்து செயல்படுத்துதல் - 2014-15 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.9.33 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குவது - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 46. அரசாணை (1டி) எண்.11Dt: June 23, 2015 Download Icon(392KB) மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில் 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வில் மாநில அளவில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பெறும் பார்வையற்ற, செவித்திறன் குறைபாடுடைய மற்றும் வாய்பேச இயலாத மாற்றுத் திறனாளி மாணவ/மாணவியர்களுக்கு ரொக்கப் பரிசு வழங்கும் திட்டம் - 2015-2016ஆம் நிதியாண்டு - நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 47. அரசாணை (நிலை) எண்.33Dt: June 12, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளிகள் - 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வில், மாவட்ட அளவில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பெற்ற காதுகேளாத மாணவ, மாணவியருக்கு ரொக்கப் பரிசு, பாடப் புத்தகம் மற்றும் விடுதிக் கட்டணம் வழங்கும் திட்டம் - 2014-15 ஆம் நிதியாண்டிற்கான திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.27,82,000/- செலவினத்தை 2015-16 ஆம் நிதியாண்டில் மேற்கொள்ள ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 48. அரசாணை(நிலை) எண்.28Dt: March 31, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மாற்றுத் திறனாளிகளின் நல வாரியத்தின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்களை 2014-2015 ஆம் நிதியாண்டில் தொடர்ந்து செயல்படுத்திட திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 49. அரசாணை(நிலை) எண்.25Dt: March 30, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- வேலையில்லா படித்த இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தில் மாற்றுத் திறனாளிகள் செலுத்த வேண்டிய 5 விழுக்காடு தொகையை அரசே ஏற்று வழங்குதல் - 2014-15 ஆம் நிதியாண்டிற்கு திட்ட தொடராணை மற்றும் ரூ.15.00 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்தல்- ஆணை -வெளியிடப்படுகிறது.
 50. அரசாணை(நிலை) எண்.24Dt: March 30, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மூளை முடக்குவாதத்தால் (Cerebaral Palsy) பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு மாற்றி வடிவமைக்கப்பட்ட சிறப்பு நாற்காலிகள் வழங்கும் திட்டம்- 2014-15ம் ஆண்டிற்கான தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 51. அரசாணை(நிலை) எண்.22Dt: March 26, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான நான்கு வகையான திருமண உதவித் தொகை திட்டங்கள்- 2014-2015 ஆம் நிதியாண்டிற்கான திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 52. அரசாணை(நிலை) எண்.19Dt: March 03, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- கை, கால் பாதிக்கப்பட்ட / செவித்திறன் குறையுடைய / பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளிகள் - மருத்துவ ஆய்வுக்கூட தொழில்நுட்ப பட்டயப்யிற்சி மற்றும் கணினி பயிற்சி அளித்தல்- 2014-15 ஆம் நிதியாண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.6,16,800/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குவது- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 53. அரசாணை(நிலை) எண்.18Dt: March 02, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான இல்லங்கள்-11 மாவட்டங்களில் புதியதாக துவங்குதல்-தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களை தெரிவு செய்தல்- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 54. அரசாணை(நிலை) எண்.17Dt: March 02, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான மறுவாழ்வு இல்லங்களை 21 மாவட்டங்களில் துவக்குதல்- தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களை தெரிவு செய்தல்-ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 55. அரசாணை (1டி) எண்.07Dt: February 04, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வுகளில் மாவட்ட அளவில் முதல் 3 இடங்களைப் பெறும் பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு ரொக்கப் பரிசு, பாட புத்தகம் மற்றும் விடுதிக் கட்டணம் மற்றும் உயர்கல்வி பயில ஊக்கத் தொகை வழங்கும் திட்டம் - 2014-2015 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை வழங்குதல் - ரூ.71.04 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 56. அரசாணை (1டி) எண்.06Dt: February 04, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்கள் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்களில் தங்கி இருந்த இல்லவாசிகளுள் சிலர் இயற்கை மரணம் அடைந்தது - ஈமச் சடங்கிற்கான செலவினம் - 2014-2015 ஆம் நிதியாண்டிற்கு ரூ.2,58,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கியது - திருத்தம் - வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 57. அரசாணை (நிலை) எண்.09Dt: February 03, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 10 அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்கள் மற்றும் ஒரு அரசு ஏழைகள் பராமரிப்பு இல்லம், மேல்பாக்கம் - உணவூட்டுச் செலவினம் - நாளொன்றுக்கு பெரியவர்களுக்கு ரூ.25/-லிருந்து ரூ.42/- ஆகவும், சிறியவர்களுக்கு ரூ.21.66-லிருந்து ரூ.37/- ஆக உயர்த்தி வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 58. அரசாணை (1டி) எண்.05Dt: January 30, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு சிறப்புப் பள்ளிகள் - அரசு மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற சிறப்புப் பள்ளிகளில் 10, 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ, மாணவியர்கள் பள்ளிப் படிப்பினை இடையில் நிறுத்தாமல் தொடர்ந்து படித்திட, ஊக்கத் தொகை வழங்கும் திட்டம் - 2014-2015 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.20,55,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 59. அரசாணை (1டி) எண்.04Dt: January 28, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - பார்வையற்றோருக்கான அரசு சிறப்புப் பள்ளிகள் - 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ / மாணவியர்களுக்கு சிடி மற்றும் டிவிடி பிளேயர் (CD and DVD player) உடன் பாடங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட குறுந்தகடுகள் (CDs) வழங்குதல் - 2014-2015 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.4,35,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 60. அரசாணை (நிலை) எண்.06Dt: January 22, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட கூடுதலாக கண்டறியப்பட்டுள்ள 280 பயனாளிகளுக்கு 2014-15 ஆம் நிதியாண்டிற்கு பராமரிப்பு உதவித் தொகை வழங்குவது - ரூ.11,20,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 61. அரசாணை (நிலை) எண்.90Dt: December 26, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலகங்களில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவது - செலவினம் ரூ.76,57,136/- நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 62. அரசாணை (1டி) எண்.43Dt: December 23, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்கள் - 10 அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்களில் தங்கியுள்ள 1183 இல்லவாசிகளுக்கு மழை மற்றும் குளிர் காலத்தில் பயன்படுத்த போர்வைகள் வழங்குவது - ரூ.4,73,200/-க்கு நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குவது - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 63. அரசாணை(நிலை) எண்.03 Dt: December 12, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2013-14 ஆம் ஆண்டிற்கு பார்வைத்திறன் குறையுடைய மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ஒளிரும் மடக்கு குச்சிகள் வாங்கி வழங்கிட நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 64. அரசாணை (நிலை) எண். 84Dt: December 10, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2014-15 ஆம் நிதியாண்டு - 14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான இல்லங்களை, 11 மாவட்டங்களில் புதியதாக துவக்குதல் மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 65. அரசாணை(நிலை) எண்.83Dt: December 10, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2014-15 ஆம் நிதியாண்டு - மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான மறுவாழ்வு இல்லங்களை 21 மாவட்டங்களில் துவக்குதல் மற்றும் ரூ.73,83,600/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல்- ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 66. அரசாணை(நிலை) எண்.80Dt: December 04, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- இருகால்கள் பாதிக்கப்பட்ட 1000 மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு இணைப்பு சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்ட பெட்ரோல் ஸ்கூட்டர் வழங்கும் திட்டம்- 2014-15 ம் நிதியாண்டில் தொடர திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.5.60 கோடி நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது -ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 67. அரசாணை (நிலை) எண்.78Dt: December 02, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் சிறப்புப் பள்ளிகள் - அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் சிறப்புப் பள்ளிகளில் தினசரி காலை வந்து மாலை வீடு திரும்பும் மாணவ, மாணவியருக்கு (Days Scholar) மதிய உணவு வழங்குவது - ரூ.15,59,700/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குவது - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 68. அரசாணை(நிலை) எண்.75Dt: November 28, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 0 முதல் 6 வயது வரை உள்ள மாற்றுத் திறனாளி குழந்தைகளுக்கான 32 நடமாடும் சிகிச்சை பிரிவுகள்- திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.38,12,000/- தொடர் செலவினத்திற்கு நிதி ஒப்பளிப்பு செய்தல்- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 69. அரசாணை(நிலை) எண்.74Dt: November 28, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு இலவசமாக உதவி உபகரணங்கள் வழங்கும் திட்டம் 2014-2015 ஆம் ஆண்டிலும் தொடர்ந்து செயல்படுத்த தொடராணை மற்றும் ரூ.75,00,000/-நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 70. அரசாணை (1டி) எண்.36Dt: October 31, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - விலையில்லா சீருடை வழங்கும் திட்டம் - சிறப்புப் பள்ளிகள் - அரசு தொழிற் பயிற்சி மையம் மற்றும் அரசு பார்வையற்றோருக்கான மேல்நிலைப்பள்ளி, தொழிற்பிரிவு மாணவ, மாணவிகளுக்கு 4 இணை விலையில்லா சீருடைகள் வழங்கும் திட்டம் - 2014-2015 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.13,96,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 71. அரசாணை (1டி) எண்.35Dt: October 27, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - சென்னை, மாநிலக் கல்லூரி - செவித்திறன் குறைபாடுடைய மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு பி.காம்., மற்றும் பி.சி.ஏ., பட்டப்படிப்பு வகுப்புகள் நடத்தும் திட்டம் - 2014-2015 ஆம் நிதியாண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.4.57 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 72. அரசாணை (1டி) எண்.33Dt: October 15, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு சிறப்புப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாற்றுத் திறனாளி மாணவ / மாணவியரை கல்விச் சுற்றுலா அழைத்துச் செல்லுதல் - 2014-2015 ஆம் ஆண்டு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.1,36,200/- நிதி ஒப்பளிப்பது - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 73. அரசாணை (நிலை) எண்.64Dt: October 14, 2014 Download Icon(469KB) மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - தஞ்சாவூர் பார்வையற்றோருக்கான உயர்நிலைப் பள்ளியை, மேல்நிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்துவது - கூடுதலாக ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத பணியிடங்கள் தோற்றுவிப்பது - தொடர் செலவினம் ரூ.29,71,400/- நிதி ஒப்பளிப்பது - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 74. அரசாணை(நிலை) எண்.61Dt: September 29, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள்நலன்- 14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான 25 இல்லங்களுக்கு 2013-2014 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் உணவூட்டு மானியம் ரூ.650/- ஆக உயர்த்தி வழங்கியது- ஆணை வெளியிடப்பட்டது- திருத்தம் -வெளியிடப்படுகிறது.
 75. அரசாணை (1டி) எண்.32Dt: September 26, 2014 Download Icon(293KB) மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத்துறை - காதுகேளாதோருக்கான அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, தஞ்சாவூர் - 2014-15 ஆம் ஆண்டு மாணவர் சேர்க்கை அதிகமாக வரப்பெற்றது - கூடுதல் பாடப்பிரிவு நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டது - பின்னேற்பு வழங்குவது - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 76. அரசாணை (1டி) எண்.31Dt: September 17, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்கள் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்களில் தங்கி இருந்த இல்லவாசிகளுள் சிலர் இயற்கை மரணம் அடைந்தது - ஈமச் சடங்கிற்கான செலவினம் - 2014-2015 ஆம் நிதியாண்டிற்கு ரூ.2,58,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 77. அரசாணை (நிலை) எண்.58Dt: September 16, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 10 அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்களில் வசிக்கும் இல்லவாசிகள் - காலணிகள் வாங்கி வழங்கும் திட்டம் - 2014-2015 ஆம் நிதியாண்டு - திட்டத்தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குவது - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 78. அரசாணை(1D) எண்.30Dt: September 12, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த திரு. சரவணன் என்பவரின் மகள் செல்வி. கற்பகம், பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு உள்ளானது- ஏரியில் மூழ்கி இறந்தது- முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து ரூ.1,00,000/- நிதியுதவி வழங்குதல்- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 79. அரசாணை (நிலை) எண்.54Dt: September 02, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2014-15 ஆம் ஆண்டிற்கான பகுதி-II திட்டம் - புதுக்கோட்டை பார்வையற்றோருக்கான அரசு தொடக்கப் பள்ளிக்கு சொந்த கட்டிடம் கட்டுதல் - நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 80. அரசாணை(நிலை) எண்.52Dt: September 01, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2014-15ஆம் ஆண்டிற்கான பகுதி-2 திட்டம்-கண் பார்வையற்றவர்களுக்காக, முதற்கட்டமாக, சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள பொதுச் சாலைகளில், சாலை கடப்பதற்கான நிறுத்தங்களில் குரல் ஒலிப்பான் சமிக்ஞைகள் அமைப்பதற்கு ரூ.75.00 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 81. அரசாணை(நிலை) எண்.51Dt: September 01, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2014-15ஆம் ஆண்டிற்கான பகுதி-2 திட்டம்-15 மாவட்டங்களில் செவித்திறன் குறையுடைய மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான மண்டல ஆரம்பநிலை பரிசோதனை மையம் துவக்குதல்-ரூ.3,16,50,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது-ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 82. அரசாணை(நிலை) எண்.50Dt: September 01, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2014-15 ஆம் ஆண்டிற்கான பகுதி-ஐஐ திட்டம்- பார்வைத்திறன் குறைபாடுடையோருக்கு புத்தகங்களை விரைவில் படிப்பதற்கு ஆஞ்செல் ப்ரோ Angel Pro என்னும் உயர்தொழில்நுட்ப உதவி உபகரணங்கள் ரூ.12.50 இலட்சத்தில் வாங்கி வழங்குதல்- நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 83. அரசாணை (நிலை) எண்.45Dt: August 13, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வுகளில் மாவட்ட அளவில் முதல் 3 இடங்களைப் பெறும் காதுகேளாத மற்றும் வாய்பேச இயலாத மாற்றுத் திறனாளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு ரொக்கப் பரிசு, பாடப் புத்தகம் மற்றும் விடுதிக் கட்டணம் வழங்குதல் - 2013-2014 ஆம் ஆண்டிற்கான திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.25,17,500/- நிதி ஒப்பளிப்பு - 2014-2015 ஆம் நிதியாண்டில் வழங்குதல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 84. அரசாணை (நிலை) எண்.43Dt: August 01, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான சிறப்புப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் சிறப்பு ஆசிரியர்கள் மற்றும் தசைப் பயிற்சியாளர்களுக்கு ஊதிய மானியம் வழங்கும் திட்டம் - 2013-2014 ஆம் நிதியாண்டிற்கான திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 85. அரசாணை (1டி) எண்.24Dt: August 01, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்கள் - 10 அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்களில் வசிக்கும் இல்லவாசிகளுக்கு 2014, தீபாவளி தினத்தன்று கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்தின் மூலம் 1 ஜதை வேட்டி-சட்டை மற்றும் புடவை-ரவிக்கைத் துணி வழங்குதல் - ரூ.5,27,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 86. அரசாணை(நிலை) எண்.33Dt: July 04, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2014-15 ஆம் நிதியாண்டு- பார்வைத்திறன் குறையுடைய மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ஒளிரும் மடக்கு குச்சிகள் வாங்கி வழங்கும் திட்டம்- திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 87. அரசாணை(நிலை) எண்.32Dt: July 04, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மனவளர்ச்சி குன்றிய மாணவர்களைப் பாதுகாத்து பராமரிக்கும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு 2013-2014 ஆம் ஆண்டிற்கு நிதியுதவி வழங்குதல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 88. அரசாணை (1டி) எண்.15Dt: July 01, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில் 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வில் மாநில அளவில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பெறும் பார்வையற்ற, செவித்திறன் குறைபாடுடைய மற்றும் வாய்பேச இயலாத மாற்றுத் திறனாளி மாணவ / மாணவியர்களுக்கு ரொக்கப் பரிசு வழங்குதல் - 2014-2015ஆம் ஆண்டிற்கு தொடர திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.3,85,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 89. அரசாணை (1டி) எண்.12Dt: June 04, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வுகளில் மாவட்ட அளவில் முதல் 3 இடங்களைப் பெறும் பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு ரொக்கப் பரிசு, பாட புத்தகம் மற்றும் விடுதிக் கட்டணம் மற்றும் உயர்கல்வி பயில ஊக்கத் தொகை வழங்கும் திட்டம் - 2013-2014 ஆம் ஆண்டிற்கான கூடுதல் தொகை - 2014-2015 ஆம் நிதியாண்டில் ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 90. அரசாணை (நிலை) எண்.25Dt: May 23, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - கட்டடங்கள் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லம் - மதுரை, யா.புதுப்பட்டி அரசு மறுவாழ்வு இல்லக் கட்டடம் கட்ட நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து ஆணை வழங்கப்பட்டது - கூடுதல் நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 91. அரசாணை(நிலை) எண்.24Dt: May 23, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மதுரை எம்.எஸ். செல்லமுத்து அறக்கட்டளை மையம் சக்தி அச்சகம் மதுரை மற்றும் இராமநாதபுரத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அனுமதியுடன் கூடுதலாக திண்டுக்கல் மற்றும் தேனி மாவட்டங்களில் எழுதுபொருள் மற்றும் அச்சுத் துறையின் வரம்புக்குள் வராத அரசு சார்பு நிறுவனங்களின் Quasi Government அச்சடிக்கும் பணியினை ஒப்படைத்தல் ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 92. அரசாணை(நிலை) எண்.20Dt: April 29, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு திருமண நிதி உதவித் தொகை மற்றும் திருமாங்கல்யம் செய்வதற்கு 4 கிராம் தங்கம் வழங்கும் திட்டம் - 2014-15 ஆம் நிதியாண்டி™ மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆணையர் பெயரில் தன் வைப்புக் கணக்கு மீள துவங்க அனுமதி வழங்கி ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 93. அரசாணை(நிலை) எண்.19Dt: March 28, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2013-2014 ஆம் ஆண்டிற்கு 14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான 25 இல்லங்களுக்கு திட்டத் தொடராணையும் நிதி ஒப்பளிப்பும் செய்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டது-அரசாணையில் திருத்தம் செய்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 94. அரசாணை(நிலை) எண்.18Dt: March 27, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றிய பெண்களுக்கான நான்கு தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு 2013-2014 ஆம் ஆண்டிற்கு அரசு மான்யம் - நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 95. அரசாணை (1டி) எண்.09Dt: March 26, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வுகளில் மாவட்ட அளவில் முதல் 3 இடங்களைப் பெறும் பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு ரொக்கப் பரிசு, பாட புத்தகம் மற்றும் விடுதிக் கட்டணம் மற்றும் உயர்கல்வி பயில ஊக்கத் தொகை வழங்குதல் - 2013-2014 ஆம் ஆண்டிற்கான திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.62,40,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 96. அரசாணை (1டி) எண்.08Dt: March 24, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்கள் - 10 அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்களில் தங்கியுள்ள இல்லவாசிகள் செய்யும் பணித்தன்மைக்கு ஏற்ப கூலி வழங்கும் திட்டம் - 2013-2014ஆம் நிதியாண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.2,28,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 97. அரசாணை(நிலை) எண்.17Dt: March 20, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2013-14 ஆம் நிதியாண்டு சுதந்திர தின விழா 2013 -மாற்றுத் திறனாளிகள் நலனுக்காக சிறப்பாக சேவை புரிந்தவர்களுக்கு தமிழக அரசின் விருதுகள் வழங்கியது- கூடுதல் நிதி ரூ.1,37,000/- ஒப்பளிப்பு செய்வது ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 98. அரசாணை(நிலை) எண்.15Dt: March 20, 2014மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- அனைத்து வகையான மாற்றுத் திறனாளிகளும் அரசுப் போக்குவரத்து கழக பேருந்துகளில் பயண எண்ணிக்கை உச்சவரம்பின்றி நான்கில் ஒரு பங்கு கட்டணத்துடன் பயணம் செய்ய சலுகை மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகள் மாணவ / மாணவிகள், மற்றும் வேலைக்கு செல்லும் மாற்றுத் திறனாளிகள் ஆகியோருக்கு பேருந்தில் இலவச பயணச் சலுகை வழங்குதல்-2009-2010 மற்றும் 2010-2011 ஆம் ஆண்டுக்கான நிலுவைத் தொகை- நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 99. அரசாணை(நிலை) எண்.14Dt: March 13, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான 25 இல்லங்களுக்கு 2013-14 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் உணவூட்டு மானியம் ரூ.650/- ஆக உயர்த்தி வழங்குதல் - நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது-ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 100. அரசாணை (1டி) எண்.07Dt: March 13, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை - தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு மாதாந்திர உதவித் தொகை - 2013-2014 ஆம் ஆண்டில் தொடர திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.6.00 கோடி நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 101. அரசாணை(நிலை) எண்.13Dt: March 07, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2013-14 ஆம் நிதியாண்டில் மாற்றுத் திறனாளிகள் சுயவேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசின் பாரதப் பிரதமரின் சுயவேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம் (PMRGP)- மாற்றுத் திறனாளிகள் செலுத்த வேண்டிய 5 சதவீத பங்குத் தொகையை அரசே ஏற்கும் திட்டமாக செயல்படுத்திட மற்றும் ரூ.5.00 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 102. அரசாணை(நிலை) எண்.12Dt: March 07, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மாற்றுத் திறனாளிகளின் நல வாரியத்தின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்களை 2013-2014 ஆம் நிதியாண்டில் தொடர்ந்து செயல்படுத்திட நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 103. அரசாணை(நிலை) எண்.11Dt: March 06, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2013-2014 ஆம் ஆண்டில் தேனி மாவட்டத்தில் மனவளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகளுக்காக மூன்று பகல் நேர காப்பகங்கள் நடத்திட தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 104. G.O Ms.No. 10Dt: March 04, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- உச்ச நீதி மன்ற உத்தரவு மற்றும் சென்னை உயர்நீதி மன்ற இடைக்கால உத்தரவுகளின்படி அரசு பணியிடங்களில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு 3 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு வழங்குவதை உறுதிபடுத்துதல் - மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான பின்னடைவு பணியிடங்கள் நிரப்புதல் - ஆணை -வெளியிடப்படுகிறது.
 105. அரசாணை (1டி) எண்.05Dt: March 03, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்கள் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்களில் தங்கி இருந்த இல்லவாசிகளுள் சிலர் இயற்கை மரணம் அடைந்தது - அடக்கம் செய்திட்ட செலவினத்திற்கு 2013-2014 ஆம் நிதியாண்டிற்கு ரூ.88,000/- கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 106. அரசாணை(நிலை) எண்.09Dt: February 28, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2013-2014ஆம் நிதியாண்டில் மூளை முடக்குவாதத்தால் (Cerebral Palsy) பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு மாற்றி வடிவமைக்கப்பட்ட சிறப்பு நாற்காலிகள் வழங்கிட ரூ. 27.00 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 107. அரசாணை(நிலை) எண்.08Dt: February 28, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - சிறப்புப் பள்ளிகள் - அரசு மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் நடத்தும் சிறப்புப் பள்ளிகளில் ஒன்று முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் உடல் பாதிப்படைந்த வாய் பேச இயலாத /காது கேளாத/ பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளி மாணவர்களுக்கு 2013-2014ஆம் கல்வி ஆண்டிற்கு விலையில்லா பாட புத்தகங்கள் வழங்குதல் செலவினம் ரூ.6,96,552/- அனுமதித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 108. அரசாணை (1டி) எண்.04Dt: February 26, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு சிறப்புப் பள்ளிகள் - அரசு மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற சிறப்புப் பள்ளிகளில் 10, 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ, மாணவியர்கள் - பள்ளிப் படிப்பினை இடையில் நிறுத்தாமல் தொடர்ந்து படித்திட ஊக்கத் தொகை வழங்கும் திட்டம் - 2013-2014 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.21,99,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 109. அரசாணை(நிலை)எண்.04Dt: February 17, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் நடத்தும் 40-வது இந்திய சுற்றுலா மற்றும் தொழில் பொருட்காட்சி 2013-14 - மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை சார்பில் தனி அரங்கம் அமைக்க அனுமதி மற்றும் ரூ.4.00 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 110. அரசாணை(1D) எண்.01Dt: January 20, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முத்துலெட்சுமி என்ற மனவளர்ச்சி குன்றிய பெண்ணிற்கு குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம் பிரிவு 357(ஏ)ன் கீழ் சிவகங்கை நீதித்துறை நடுவர் அவர்களின் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து ரூ.1,00,000/- நிவாரண நிதியுதவி வழங்குதல்- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 111. G.O Ms.No. 34Dt: March 16, 2012|மாற்றுத் திறனாளிகள் வேலைவாய்ப்பு பெறும் வகையில் தொழிற் பயிற்சி நிலையங்களில் தொழில் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மாவட்டந்தோறும் 75 மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அளித்தல் - உணவு மற்றும் விடுதி வசதி தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலம் ஏற்படுத்தித் தருதல் மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு.
 112. G.O Ms.No. 33Dt: March 16, 2012|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - செவித்திறன் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு காதுக்கு பின்னால் அணியும் காதொலிக் கருவிகள் (Behind the Ear Hearing Aids) வழங்குதல்- நிதி ஒப்பளிப்பு ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 113. G.O Ms. No. 30Dt: March 14, 2012|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் -2011-2012 ஆம் நிதியாண்டில் கால்கள் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு இணைப்பு சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்ட பெட்ரோலால் இயங்கும் ஸ்கூட்டர்கள் வழங்கும் திட்டத்திற்கு ரூ.2.00 கோடி நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கி - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 114. G.O Ms. No. 28Dt: March 14, 2012|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2011-2012 ஆம் நிதியாண்டு -பார்வைத்திறன் குறைபாடுடைய மாற்றுத் திறனாளி குழந்தைகளுக்கான 5 ஆரம்பநிலை பயிற்சி மையங்களை தொடர தொடராணை மற்றும் 01-01-2012 முதல் 20 ஆரம்பநிலை பயிற்சி மையங்களை புதியதாக தொடங்குதல் - நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை.
 115. G.O Ms. No. 19Dt: March 05, 2012|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மாற்றுத் திறன் படைத்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு, விளையாட்டு வீரர்களுக்கான சிறப்பு ஒதுக்கீட்டின் கீழ் பணி நியமனம் செய்வது தொடர்பாக கொள்கை நெறிமுறை உருவாக்க குழு அமைத்தல்- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 116. G.O Ms. No. 18Dt: March 02, 2012|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு திருமண நிதி உதவித் தொகை மற்றும் திருமாங்கல்யம் செய்வதற்கு 4 கிராம் தங்கம் வழங்கும் திட்டம் - மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆணையர் பெயரில் தன் வைப்புக் கணக்கு துவங்க அனுமதி வழங்கி ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 117. G.O Ms. No. 17Dt: February 22, 2012|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மாற்றுத் திறனாளிகள் நல வாரியத்தின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்களை 2011-2012 ஆம் நிதியாண்டில் தொடர்ந்து செயல்படுத்திட - ரூ.1.00 கோடி நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கி - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 118. G.O Ms. No. 13Dt: February 17, 2012|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- தங்களைத் தாங்களே பாரமரித்துக் கொள்ள இயலாத 60ரூ மற்றும் அதற்கு மேல் மனவளர்ச்சி குன்றியோரின் வாழ்வாதாரத்திற்கு வழிவகுக்கும் வகையில் வருமான வரம்பை கருத்தில் கொள்ளாமல் கடும் ஊனமுற்றோருக்கான உதவித் தொகை 2011-12 ஆண்டிற்கு கூடுதல் நிதி.
 119. G.O Ms. No. 01Dt: January 02, 2012|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அரசு வேலைவாய்ப்பில் 3 சதவீதம் இட ஒதுக்கீடு வழங்குவதை கண்காணிக்க தலைமைச் செயலரின் தலைமையில் உயர்மட்டக் குழு அமைத்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 120. G.O Ms. No. 74Dt: December 27, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களின் பேருந்துகளில் மாற்றுத் திறனாளிகள் பயணம் செய்யும் போது ஏற்படும் சிக்கல்களை களைய அரசுச் செயலாளர் மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை அவர்களின் தலைமையில் கண்காணிப்புக்குழு அமைத்தல்- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 121. G.O Ms. No. 70Dt: December 09, 2011|14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றிய ஆண்களுக்கான தொழிற் பயிற்சியுடன் கூடிய 10 இல்லங்களும் ,14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றிய பெண்களுக்கென தனியாக தொழிற் பயிற்சியுடன் கூடிய 10 இல்லங்களும் டிசம்பர் 2011 முதல் புதியதாக தொடங்குதல்- ரூ.76,72,000/-நிதி.
 122. G.O Ms. No. 69Dt: December 09, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2011-2012 ஆம் நிதியாண்டு - 14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான ஏழு இல்லங்களுக்கு திட்டத் தொடரணையும் ரூ.62,49,600/- நிதி ஒப்பளிப்பு செய்தல் -ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 123. G.O (1D) No. 10Dt: December 08, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2011 ஆம் ஆண்டு அனைத்து நாடுகள் மாற்றுத் திறனாளிகள் தினத்தில் மாற்றுத் திறனாளிகள் நலனுக்கான மாநில அரசு விருதுகள் வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 124. G.O Ms. No. 65Dt: November 18, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சுயவேலை வாய்ப்புத் திட்டத்தின் கீழ் பெட்டிக்கடை வைக்க நபர் ஒன்றுக்கு ரூ.5,000/- அரசு மான்யமாக வழங்குதல் - 2011-2012-ம் ஆண்டுக்கான திட்டத் தொடராணை- ரூ.3.95 இலட்சம் செலவினம் ஒப்பளிப்பு-ஆணை.
 125. G.O Ms. No. 28Dt: August 02, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மாற்றுத் திறனாளிகளை திருமணம் செய்து கொள்ளும் சாதாரண நபர்கள் / மாற்றுத் திறனாளிகளை திருமணம் செய்து கொள்ளும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு திருமண நிதியுதவி வழங்கும் திட்டம் - திருமண நிதி உதவித் தொகையுடன் 4 கிராம் தங்கம் வழங்குதல்.
 126. G.O Ms. No. 24Dt: June 28, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அனைத்து திருமண நிதியுதவி திட்டங்களின் கீழ் பட்டயம் மற்றும் பட்டப்படிப்பு படித்த மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு திருமண நிதி.
 127. G.O Ms. No. 23Dt: June 28, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அனைத்து திருமண நிதியுதவி திட்டங்களின் கீழ் தற்பொழுது வழங்கப்பட்டுவரும் உதவித் தொகையான ரூபாய் 25,000/-உடன் கூடுதலாக மணப்பெண்ணிற்கு திருமாங்கல்யம் செய்ய 4 கிராம் தங்கம் வழங்குதல்- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 128. G.O Ms No. 22Dt: June 24, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான நலத் துறையால் செயல்படுத்தப்படும் பராமரிப்பு உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டங்களின் கீழ் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் பராமரிப்பு உதவித் தொகை ரூ.500/-ஐ ரூ.1000/- ஆக உயர்த்துதல்- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 129. G.O Ms. No. 11Dt: February 15, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மாற்றுத் திறனாளிகள் நல வாரியத்தின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்களை 2010-2011 ஆம் ஆண்டு தொடர்ந்து செயல்படுத்திட நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கி ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 130. G.O Ms. No. 10Dt: February 10, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2011-2012 ஆம் ஆண்டில் மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான ஆரம்பநிலை பயிற்சி மையத்தை தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலம் 01-05-2011 முதல் பெரம்பலூர் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் புதியதாக துவக்க அனுமதி வழங்கி - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 131. G.O Ms. No. 6Dt: January 27, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2010-2011 ஆம் ஆண்டு மானியக் கோரிக்கை அறிவிப்பு - மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு நலத் திட்ட உதவிகள் சென்றடைவதை உறுதி செய்தல்-அனைத்து மாவட்டத்திலும் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழு அமைத்தல்- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 132. G.O Ms. No. 5Dt: January 19, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2010-11 ஆம் ஆண்டில் பணிபுரியும் மற்றும் சுயதொழில்புரியும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு நவீன செயற்கை அவயங்கள் வாங்கி வழங்குதல்- நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 133. G.O (D) No. 10Dt: December 01, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2010 ஆம் ஆண்டு அனைத்து நாடுகள் மாற்றுத் திறனாளிகள் தினத்தில் மாற்றுத் திறனாளிகள் நலனுக்கான மாநில அரசு விருதுகள் வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 134. G.O Ms. No. 91Dt: November 30, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 37வது இந்திய சுற்றுலா மற்றும் தொழிற்பொருட்காட்சி 2010-11 - சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் நடத்துதல் - மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை சார்பில் தனி அரங்கம் அமைக்க அனுமதி மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல்- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 135. G.O Ms. No. 90Dt: November 29, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகளின் நலன் - தமிழகத்தில் உள்ள அரசு சிறப்புப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாற்றுத் திறனாளி மாணவ / மாணவிகளைக் கல்விச் சுற்றுலாவிற்கு அழைத்து செல்வது - ரூ.97,800/- நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 136. G.O. Ms No. 55Dt: July 20, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 6 வயதுக்குட்பட்ட பார்வைத்திறன் குறைபாடுடைய மாற்றுத் திறனாளி குழந்தைகளுக்கான ஆரம்பநிலை பயிற்சி மையங்கள் துவங்க ரூ 19.40 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து -ஆணை-வெளியிடப்படுகிறது.
 137. G.O. Ms No. 54Dt: July 16, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மத்திய அரசின் தேசிய மாற்றுத் திறனாளிகள்நிதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் மூலம் மாற்று திறனாளிகளுக்குசுய தொழில் தொடங்க கடனுதவி- அரசு உத்திரவாதத் தொகை ரூ 4.00 கோடியிலிருந்து ரூ 8.00 கோடியாக உயர்த்தி-ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 138. G.O. Ms No. 48Dt: July 16, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - தொண்டு நிறுவனங்கள் நடத்தும் மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான சிறப்புப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் சிறப்பு ஆசிரியர்கள் மற்றும் தசைப் பயிற்சியாளர்களுக்கு மதிப்பூதியமாக ஊதிய மானியம் உயர்த்தி வழங்குவது - 2010 - 2011 நிதியாண்டிற்கான தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணைகள் -வெளியிடப்படுகிறது.
 139. G.O. Ms No.(2D) 1Dt: July 14, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 10-ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வுகளில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பெறும் பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளி மாணவ / மாணவியருக்கு ரொக்கப் பரிசு வழங்குதல் மற்றும் உயர்கல்வி தொடர உதவித் தொகை வழங்குதல் -2010 - 2011 - ஆம் ஆண்டிற்கான திட்டத் தொடராணை மற்றும் செலவினம் ஒப்பளித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 140. G.O. Ms No. 40Dt: July 12, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - பல்வகை குறைபாடுடைய மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு சிறப்பினமாக 1500 பேருக்கு கூடுதலாக இலவச மடக்கு சக்கர நாற்காலிகள் வழங்க 2010-11ம் ஆண்டிற்கு ரூ.90.00 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 141. G.O. Ms No. 39Dt: July 12, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மாற்றுத் திறனாளிகள் சுயதொழில் புரிய உதவும் வகையில் அவர்களுக்கு 2010-2011ம் நிதியாண்டில் மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட தையல் இயந்திரங்கள் இலவசமாக வழங்கிட தொடராணை மற்றும் ரூ.55,35,000/-க்கு நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 142. G.O. Ms No.38Dt: July 12, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மாற்றுத் திறனாளிகள் தொழில் புரிய உதவும் வகையில் அவர்களுக்கு மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட தையல் இயந்திரங்கள் இலவசமாக வழங்கிட நிர்ணயிக்கப்பட்ட தகுதிகளைத் தளர்த்துதல் மற்றும் செவித் திறன் குறையுடைய மாற்றுத் திறனாளிக்கும் மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட தையல் இயந்திரங்கள் இலவசமாக வழங்குதல் ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 143. G.O. Ms No. 37Dt: July 09, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - பார்வையற்றோருக்கான அரசுப் பள்ளிகளில் 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ ,மாணவியருக்கு குறுந்தகடு இயக்கும் சாதனம் (CD Player) மற்றும் பாடங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட குறுந்தகடுகள் (CDs) வழங்கும் திட்டம் செயல் படுத்துவது - 2010-2011ம் ஆண்டிற்கான தொடாரணை மற்றும் செலவினம் ரூ.3,34,900/- அனுமதித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 144. Letter No.. 4121Dt: July 06, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறுகின்ற கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் பயிலும் மாற்றுத் திறனாளி மாணவ-மாணவிகளுக்கு தனிக் கட்டணம் (ளுயீநஉயைட கநநள) செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளித்தல் மற்றும் அரசு செயல்படுத்தும் நலத் திட்டங்களின் கீழ் பயன்பெற வருமான உச்ச வரம்பு நீக்கம் செய்து ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது- தொடர்பாக.
 145. G.O. Ms No. 35Dt: July 01, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சுயவேலை வாய்ப்புத் திட்டம் - அரசு மான்யம் வழங்குதல் - 2010-2011 ஆம் ஆண்டுக்கான திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ. 30.00 இலட்சம் செலவினம் ஒப்பளிப்பு - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 146. G.O. Ms. No. 34Dt: July 01, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - வேலை வாய்ப்பற்ற பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான நிவாரண உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டம் - 2010-2011 ஆம் நிதியாண்டிற்கான தொடராணை மற்றும் ரூ. 42.00 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 147. G.O. Ms No. 33Dt: July 01, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சுயவேலை வாய்ப்புத் திட்டத்தின் கீழ் பெட்டிக்கடை வைக்க ரூ.5,000/- அரசு மான்யமாக வழங்குதல் - 2010-2011-ம் ஆண்டுக்கான திட்டத் தொடராணை-ரூ.2.50 இலட்சம் செலவினம் ஒப்பளிப்பு-ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 148. G.O. Ms No. 32Dt: July 01, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - தசைச் சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பராமரிப்பு உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டம் 2010-11ஆம் ஆண்டிற்கு தொடராணை மற்றும் ரூ. 63.10 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கி ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 149. G.O. Ms No. 31Dt: June 28, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - நிதிநிலை அறிக்கை 2010-2011 - மாநில அரசின் பல்வேறு நலத் திட்ட உதவிகளை மாற்றுத் திறனாளிகள் பெற்றிட நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள வருமான உச்சவரம்பை 2010-2011ம் நிதியாண்டிலிருந்து முற்றிலும் நீக்குதல் -ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 150. G.O. Ms No. 30Dt: June 28, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - நிதிநிலை அறிக்கை 2010-2011 - அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாற்றுத் திறனாளி மாணவ/மாணவிகளுக்கு தனிக் கட்டணம் (Special Fees) செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களித்தல் ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 151. G.O. Ms No. 26Dt: June 10, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2010-2011ம் ஆண்டிற்கானஏப்ரல் 2010 முதல் சூன் 2010 வரையிலான காலாண்டிற்கு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பராமரிப்பு உதவித் தொகை வழங்குதல் ரூ.1,57,57,500 செலவினம் அனுமதித்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 152. G.O.Ms.No. 25Dt: June 10, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2010-2011ம் ஆண்டிற்கானஏப்ரல் 2010 முதல் சூன் 2010 வரையிலான காலாண்டிற்குதங்களை தாங்களே பராமரித்துக்கொள்ள இயலாத 60�ீ மற்றும் அதற்குமேல் மனவளர்ச்சிகுன்றியோருக்கு வருமான வரையறையின்றி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டோருக்கான உதவித்தொகை வழங்குதல் ரூ. 7,97,47,132 செலவினம் ஒப்பளிப்புஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 153. G.O. Ms. No. 22Dt: June 04, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு சிறப்புப் பள்ளிகள் மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற தனியார் தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலம் செயல்படும் சிறப்புப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ / மாணவியர்களுக்கான உணவூட்டுச் செலவினம் ரூ.450/- ஆக உயர்த்தி 01.06.2010 முதல் நடைமுறைப்படுத்துதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 154. G.O. Ms. No.18Dt: May 31, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அனைத்து வகை மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கும் பாகுபாடின்றி மாநிலம் முழுவதும் இரயில் கட்டணச் சலுகை போல் நான்கில் ஒரு பங்கு கட்டணத்துடன் அரசு போக்குவரத்து கழக பேருந்துகளில் பயண எண்ணிக்கை உச்சவரம்பின்றி துணையாளருடன் (escort) பயணம் செய்ய அனுமதி அளித்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 155. G.O. Ms. No. 16Dt: May 28, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - பூவிருந்தவல்லி பார்வையற்றோருக்கான மேல்நிலைப்பள்ளியில் செயல்படும் இடைநிலை ஆசிரியர் பயிற்சி மையத்தில் 2005 - 2006 முதல் 2008- 2009 ஆம் ஆண்டு வரை பயிற்சி முடித்த கை, கால் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கும் ஆசிரியர் பணி நியமனம் வழங்கி ஆணை -வெளியிடப்படுகிறது.
 156. G.O. Ms. No.15Dt: May 25, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2010-2011-ம் ஆண்டுக்கான பகுதி-மிமி திட்டம் - செவித்திறன் குறைபாடுடைய மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான மண்டல ஆரம்ப நிலை பரிசோதனை மையத்தினை (Regional Early Diagnostic Centre) தூத்துக்குடி மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தில் நிறுவ ரூ.18.10 இலட்சம் 2010-2011-ல் ஒப்பளிப்பு செய்தல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 157. G.O. Ms. No. 9Dt: May 14, 2010|முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதி -மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மாற்றுத் திறனாளிகள் நல வாரியம் - மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு இளைஞன் திரைப்படத்தின் மூலம் கிடைத்த ரூ.45,00,000/- முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதிக்கு வழங்கப்பட்டது- மாற்றுத் திறனாளிகள் நல வாரியத்தின் மூலம் நலத் திட்டங்களை செயல்படுத்த முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து ஒப்பளிப்பு செய்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 158. G.O Ms No. 2Dt: April 26, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - தமிழ்நாடு மாற்றுத் திறனாளிகள் நலவாரியம் மாற்றியமைத்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 159. G.O. Ms. No..1Dt: April 21, 2010|மாற்றுத் திறனுடையோர் நலன் - மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு பெறும் தகுதியை மேம்படுத்தும் வகையில் மாவட்டந்தோறும் தங்கும் விடுதியுடன் கூடிய தொழிற்பயிற்சி நிலையம் மூன்றாண்டு திட்டமாக அரசு நிதியுதவியுடன் தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலம் தொடங்க மற்றும் ரூ.38,38,000/- செலவினம் ஒப்பளிப்பு செய்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.


 1. ஏ.டி.எம்ல் இனி ஒரு நாளைக்கு ரூ.10 ஆயிரம் வரை எடுக்கலாம் ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு
 2. நாடு முழுவதும் காவல்துறையில் 5 லட்சம் பணியிடம் காலி
 3. TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY RECRUITMENT 2017 | TN0U - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - CONTROLLER OF EXAMINATIONS | NO. OF VACANCIES 1 | LAST DATE 31.01.2017
 4. தஞ்சாவூர்தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் பத்தாவது பட்டமளிப்பு விழா - விரிவான தகவல்கள்
 5. TAMIL NADU PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS UNIVERSITY RECRUITMENT 2017 | TNPESU - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - ASST PROFFESSOR | NO. OF VACANCIES 6 | LAST DATE 06.02.2017
 6. வேளாண் அதிகாரி பணி வாய்ப்பு
 7. திருச்சி பாரதி தாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் உதவியாளர் பணி...விரிவான விவரங்கள்...விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 23-1-2017
 8. பெல் நிறுவனத்தில் 738 பயிற்சிப் பணிகள்
 9. மத்திய அரசு நிறுவனங்களில் என்ஜினீயர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு.கேட் தேர்வு மூலம் நிரப்பப்படுகிறது.
 10. மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனத்தில் 745 பணியிடங்கள்
 11. ரயில்வே தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க ஆதார் எண் கட்டாயமாகிறது.ஆள்மாறாட்டத்தை தடுக்க அதிரடி நடவடிக்கை.
 12. எம்.ஜி.ஆரின் 100 வது பிறந்த நாளான ஜன.,17 ம் தேதியை அரசு பொது விடுமுறை நாளாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
 13. வன சீருடைப் பணி நேர்முகத் தேர்வு தகுதி பட்டியல் வெளியீடு
 14. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.9 ஆயிரமாக உயர்வு மத்திய மந்திரி ஜிதேந்திர சிங் தகவல்
 15. வறட்சி நிவாரணத்துக்கு ஒரு நாள் ஊதியம்: ஜாக்டோ - ஜியோ அறிவிப்பு.
 16. 17 ஆண்டு பழமையான விதியால் ஆசிரியர் பதவி உயர்வில் குளறுபடி.
 17. ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு தாமதமாகும், ,8,000 ஆசிரியர் காலியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும்- அமைச்சர் பாண்டியராஜன்.
 18. எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு விழா: வரும் 17-இல் பொது விடுமுறைவிட அரசு முடிவு.
 19. ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ள வேலை வாய்ப்பு அலுவலக பதிவுமூப்பு ஆசிரியர்களின் கோரிக்கை!
 20. பாதுகாப்பு பணி தேர்வுக்கு ஹால்டிக்கெட்.
 21. அரசு பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என்றும், ஆய்வக உதவியாளர் 4 ஆயிரத்து 900 பணியிடங்கள் விரைவில் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அமைச்சர் பாண்டியராஜன் பேட்டி
 22. G.O.Ms.No.6 Dated11.01.2017 BONUS – Adhoc Bonus – Special Adhoc Bonus for the year 2015–2016 – Sanction Order Download | தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
 23. வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்போர் அடுத்த மாதத்திற்குள் பான் அட்டைகளை வங்கிகளில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் - மத்திய அரசு அறிவிப்பு
 24. தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் வழங்குவது பற்றிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
 25. SGT TO BT PROMOTION COUNSELLING - இடைநிலை – சிறப்பாசிரியர்கள் தரத்திலிருந்து பட்டதாரி தமிழ் ஆசிரியர் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு 12.01.2017 அன்று நடைபெற உள்ளது.
 26. ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பின் நடவடிக்கை மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் அனில் மாதவ் தவே தகவல்
 27. தமிழகத்தின் கோரிக்கையை ஏற்று மத்திய அரசின் கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் பொங்கல் சேர்ப்பு
 28. பல்கலை துணைவேந்தர் பதவி; கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை
 29. பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண் சான்றிதழில் இடம் பெறும் எண்ணில் குழப்பம்!
 30. ’நீட்’ தேர்வை 5 ஆண்டிற்கு தள்ளி வைக்க வேண்டும் - அரசுக்கு கோரிக்கை
 31. தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையமான, டி.என்.பி.எஸ்.சி., யில், புதிய பணி நியமனங்கள் மேற்கொள்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
 32. 10, 12-ம் வகுப்பு சி.பி.எஸ்.இ. தேர்வு தேதிகள் அறிவிப்பு
 33. புதிய பென்ஷன் திட்டம் ரத்தாகுமா? ஊழியர்கள் எச்சரிக்கை.
 34. தமிழக அரசின் மருத்துவ காப்பீடு : பிற மாநில ஓய்வூதியர்கள் தவிப்பு
 35. பி.எப்.,பில் ஊழியர்களை சேர்க்க நிறுவனங்களுக்கு மற்றொரு வாய்ப்பு
 36. காமராஜ் பல்கலை துணைவேந்தருக்கு 'மார்க்' : முடிவுக்கு வந்தது விண்ணப்ப சர்ச்சை
 37. சிபிஎஸ்இ 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் மார்ச் 9-ம் தேதி தொடங்குகிறது. 10-ம் வகுப்பு தேர்வு ஏப்ரல் 10-ம் தேதி வரையிலும், 12-ம் வகுப்பு தேர்வு ஏப்ரல் 29-ம் தேதி வரையிலும் நடக்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 38. JEE-MAIN | ஐ.ஐ.டி., ஐ.ஐ.ஐ.டி., ஐ.ஐ.எஸ்சி., என்.ஐ.டி., உள்ளிட்ட மத்திய அரசின்கீழ் இயங்கி வரும் பல்வேறு தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்வதற்கான ஜே.இ.இ., தேர்வு அறிவிப்பு! விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: ஜனவரி 17, 2017
 39. சிபிஎஸ்இ 10, 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 9-ல் தொடக்கம்
 40. கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் இருந்து பொங்கல் பண்டிகை நீக்கம் மத்திய அரசு அறிவிப்பு
 41. பாடத்திட்டத்தை மாற்றுங்கள் - தினத்தந்தி தலையங்கம்
 42. எதிர்கால கனவுகளின் திருப்புமுனை பிளஸ் 2 மதிப்பெண் மாணவர்களுக்கு வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சி.அ.ராமன் அறிவுரை
 43. 4 லட்சம் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வலியுறுத்தி மாவட்ட தலைநகரங்களில் பிப். 2-ல் உண்ணாவிரதம் அரசு ஊழியர் சங்க மாநில மாநாட்டில் தீர்மானம்
 44. மருத்துவ படிப்பை போலவே பொறியியல் படிப்புக்கும் அகில இந்திய அளவில் பொது நுழைவுத்தேர்வு நடத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
 45. ஏப்ரலுக்கு பிறகு டெபாசிட் செய்யப்பட்ட பணம் எவ்வளவு? வங்கிகளிடம் விவரங்களை பெற வருமானவரித்துறை தீவிரம்
 46. பிறந்து ஓராண்டாகியும் குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ் பெறாதவர்களுக்கு புது வாய்ப்பு : தமிழக அரசு புது உத்தரவு.
 47. மதிப்பெண் சான்றிதழில் தவறு ஏற்பட்டால் தலைமையாசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை; இணை இயக்குனர் எச்சரிக்கை!!!
 48. மாணவர் ஊக்கத்தொகை அரசாணை வெளியீடு.
 49. கிராமப்புற மாணவர்களின் அறிவியல் திறன் வளர்க்க வடிவமைப்பு போட்டி.
 50. CPS PENSION மீண்டும் போராட்ட களத்தில் ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் !!
 51. வங்கிகள், தபால் நிலையங்களில் சேமிப்பு கணக்கு வைத்துள்ள நபர்கள் தங்களின் ‘பான் கார்டு’ எண்ணை வரும் அடுத்த மாதம் பிப்ரவரி 28-ந்தேதிக்குள் சமர்பிக்க மத்திய அரசு உத்தரவு.
 52. இரண்டு சிலிண்டர் வைத்திருந்தால் ரேஷனில் அரிசி இல்லை : விரைவில் அறிவிக்க தமிழக அரசு திட்டம்.
 53. எதிர்காலத்தை தீர்மானிப்பது பிளஸ் 2 தேர்வு மாணவர்களுக்கு திருவண்ணாமலை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரி அறிவுரை
 54. தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத்தின் தலைவராக முன்னாள் அமைச்சர் பா.வளர்மதி நியமனம்
 55. EPF பென்ஷன் திட்டத்துக்கு ஆதார் கட்டாயம்!
 56. பொதுத் தேர்வுக்கான விடைத்தாளில் விடைகளை எழுதி அடித்திருந்தால் அடுத்த தேர்வுகள் எழுத முடியாது : தேர்வுத் துறை எச்சரிக்கை.
 57. பி.ஆர்க்., படிப்புக்கான, 'நாட்டா' தேர்வு முறையில், அதிரடி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.ஆன்லைன் விண்ணப்ப பதிவு, ஜன., 2ல் துவங்கியது; பிப்., 2 நள்ளிரவு, 11:59 மணிக்கு முடிகிறது. மார்ச் 26ல், ஹால் டிக்கெட் வெளியிடப்படும். ஜூன் 10ல், தேர்வு முடிவு வெளியாகும் என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 58. 'நீட்' தேர்வு அறிவிப்பு எப்போது? : தமிழக மாணவர்கள் எதிர்பார்ப்பு.
 59. TRB TNTET - ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வில் சான்றிதழ் பெறாதோருக்கு, மறு பிரதி சான்றிதழ் வழங்க, பள்ளிக்கல்வித் துறை ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
 60. TRB - PGT VACANT | முதுநிலை ஆசிரியர் காலி பணியிடம் அதிகரிப்பு - பள்ளி கல்வித்துறை மவுனம்.
 61. தமிழகம் முழுவதும் துறை முன் அனுமதியின்றி உயர்கல்வி பயின்ற 2300 தொடக்க பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
 62. அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் உயர்த்தி வழங்கப்படுமா? ஒரீரு நாளில் முறையான அறிவிப்பு!
 63. சென்னை புத்தகக் காட்சி இன்று தொடங்குகிறது 700 அரங்குகளில் லட்சக்கணக்கான புத்தகங்கள் இடம்பெறும்
 64. தமிழ் உள்ளிட்ட மாநில மொழிகளில் என்ஜினீயரிங் பாடப்புத்தகம் அகில இந்திய தொழில் நுட்ப கல்விக்குழு கொண்டு வருகிறது
 65. வாக்காளர் பட்டியலில் புதிதாக பெயர் சேர்க்கப்பட்டவர்களுக்கு வாக்காளர் அடையாள அட்டை 25-ந் தேதிக்கு பிறகு வழங்கப்படும் ராஜேஷ் லக்கானி தகவல்
 66. NATIONAL ELIGIBILITY TEST (NET) ADMIT CARD | நெட் தகுதித் தேர்வு ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு
 67. உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக ஜே.எஸ்.கேஹர் பதவியேற்பு
 68. ‘இக்னோ’ பி.எட். நுழைவுத்தேர்வு முடிவு வெளியீடு
 69. முன்அனுமதி பெறாமல் உயர்கல்வி படித்த ஆசிரியர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை தொடக்கக் கல்வி இயக்ககம் முடிவு
 70. அஞ்சல் துறை ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் விடுமுறை மறுப்பு 40 ஆயிரம் ஊழியர்கள் வேதனை
 71. அரசு-அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 11-ம் வகுப்பு படிக்கும் 6 லட்சத்து 19 ஆயிரம் மாணவ-மாணவிகளுக்கு விலை இல்லா சைக்கிள் திட்டத்தை முதல்-அமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தொடங்கி வைத்தார்.
 72. சென்னையில் நடைபெறும் 40-வது புத்தகக்காட்சிக்கான தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 700 அரங்குகள், 10 லட்சம் தலைப்புகளில் சென்னை புத்தகக்காட்சி வரும் 6-ம் தேதி சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள செயின்ட் ஜார்ஜ் பள்ளியில் தொடங்குவதாகக் கூறினார். வரும் 19-ம் தேதி வரை 14 நாட்களுக்கு நடைபெறும்
 73. மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் 30 விண்ணப்பதாரர்களின் பதிவெண்கள் கொண்ட பட்டியல் வெளியீடு. 19.01.2017 அன்று தேர்வாணைய அலுவலகத்தில் நேர்காணல்
 74. TNPSC RECRUITMENT 2017 | TNPSC - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - SOCIAL CASE WORK EXPERT | NO. OF VACANCIES 3 | LAST DATE 02.02.2017
 75. ICF எனப்படும் இணைப்புப் பெட்டித் தொழிற்சாலையில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு பணி வாய்ப்பு.... >> கடைசித் தேதி :01.03.2017.
 76. ம.பி.யில் ஆசிரியர்களின் சீருடையாகிறது ‘நேரு ஜாக்கெட்’
 77. ஐஐடி நுழைவுத் தேர்வுக்கு ஜன.16 வரை விண்ணப்பிக்கலாம் சிபிஎஸ்இ அறிவிப்பு
 78. எஸ்எஸ்சி தேர்வு ஜன.7-ல் தொடங்குகிறது ஹால் டிக்கெட்டை ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்
 79. பிப்ரவரி 1-ந்தேதி மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல்
 80. பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் பிளஸ் 2, 10ம் வகுப்புக்கு செய்முறைத் தேர்வு
 81. சி.பி.எஸ்.இ., பாடத்திட்டத்தில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு கடிவாளம்!
 82. பல்கலை வரவு - செலவு கணக்கு; சமர்ப்பிப்பதில் இழுபறி நீடிப்பு!
 83. முதுகலைப்படிப்பில் கிராமப்புற டாக்டர்களுக்கு 50% ஒதுக்கீடு
 84. பொங்கலுக்கு முன் சென்னைக்கு புயல் ஆபத்து? வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை
 85. மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தரை தேர்வு செய்ய குழு அமைத்ததை எதிர்த்து வழக்கு ஐகோர்ட்டு தள்ளுபடி செய்து உத்தரவு
 86. சிறுவயதில் ஆதார் எண் பதிவு செய்தவர்கள் 15 வயது பூர்த்தியானதும் மீண்டும் பதிவு செய்ய வேண்டும் தமிழக அரசு அறிவிப்பு
 87. செல்போனில் இணைய வசதி இல்லாமல் எஸ்எம்எஸ் மூலம் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு அடுத்த மாதம் அறிமுகம்
 88. கற்பித்தல் திறனை மேம்படுத்த பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அனைவருக்கும் கல்வி இயக்ககம் ஏற்பாடு
 89. தொலைதூரக்கல்வி படிப்புக்கு விண்ணப்பிக்க ஜன. 16 வரை அவகாசம்
 90. AIIMS - Ph.D PROGRAMME JANUARY 2017 SESSION .LAST DATE 19.01.2017
 91. Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD) RECRUITMENT 2017 | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - REGISTRAR | NO. OF VACANCIES 1 | LAST DATE 23.01.2017
 92. தொழில்நுட்ப படிப்புகள் | அங்கீகார நடைமுறை 2017-2018 க்கான பொது அறிவிப்பு | www.aicte-india.org
 93. NEST 2017 | NATIONAL ENTRANCE SCREENING TEST 2017
 94. 2016 செப்டம்பர் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. - பிளஸ்-2 துணைத் தேர்வுகளின் நிரந்தர மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் ஜனவரி 4 முதல் வினியோகம்
 95. பள்ளி மாணவர்களுக்கான அறிவியல் திறனறித் தேர்வு தமிழில் எழுதிய மாணவர்கள் 20 சதவீதம் தேர்ச்சி
 96. www.mrb.tn.gov.in | 106 துணை மருத்துவ பணிகள்
 97. இந்திய கடற்படையில் சார்ஜ்மேன் பணியிடங்களை நிரப்ப விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.
 98. www.airindia.com | விமான நிறுவன பணிகளுக்கு நேர்காணல்
 99. 10-ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு மத்திய அரசு பணிகள்
 100. விஜயா வங்கி மற்றும் நபார்டு வங்கியில் அதிகாரி பணி
 101. பி.எஸ்.என்.எல். நிறுவனத்தில் 2510 பணியிடங்கள் என்ஜினீயர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்...
 102. விதிகளுக்கு புறம்பாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக வழக்கு: கால்நடை ஆய்வாளர் பணி நியமனங்கள் ஐகோர்ட்டின் இறுதி தீர்ப்பை பொறுத்து இருக்கும் நீதிபதி உத்தரவு
 103. கல்வித் தகுதியை மறைப்பதும் பணி நடத்தை விதிமீறல்தான் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உத்தரவு
 104. கர்ப்பிணிகளுக்கு ரூ.6,000 நிதியுதவி ஏழைகளுக்கு வீட்டுக் கடன் மானியம் வங்கிச் சேவைகள் விரைவில் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிப்பு
 105. BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE RECRUITMENT 2017 | BARC - KALPAKKAM | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - SCIENTIFIC OFFICER (MEDICAL) | NO. OF VACANCIES 5+1+2+4 | LAST DATE 31.01.2017
 106. BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE RECRUITMENT 2017 | BARC - KALPAKKAM | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - ASST, LAB ASST, OPERATOR | NO. OF VACANCIES 86+13 | LAST DATE 31.01.2017
 107. பாஸ்போர்ட்டுக்கு விண்ணப்பிக்க புதிய விதிமுறைகள் சென்னை மண்டல பாஸ்போர்ட் அதிகாரி பேட்டி
 108. டாக்டர் அம்பேத்கர் தேசிய விருது | விண்ணப்பிக்க அழைப்பு.
 109. ஆதார் அட்டையை பயன்படுத்தி கை பெருவிரல் ரேகை மூலம் பண பரிமாற்றம் செய்யும் முறை 2 வாரங்களில் தொடங்க இருப்பதாக பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு
 110. மகாளாய அமாவாசை தினம் வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறை அரசாணை வெளியீடு
 111. ஜனவரி 1 முதல் ஏ.டி.எம்.மில் ரூ.4,500 எடுக்கலாம் என்று ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது.
 112. எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் ஜனவரி 4-ந் தேதி கடைசி நாள்
 113. AAVIN RECRUITMENT 2016 | AAVIN - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - MANAGER AND DEPUTY MANAGER | NO. OF VACANCIES 3 | LAST DATE 12.01.2017
 114. ரூ.7 லட்சம் கோடி டெபாசிட் செய்துள்ள 60 லட்சம் பேர் பட்டியல் தயார் கருப்பு பணத்தை டெபாசிட் செய்தவர்கள் யாரும் தப்ப முடியாது என எச்சரிக்கை
 115. TNCSC RECRUITMENT 2016 | TNCSC - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION | NAME OF THE POST - COMPANY SECRETARY | NO. OF VACANCIES - 1 | LAST DATE 04.02.2017
 116. ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் உயிர் வாழ் சான்றிதழை 15-ந்தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் வருங்கால வைப்புநிதி கழகம் அறிவிப்பு
 117. செல்லாத நோட்டுகளை வங்கியில் செலுத்த இன்று கடைசி நாள் பணம் எடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடு 1-ந் தேதி முதல் தளர்த்தப்படுகிறது மத்திய மந்திரி தகவல்
 118. கணக்கில் காட்டாத பணத்தை நாளைக்குள் முதலீடு செய்யலாம் வருமான வரித்துறை அறிவிப்பு
 119. மார்ச் 31-க்குப் பிறகு ரூ.500, 1000 வைத்திருந்தால் 4 ஆண்டு சிறை விரைவில் அவசரச் சட்டம்
 120. பழைய 500, 1,000 ரூபாய் நோட்டுகளை வங்கிகளில் மாற்றுவதற்கான காலக்கெடு நாளையுடன் முடிகிறது
 121. TNPL RECRUITMENT 2016-2017 | TNPL - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - DIRECTOR | NO. OF VACANCIES - 1 | LAST DATE 11.01.2017
 122. பதிவு செய்தும் ஆதார் எண்- அட்டை பெறாதவர்களுக்காக தமிழகம் முழுவதும் 301 இடங்களில் ஆதார் உதவி மையங்கள் அமைப்பு தமிழக அரசு அறிவிப்பு
 123. கல்வி தரத்தில் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள 10-வது, பிளஸ்-2 மாணவர்களை வேறு பள்ளிக்கு மாற்றினால் கடும் நடவடிக்கை பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் எச்சரிக்கை
 124. 3 ஆண்டுகளாக தமிழ் படிக்காத மாணவர்கள் தாய்மொழியில் 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுத அனுமதிக்கவேண்டும் அரசுக்கு அறிவுரை கூறும்படி அட்வகேட் ஜெனரலுக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு
 125. தனிநபர் வருமான வரிவிகிதத்தை குறைக்க வேண்டும் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்
 126. மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கும் வகையில் ரேஷன் அட்டைகளில் உள்தாள் ஒட்டப்படும் தமிழக அரசு அதிகாரி தகவல்
 127. TNPSC RECRUITMENT 2016 | TNPSC - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - JAILOR | NO. OF VACANCIES 7 | LAST DATE 27.01.2017 | தேர்வு நாள் : 15.04.2017
 128. TNPSC - HIGH COURT SERVICE EXAMINATION - ORAL TEST - POSTPONED | TNPSC உயர்நீதிமன்றப் பணிக்கான நேர்காணல் தேர்வு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 129. குறைந்த வரிவிதிப்பு இப்போது மிகவும் அவசியம் மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி தகவல்
 130. 8-ம் வகுப்பு தேர்வுக்கு ஆன்லைனில் ஹால்டிக்கெட் இன்றுமுதல் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்
 131. அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 1,591 முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் பணிக்கு அனுமதி பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவு
 132. 5 ஆயிரம் கி.மீ. தூரம் வரை சென்று இலக்கை தாக்கும் அக்னி-5 ஏவுகணை சோதனை வெற்றி
 133. தென் மேற்கு வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நீடிப்பு இன்று முதல் 30-ந்தேதி வரை தெற்கு கடலோர மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் வானிலை மைய இயக்குனர் அறிவிப்பு
 134. கணினி அறிவியல் பாடத்தை அரசு பள்ளிகளில் 1- 12ம் வகுப்பு வரை நடைமுறை படுத்துதல் உள்ளிட்ட 6 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பள்ளிக்கல்வி அமைச்சர் திரு.பாண்டியராஜனிடம் கணினி பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தலைமை செயலகத்தில் மனு அளித்தனர்.
 135. PERIYAR UNIVERSITY - Application form for Admission to B.Ed. (Part-Time) Programme – 2016- 2019 DOWNLOAD.
 136. TNOU RECRUITMENT 2016-2017 | TNOU - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - CONTROLLER OF EXAMINATIONS | NO. OF VACANCIES 1 | LAST DATE 17.01.2017
 137. ஆதாருடன் இணைந்த 'ஆப்' அறிமுகம்:போன் இன்றி பரிவர்த்தனை செய்யலாம்.
 138. 3G போனிலும் விரைவில் ரிலையன்ஸ் ஜியோ !!
 139. காசோலை திரும்பி வந்தால் 2 ஆண்டு சிறை, இரு மடங்கு அபராதம் வருகிறது புதிய சட்டத் திருத்தம்
 140. பள்ளிகளில் 5-ம் வகுப்பு வரை மட்டுமே கட்டாய தேர்ச்சி மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் பரிந்துரைக்கு சட்ட அமைச்சகம் ஒப்புதல்
 141. தமிழகத்தில் 17 துணை சூப்பிரண்டுகள் கூடுதல் சூப்பிரண்டுகளாக பதவி உயர்வு
 142. வங்கிகள், ஏ.டி.எம்.களில் இருந்து பணம் எடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடு 30-ந் தேதிக்கு பிறகும் நீடிக்கும்?
 143. மார்ச் 2017 பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு அறிவியல்பாட செய்முறைப் பயிற்சி வகுப்பில் சேரத் தவறிய தனித்தேர்வர்கள், 26.12.2016 முதல் 03.01.2017 சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் அலுவலகங்களை அணுகி, பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.125/- ஐச் செலுத்தி தங்கள் பெயரைப் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் எனஅரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவுறித்தியுள்ளது.
 144. எஸ்எஸ்எல்சி பொதுத்தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் 26-ம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்
 145. முன்னாள் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி, நீதிபதி உள்ளிட்ட டி.என்.பி.எஸ்.சி. உறுப்பினர்கள் 11 பேர் நியமனம் செல்லாது ஐகோர்ட்டு உத்தரவு
 146. TNPSC BLOCK HEALTH STATISTICIAN - CERTIFICATE VERIFICATION FOR ORAL TEST WILL BE HELD ON 04.01.2017 | TNPSC BLOCK HEALTH STATISTICIAN தெரிவிற்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
 147. சிபிஎஸ்இ ‘நெட்’ தேர்வுக்கு ஹால் டிக்கெட்
 148. விரிவுரையாளர் நியமன பட்டியல் வெளியீடு | Direct Recruitment for the Post of Senior Lecturer / Lecturer / Junior Lecturer in SCERT 2016 | Provisional Selection List After Second Phase of Certificate Verification
 149. tnpsc தேர்வுக்கால அட்டவணையோடு நிற்கிறது அரசு பணியாளர் நியமனங்களுக்கான அறிவிப்புகள் போட்டித் தேர்வுக்கு படிக்கும் இளைஞர்கள் ஏமாற்றம்
 150. பிடிஎஸ் படிப்புடன் எம்பிபிஎஸ் பல் மருத்துவ கவுன்சில் பரிந்துரை
 151. பகுதி நேர பிஇ, பிடெக் படிப்பில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம்
 152. ஊழியர்களுக்கு நிறுவனங்கள் சம்பளத்தை காசோலை, மின்னணு முறை மூலம் வழங்க அவசர சட்டம் மத்திய மந்திரிசபை ஒப்புதல்
 153. ரூ.5 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமாக டெபாசிட் செய்ய ரிசர்வ் வங்கி விதித்த நிபந்தனை ரத்து
 154. 2017-2018-ம் கல்வி ஆண்டு முதல் தமிழ் உள்பட 8 மொழிகளில் மருத்துவ படிப்புக்கான தேசிய நுழைவுத்தேர்வு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு
 155. பிப். முதல் வாரத்தில் பிளஸ் 2 செய்முறைத்தேர்வு
 156. 10-ம் வகுப்புக்கு மத்திய கல்வி வாரிய தேர்வு கட்டாயம் அரசுக்கு பரிந்துரை
 157. TNPL RECRUITMENT 2016-2017 | TNPL - KAGITHAPURAM | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - ASST OFFICER/JUNIOR OFFICER | NO. OF VACANCIES 15 | LAST DATE 04.01.2017
 158. TNPL RECRUITMENT 2016 | TNPL - KAGITHAPURAM | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - OPERATOR | NO. OF VACANCIES 40 | LAST DATE 04.01.2017
 159. LAB ASST RECRUITMENT 2016-2017 | GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE, UTHANGARAI. | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - LAB ASST | NO. OF VACANCIES 13 | LAST DATE 30.01.2017
 160. தள்ளிவைக்கப்பட்ட அரையாண்டு தேர்வுகள் ஜனவரி 2, 3-ந்தேதிகளில் நடைபெறும் பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் அறிவிப்பு
 161. தற்காலிக, ஒப்பந்த மற்றும் தொகுப்பூதிய பணி செய்பவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வை அரசு வழங்க கோரிக்கை
 162. அரசு ஊழியர் துறைத்தேர்வுக்கு ஹால்டிக்கெட்
 163. அரசு பள்ளி ஆய்வக உதவியாளர் தேர்வு முடிவு எப்போது வெளியிடப்படும்?