தமிழக அரசாணை | TN G.Os | G.Os of Finance Department | GOs of Public Interest - 7 | Personnel and Administrative Reforms Department 1. Lr.No.48351 Dt: December 17, 2015|Recent heavy rains in November and December 2015 - Disaster caused - Voluntary contribution to the Chief Ministers Public Relief Fund for Relief and Rehabilitation measures - Contribution of one days salary by the Government Employees - Simplifications of Procedures - Further clarification Issued - Regarding
 2. G.O.(MS) No.117 Dt: December 13, 2015|Recent heavy rains in November and December 2015 - Disaster caused - Voluntary contribution to Chief Ministers Public Relief Fund for Relief and Rehabilitation measures - Contribution of one days salary by the Government Employees - Procedures - Orders Issued.
 3. Lr.No.41633 Dt: November 23, 2015|Right to information Act 2005 - Format for giving information to the applicants under Right to Information Act - Issue of guidelines - Communicated - Regarding
 4. G.O.(Rt.) No.422 Dt: November 04, 2015 |Tamil Nadu Information Commission - Thiru S.F.Akbar State Information Commissioner -Tamil Nadu Information Commission - Ceases to hold office on attaining the age of sixty five years on 04-11-2015 AN -Notified.
 5. G.O.Ms.No.85 Dt: August 06, 2015|The Right to Information Act, 2005 - Tamil Nadu Information Commission- Appointment of two State Information Commissioners to the Tamil Nadu Information Commission - Orders - Issued.
 6. G.O.Ms.No.84 Dt: August 06, 2015|The Right to Information Act, 2005 - Tamil Nadu Information Commission - Thiru K. Ramanujam,IPS (Retd) - Appointment as State Chief Information Commissioner - Orders - Issued.
 7. G.O.Ms.No.71 Dt: July 02, 2015|Tamil Nadu Government Servants Conduct Rules, 1973 - Prescribing additional format to apply for grant - renewal of Passport - Instruction Issued.
 8. கடித.எண். 20506/ஏ2/2015-1 Dt: June 05, 2015|அலுவலக நடைமுறை - கோப்புகளை முழுமையாக கூர்ந்தாய்வு செய்து தேவைப்படும் விவரங்கள் முதல்முறையிலேயே கோரப்பட வேண்டும் - அறிவுறுத்தங்கள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 9. G.O.Ms.No.52 Dt: May 26, 2015|Public Services - Register of Caste/Community particulars of Personnel in service in the Secretariat - Maintenance and reporting - Amendment to the Tamil Nadu Secretariat Office Manual - Issued.
 10. Lr No.18522/FR-3(2)/2015-1 Dt: May 21, 2015|Fundamental Rules - Maintenance of Service Registers - Entries in the Service Book - Standard Formats - Prescribed - General Guidelines - Issued.
 11. G.O.Ms.No.41 Dt: April 28, 2015|Rules - Rule-56 of the Fundamental Rules - Compulsory Retirement - Clarification on the date of effect of Compulsory Retirement in the case of final orders issued, after the date of Superannuation - Orders - Issued.
 12. G.O.Ms.No.8 Dt: January 19, 2015|Tamil Nadu Leave Rules,1933 - Rule-15- Grant of Unearned Leave on Medical Certificates(Medical Leave)-Consolidated Instructions- Issued.
 13. Lr.No.2837 Dt: November 13, 2014|Passports - Passport issuance procedure - Issue of Identity Certificate / No objection certificate to Government Servants for applying for Passport - Instructions - Issued.
 14. G.O.Ms.No.117 Dt: November 13, 2014|Tamil Nadu Government Servants Conduct Rules, 1973 - Prescribing format for issue of No Objection Certificate to apply for passport and its renewal - Amendment to Rule 24-A - Issued.
 15. G.O.Ms.No.65 Dt: July 02, 2014|Public Services - Tamil Nadu State and Subordinate Services - General Rules - Amendment to rule 19 - Issued.
 16. G.O Lr.Ms. 24 Dt: February 25, 2014 |பணியாளர் - அரசுப்பணியாளர்கள் - இடமாற்றம் பொதுமாற்றல்கள் 2014-2015 ஆம் ஆண்டு மற்றும் அடுத்து வரும் ஆண்டுகளுக்கும் தொடருதல் - ஆணைவெளியிடப்படுகிறது.
 17. G.O.Ms.No.114 Dt: September 12, 2013|Petitions - Grievance Petitions presented to Government Officers - Procedures for dealing with grievance petitions - Instructions - Issued.
 18. G.O Ms.No. 158Dt: November 08, 2012|அலுவலக நடைமுறை - அலுவலக ஆணை, கடிதங்கள் மற்றும் ஏனைய வெளியீடுகளில் கிறித்துவ ஆண்டுக்கு நேரான தமிழ் ஆண்டு, திங்கள், நாள், திருவள்ளுவர் ஆண்டு பயன்படுத்துதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 19. G.O Ms.No. 157Dt: November 07, 2012|பணியமைப்பு - ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை - அரியலூர் மற்றும் பெரம்பலூர் மாவட்டங்களை உள்ளடககி அரியலூரைத் தலைமையிடமாக கொண்டு ஊழல் தடுப்பு மற்றும் காண்காணிப்புத் துறையின் புதிய அலுவலகம் தோற்றுவித்தல் - ஆணைகள் - வெளியிடுதல்.
 20. Letter Ms.No63Dt: April 30, 2012|பணியாளர் - அரசுப் பணியாளர்கள் இடமாற்றம் பொது மாற்றல்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தற்காலிகத் தடையாணை 2012 - 2013 ஆம் ஆண்டுக்கு விலக்கி ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 21. G.O Ms. No. 99Dt: August 12, 2011|நிருவாகம் - நீதியரசர் முனைவர் ஏ.கே.ராஜன் அவர்கள் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட நிருவாகச் சீர்திருத்தக் குழு இரண்டாவது அறிக்கை தற்போது நடைமுறையில் உள்ள டாட்டன்ஹாம் முறை திருத்தி அமைக்கப்படவேண்டும் என்ற மேல் நடவடிக்கை தொடர அமைக்கப்பட்ட குழு -வெளியிடப்படுகிறது.
 22. G.O Ms. No. 94Dt: July 29, 2011|அகில இந்திய குடிமைப்பணி தேர்வு பயிற்சி மையம், பயிற்சி மையத்தில் தங்கி பயிலும் ஆதி திராவிடர், பழங்குடியினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் மாணவர்களுக்ககு உணவு வழங்க மாதாந்திர உணவு கட்டணம் ரூ.800/- லிருந்து ரூ.1200/- ஆக வெளியிடப்படுகிறது.
 23. G.O Ms. No. 57Dt: June 09, 2011|நிருவாகம் - நீதியரசர் முனைவர் ஏ.கே. ராஜன் அவர்கள் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட நிருவாகச் சீர்திருத்தக் குழுவின் இரண்டாவது அறிக்கையில் பணியாளர் மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை.
 24. G.O. 2D no. 6Dt: February 22, 2011|சிறப்பு போட்டித் தேர்வு - மாற்றுத் திறனாளிகள் நலம் - தொகுதி IV -ன் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள இளநிலை உதவியாளர் பணியிடங்கள்.
 25. G.O Ms. No. 151Dt: October 21, 2010|பொதுப்பணிகள் - அலுவலக நடைமுறை - பச்சை நிற மை (Green Ink) பயன்பாடு குறித்த தெளிவுரை வழங்கி ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 26. Lr. No. 42629Dt: September 16, 2010|பொதுப்பணிகள் - காலிப் பணியிடங்கள் - முன்கூட்டியே மதிப்பீடு செய்து நிரப்ப உரிய நடவடிக்கைகள் எடுப்பது குறித்து - அறிவுரைகள் - வலியுறுத்தப்படுகின்றன.
 27. G.O Ms. No. 128Dt: September 13, 2010|பணியாளர்கள் சங்கங்கள் - பொது சுகாதாரத் துறை அலுவலர் சங்கம் (தொழுநோய்) - சென்னை உயர்நீதிமன்ற டபிள்யூ. பி. எண். 2171 / 2010, நாள் 12.02.2010 ஆணைக்கு இணங்க பொது சுகாதாரத் துறை அலுவலர் சங்கம் (தொழுநோய்) சங்கத்தின் அங்கீகாரத்தினை அரசு ஆணை (நிலை) எண்.229 பொதுத் (பணிகள்) துறை, நாள் 22.01.1974 ன் விதி 6-ன்படி ஆய்வு செய்து பொது சுகாதாரத் துறை அலுவலர் சங்கம் (தொழுநோய்) - எண்.38 ஓ.எஸ்.தீன் பில்டிங், மேலரதவீதி, சிதம்பரம் - முகவரியில் உள்ள சங்கத்தின் அங்கீகாரத்தினை இரத்து செய்து - ஆணையிடப்படுகிறது.
 28. Letter.No 27879, Dt: June 17, 2010|பணியாளர் சங்கம் - தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலக சங்கம் - கோவை மாநகரில் ஜ]ன் 23-27ல் நடக்கும் உலகத்தமிழ் செம்மொழி மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக அரசு பணியாளர்களுக்கு சிறப்பு தற்செயல் விடுப்பு வழங்கப்படுகிறது.
 29. Letter.No 20335, Dt: May 19, 2010|பணியாளர் சங்கம் - தமிழ்நாடு அரசு அலுவலர் ஒன்றியம் - 57வது மாநில மாநாடு 22.05.2010 (சனிக்கிழமை) அன்று நடைபெறுவது 21.05.2010 (வெள்ளிக்கிழமை) அன்று சிறப்பு தற்செயல் விடுப்பு வழங்குதல் - அறிவுரைகள் வழங்கப்படுகிறது.
 30. Letter.No 5304, Dt: April 13, 2010|பணியாளர் - அரசுப் பணியாளர்கள் இடமாற்றம் பொது மாற்றல்களுக்கு லிதிக்கப்பட்ட தற்காலிக தடை 2010-2011 ஆம் ஆண்டுக்கு நீட்டித்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 31. Letter.No 38561, Dt: November 16, 2009|பொதுப்பணிகள் - இணை நிர்ணயக் கல்வி பரிசீலிப்புக்குழு - கல்வித்தகுதிகள் பல்கலைக் கழக மானியக் குழுவின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இம்மானிலத்திலுள்ள அனைத்துப் பல்கலைக் கழகங்களால் வழங்கப்படும் இளம் அறிவியல் (உயிரின வேதியியல்) B.Sc., (Bio-Chemistry) பட்டப்படிப்பினை இளம் அறிவியல் (வேதியியல்) B.Sc., (Chemistry) பட்டப்படிப்பிற்கு இணையாக கருதி பொதுப் பணிகளில் வேலைவாய்ப்பிற்காக பரிந்துாக்க இயலாது - ஆணை வெளியிடுதல் - தொடர்பாக.
 32. G.O Ms.No142, Dt: October 14, 2009|பொதுப்பணிகள் - அருந்ததியினருக்கு தனி இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டு திருத்தப்பட்ட 200 புள்ளி இனச்சுழற்சி முறை வெளியிடப்பட்டது- வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்கள் மூலம் பணிநியமனம் - முன்னுரிமை பெற்றவருக்கும், முன்னுரிமையற்றோருக்கும் இடையேயான 1 : 4 என்ற விகிதாச்சாரத்தை இனச்சுழற்சி முறையுடன் கடைப்பிடித்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 33. G.O Ms.No139Dt: October 07, 2009|கல்வித் தகுதி - பொதுப்பணிகள் நியமனம் செய்ய தொழிற்கல்வி பட்டங்கள் (Professional Degrees) சட்டப் பட்டப் படிப்பு (B.L), பொறியியல் பட்டப்படிப்பு (B.E), மருத்துவப் பட்டப் படிப்பு (M.B.B.S).
 34. Letter No.42629Dt: September 16, 2009|பொதுப்பணிகள் - காலிப் பணியிடங்கள் - முன்கூட்டியே மதிப்பீடு செய்து நிரப்ப உரிய நடவடிக்கைகள் எடுப்பது குறித்து - அறிவுரைகள் - வலியுறுத்தப்படுகின்றன.
 35. G.O Ms.No123Dt: September 10, 2009|பொதுப்பணிகள் - காலியிட மதிப்பீடு கணிக்கும் போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் - திருத்திய ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 36. Standing Order No 24, Dt: August 18, 2009|தமிழ்நாடு அரசு அலுவல் விதிகள் 1978-ன் விதி 35 துணை விதி(4)-ன் கீழ் தமிழ்நாடு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் பின்வரும் இனங்களில் முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர், முதலமைச்சர் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் ஆகியோர் முடிவு எடுக்கலாம் என ஆணையிடுகிறார்கள்.
 37. G.O Ms. No. 107Dt: August 18, 2009|பொதுப்பணிகள் - இணைக்கல்வித் தகுதி நிர்ணயம் - பள்ளி மேல்நிலைப் படிப்பு (+2) முடித்து திறந்தவெளிப் பல்கலைக்கழகங்களில் பெறும் பட்டயம் / பட்டம் / முதுகலைப் பட்டங்கள் - பொதுப்பணிகளில் நியமனம் பெற அங்கீகரித்து - ஆணை - வெளியிடப் படுகிறது.
 38. Letter.No. 934Dt: May 20, 2009|பணியாளர் - அரசுப் பணியாளர்கள் இடமாற்றம் பொது மாற்றல்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தற்காலிக தடை 2009-10 ஆம் ஆண்டுக்கு நீட்டித்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 39. Letter (D).No. 17Dt: February 12, 2009|பொதுப் பணிகள் - முன்னாள் படைவீரர் நலன் - முன்னுரிமைச் சான்றிதழ் வழங்குதல் - ஆணையிடப்பட்டது . முன்னுரிமைச் சான்றிதழினை பயன்படுத்தாத பொழுது குடும்பத்தில் உள்ள பிறிதொருவருக்கு முன்னுரிமைச் சான்றிதழ் வழங்குதல் - திருத்தம் வெளியிடப்படுகிறது.
 40. G.O.Ms.No. 10Dt: February 09, 2009|பொதுப் பணிகள் - பிற்படுத்தப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களுக்கான 3.5 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு திரும்பப் பெறப்பட்டு திருத்தப்பட்ட 200 புள்ளி இனச்சுழற்சி முறை வெளியிடப்பட்டது - வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்கள் மூலம் பணிநியமனம்.
 41. G.O.Ms.No. 213Dt: November 12, 2008|தமிழ்நாடு அரசு - 1978 ஆம் ஆண்டு அரசு அலுவல் விதிகளில் விதி 58 (1) - க்கு திருத்தங்கள் - வெளியிடப்படுகிறது.
 42. G.O.Ms.No. 212Dt: November 11, 2008|சங்கம் - சென்னை - 6, DPI வளாகத்தில் செயல்பட்டு வரும் " ஓய்வு பெற்ற அலுவலர்கள் சங்கம் " என்பதை " தமிழ்நாடு ஓய்வு பெற்ற அலுவலர்கள் சங்கம் " என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது - அரசால் ஏற்கப்பட்டு ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 43. G.O.Ms.No. 202Dt: October 30, 2008|தமிழ்நாடு அரசு அலுவல் விதிகள், 1978 - பெயர் மாற்றம் - நெடுஞ்சாலைத் துறையை நெடுஞ்சாலை மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை என பெயர் மாற்றம் செய்து ஆணை வெளியிடப்பட்டது - தமிழ்நாடு அரசு அலுவல் விதிகள் முதலாம் அட்டவணைக்குத் திருத்தம் வெளியிடப்படுகிறது.
 44. Lr.No. (D) 190Dt: October 15, 2008|பொதுப்பணிகள் - முன்னுரிமை - வேலை வாய்ப்பு நிறுவனங்கள் மூலம் பரிந்துரைக்கப்பட்டு, நிரப்பப்படும் பதவிகளில் ஆதரவற்ற விதவைகள் மற்றும் முன்னாள இராணுவத்தினருக்குமுன்னுரிமை நீட்டிப்பது - தெளிவுரை வழங்கப்படுகிறது.
 45. G.O.Ms.No. 165Dt: September 01, 2008|தமிழ்நாடு அரசு அரசு அலுவலர் விதிகள், 1978 - சிறு தொழில் துறையின் பெயரை குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை என பெயர் மாற்றம் செய்தல் - ஆணை வெளியிடப்பட்டது - தமிழ்நாடு அரசு அலுவல் விதிகள் முதலாம் அட்டவணைக்கு திருத்தம் வெளியிடப்படுகிறது.
 46. G.O.Ms.No. 149Dt: August 19, 2008|பணியமைப்பு - உடல் ஊனமுற்ற அரசுப் பணியாளர்கள் - முன் அனுமதி - உடல் ஊனமுற்ற அரசுப்பணியாளர்கள் தினமும் மாலை நேரத்தில் 15 நிமிடங்கள் முன்னதாக அலுவலகத்தை விட்டுச் செல்ல அனுமதி - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 47. G.O.Ms.No. 145Dt: August 11, 2008|தமிழ்நாடு அரசு அலுவல் விதிகள், 1978 - நெடுஞ்சாலைத் துறை பொருள் பட்டியலிலுள்ள சில பொருள்களை பொதுப்பணித் துறை மற்றும் போக்குவரத்துத் துறையின் கீழ் கொண்டு வந்து ஆணை வெளியிடப்பட்டது - தமிழ்நாடு அரசு அலுவல் விதிகளின் முதலாம் அட்டவணைக்குத் திருத்தங்கள்- வெளியிடப்படுகிறது.
 48. G.O.Ms.No. 100Dt: May 28, 2008|பொதுப் பணிகள் - ஒழுங்கு நடவடிக்கை கள் தீர்ப்பாயங்கள் - எட்டு ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் தீர்ப்பாயங்களை இணைத்து நான்காக மாற்றி - ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டன - திருத்தங்கள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 49. G.O.Ms.No. 70Dt: April 09, 2008|அலுவலக நடைமுறை - அலுவலக ஆணை, கடிதங்கள் மற்றும் ஏனைய வெளியீடுகளில் கிறித்துவ ஆண்டுக்கு நேரான தமிழ் திங்கள், நாள், திருவள்ளுவர் ஆண்டு பயன்படுத்துதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 50. Lr. No. 10383/S/2008-1Dt: April 04, 2008|பணியாளர் தொகுதி - அரசுப் பணியாளர்கள் இடமாற்றம் - பொது மாற்றல்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தற்காலிகத் தடை 2008 - 2009 ஆம் ஆண்டுக்கு நீட்டித்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 51. G.O.Ms.No. 65Dt: April 03, 2008|பொதுப் பணிகள் - ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் தீர்ப்பாயங்கள் - எட்டு ஒழுங்கு நடவடிககைகள் தீர்ப்பாயங்களை இணைத்து நான்காக மாற்றி - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 52. G.O.Ms.No. 20Dt: February 12, 2008|பொதுப்பணிகள் - வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்கள் மூலம் பணிநியமனம் - முன்னுரிமை பெற்றோர் மற்றும் முன்னுரிமையற்றோருக்கு இடையேயான 1,4 என்ற விகிதாச்சாரத்தை 200 புள்ளி இனச்சுழற்சி முறையுடன் கடைபிடித்தல் - தெளிவுரை - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 53. Lr. No. 6650/S/2007-1Dt: June 25, 2007|பணியாளர் தொகுதி - அரசுப்பணியாளர்கள் - இடமாற்றம் - பொதுமாறுதல்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தற்காலிகத் தடை - 2007 -08 ஆம் ஆண்டிற்கும் நீட்டித்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 54. G.O.Ms.No. 73Dt: June 23, 2006|பொதுப் பணிகள் - ஜ]லை 2003-ல் நடைபெற்ற அரசுப் பணியாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் வேலை நிறுத்தம் - வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட நாட்களான 10.4.2003 மற்றும் 1.7.2003 / 2.7.2003 முதல் 4.7.2003 வரையான காலத்தைப் பணிக் காலமாக முறைப்படுத்துதல் - ஆணையிடப்படுகிறது.
 55. Lr. No.3975/A/2005-1Dt: February 22, 2005|பொதுப்பணிகள் - அனைத்து அரசுப் பணியாளர்களும் கட்டாயமாக நிழற்பட அடையாள அட்டை அணிதல் - தொடர்பாக.
 56. G.O.Ms.No. 71Dt: July 04, 2002|பொதுப்பணிகள் - "காந்தி கிராம ஊரக கல்விக் கழகத்தினால் வழங்கப்படும் காதி மற்றும் கைத்தறி நுட்பவியல் பட்டயத்தினை?? துணிநுால் தொழில் நுட்பவியல் பட்டயம்" மற்றும் "கைத்தறி நுட்பவியல் பட்டயம்" ஆகியவற்றுக்கு (Diploma in Textile Technology and Diploma in Handloom Technology) இணையாகக் கருதி அங்கீகரித்தல் - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 57. G.O.Ms.No. 51Dt: March 13, 2001|நிறுவனம் - தலைமைச் செயலகப் பணி - உதவியாளர் பதவிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பதவிகளில் மோட்டார் சைக்கிள் துாதுவர் பதவியினையும் சேர்த்தல் - ஆணை வெளியிடல்.
 58. G.O.Ms.No. 216Dt: November 27, 2000|பொதுப்பணிகள் - பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழத்தால் வழங்கப்படும் இளங்கலை கூட்டாண்மை செயலறியல் (B.A.Corporate Secretary Ship) பட்டப்படிப்பு தமிழ்நாடு அரசு தொழில்நுட்பக்கல்வி இயக்ககத்தால் வழங்கப்படும் கணக்கியலில் கீழ்நிலை மற்றும் மேல்நிலை (Accountancy Lower and Higher Grade) கல்வித் தகுதிக்குச் சமமானதாகக் கருதி அங்கீகாரம் அளித்தல் ஆணைகள்.
 59. G.O.Ms.No.197Dt: October 17, 2000|பணிகள் - தமிழ் நாடு தலைமைச் செயலகப் பணி - தலைமைச் செயலகப் பணியில் உதவியாளர்கள் - தட்டச்சில் தேர்ச்சி - நிபந்தனை ரத்து - ஆணை.
 60. G.O.Ms.No. 164Dt: August 21, 2000|பொதுப்பணிகள் நியமனம் செய்ய அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தால் வழங்கப்படும் செயல்முறை சார்ந்த வேதியியல் முதுநிலைப் பட்டப் படிப்பினை (M.Sc. Applied Chemistry)வேதியியல் முதுநிலைப் பட்டப்படிப்பிற்கு (M.Sc.,Chemistry) நிகராக கருதி அங்கீகாரம் செய்தல் ஆணைகள்.
 61. Lr. No. 354Dt: June 20, 2000|காலை நாளிதழ்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட முக்கிய செய்திகளின் நறுக்குகளின் தொகுப்பு அங்கீகரிக்கப்படாத சங்கங்களின் கோரிக்கைகளின் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாமா? என்பதற்கு அறிவுரை கோருதல் - தொடர்பாக.
 62. G.O.Ms.No. 85Dt: May 06, 2000|பொதுப்பணிகள் - அரசுப் பணி நியமனங்களில் இடஒதுக்கீடு - சுழற்சி முறைப் பட்டியல் மாற்றி அமைத்து ஆணைகள்.
 63. G.O.Ms.No. 15Dt: January 27, 2000|பொதுப்பணிகள் - அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தால் வழங்கப்படும் மருத்துவ இயற்பியல் முதுநிலைப் பட்ட படிப்பினை (M.Sc. Medical Physics )அறிவியல் முதுநிலை பட்ட படிப்பிற் (Post Graduate Degree in Science) இணையாகக் கருதி பொதுப் பணிகளில் வேலை வாய்ப்பிற்காக அங்கீகரித்து ஆணைகள்.
 64. G.O.Ms.No. 8Dt: January 10, 2000|பொதுப்பணிகள் - வேலைவாய்ப்பகம் மூலம் நியமனம் - முன்னுரிமை வரிசை - தாயும் , தந்தையும் இழந்த வாரிசுதாரர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை அளித்தல் - திருத்தங்கள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 65. G.O.Ms.No.232Dt: December 17, 1999|பணியமைப்பு - தமிழ் நாடு மாநில நிர்வாகச் தீர்ப்பாயம் - நிர்வாகத் தீர்ப்பாயத்திற்கு வருகை தரும் சீர் மக்கள் மற்றும் தீர்ப்பாய நீதிபதிகள் நடத்தும் கூட்டங்கள் மற்றும் ஏனைய இனங்களுக்கு ஆகும் செலவு-தற்போதைய ஆண்டு செலவு உச்ச வரம்பு ரூ.6,000/-லிருந்து ரூ.1,00,000/-ஆக உயர்த்துதல் - ஒப்பளிக்கப்படுகிறது.
 66. G.O.Ms.No.190Dt: October 26, 1999|தமிழ் நாடு நிர்வாகத் தீர்ப்பாயம் - சட்ட அலுவலர்கள் - தொடர் கட்டணம் திருத்தியமைத்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 67. G.O.Ms.No. 252Dt: October 22, 1997|மைய உதவியுடன் மக்களுக்கு அறிவித்தல் - அறிவுரைகள் வழங்குதல் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 68. G.O.Ms.No. 196Dt: July 30, 1997|தலைமைச் செயலகப் பணி - பதிவுரு எழுத்தர் மற்றும் அலுவலக உதவியாளர்கள் - உதவியாளர் பணிக்குரிய செயல்முறை பயிற்சி அளித்தல் - ஆணை.


 1. ஏ.டி.எம்ல் இனி ஒரு நாளைக்கு ரூ.10 ஆயிரம் வரை எடுக்கலாம் ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு
 2. நாடு முழுவதும் காவல்துறையில் 5 லட்சம் பணியிடம் காலி
 3. TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY RECRUITMENT 2017 | TN0U - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - CONTROLLER OF EXAMINATIONS | NO. OF VACANCIES 1 | LAST DATE 31.01.2017
 4. தஞ்சாவூர்தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் பத்தாவது பட்டமளிப்பு விழா - விரிவான தகவல்கள்
 5. TAMIL NADU PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS UNIVERSITY RECRUITMENT 2017 | TNPESU - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - ASST PROFFESSOR | NO. OF VACANCIES 6 | LAST DATE 06.02.2017
 6. வேளாண் அதிகாரி பணி வாய்ப்பு
 7. திருச்சி பாரதி தாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் உதவியாளர் பணி...விரிவான விவரங்கள்...விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 23-1-2017
 8. பெல் நிறுவனத்தில் 738 பயிற்சிப் பணிகள்
 9. மத்திய அரசு நிறுவனங்களில் என்ஜினீயர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு.கேட் தேர்வு மூலம் நிரப்பப்படுகிறது.
 10. மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனத்தில் 745 பணியிடங்கள்
 11. ரயில்வே தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க ஆதார் எண் கட்டாயமாகிறது.ஆள்மாறாட்டத்தை தடுக்க அதிரடி நடவடிக்கை.
 12. எம்.ஜி.ஆரின் 100 வது பிறந்த நாளான ஜன.,17 ம் தேதியை அரசு பொது விடுமுறை நாளாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
 13. வன சீருடைப் பணி நேர்முகத் தேர்வு தகுதி பட்டியல் வெளியீடு
 14. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.9 ஆயிரமாக உயர்வு மத்திய மந்திரி ஜிதேந்திர சிங் தகவல்
 15. வறட்சி நிவாரணத்துக்கு ஒரு நாள் ஊதியம்: ஜாக்டோ - ஜியோ அறிவிப்பு.
 16. 17 ஆண்டு பழமையான விதியால் ஆசிரியர் பதவி உயர்வில் குளறுபடி.
 17. ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு தாமதமாகும், ,8,000 ஆசிரியர் காலியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும்- அமைச்சர் பாண்டியராஜன்.
 18. எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு விழா: வரும் 17-இல் பொது விடுமுறைவிட அரசு முடிவு.
 19. ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ள வேலை வாய்ப்பு அலுவலக பதிவுமூப்பு ஆசிரியர்களின் கோரிக்கை!
 20. பாதுகாப்பு பணி தேர்வுக்கு ஹால்டிக்கெட்.
 21. அரசு பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என்றும், ஆய்வக உதவியாளர் 4 ஆயிரத்து 900 பணியிடங்கள் விரைவில் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அமைச்சர் பாண்டியராஜன் பேட்டி
 22. G.O.Ms.No.6 Dated11.01.2017 BONUS – Adhoc Bonus – Special Adhoc Bonus for the year 2015–2016 – Sanction Order Download | தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
 23. வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்போர் அடுத்த மாதத்திற்குள் பான் அட்டைகளை வங்கிகளில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் - மத்திய அரசு அறிவிப்பு
 24. தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் வழங்குவது பற்றிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
 25. SGT TO BT PROMOTION COUNSELLING - இடைநிலை – சிறப்பாசிரியர்கள் தரத்திலிருந்து பட்டதாரி தமிழ் ஆசிரியர் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு 12.01.2017 அன்று நடைபெற உள்ளது.
 26. ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பின் நடவடிக்கை மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் அனில் மாதவ் தவே தகவல்
 27. தமிழகத்தின் கோரிக்கையை ஏற்று மத்திய அரசின் கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் பொங்கல் சேர்ப்பு
 28. பல்கலை துணைவேந்தர் பதவி; கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை
 29. பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண் சான்றிதழில் இடம் பெறும் எண்ணில் குழப்பம்!
 30. ’நீட்’ தேர்வை 5 ஆண்டிற்கு தள்ளி வைக்க வேண்டும் - அரசுக்கு கோரிக்கை
 31. தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையமான, டி.என்.பி.எஸ்.சி., யில், புதிய பணி நியமனங்கள் மேற்கொள்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
 32. 10, 12-ம் வகுப்பு சி.பி.எஸ்.இ. தேர்வு தேதிகள் அறிவிப்பு
 33. புதிய பென்ஷன் திட்டம் ரத்தாகுமா? ஊழியர்கள் எச்சரிக்கை.
 34. தமிழக அரசின் மருத்துவ காப்பீடு : பிற மாநில ஓய்வூதியர்கள் தவிப்பு
 35. பி.எப்.,பில் ஊழியர்களை சேர்க்க நிறுவனங்களுக்கு மற்றொரு வாய்ப்பு
 36. காமராஜ் பல்கலை துணைவேந்தருக்கு 'மார்க்' : முடிவுக்கு வந்தது விண்ணப்ப சர்ச்சை
 37. சிபிஎஸ்இ 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் மார்ச் 9-ம் தேதி தொடங்குகிறது. 10-ம் வகுப்பு தேர்வு ஏப்ரல் 10-ம் தேதி வரையிலும், 12-ம் வகுப்பு தேர்வு ஏப்ரல் 29-ம் தேதி வரையிலும் நடக்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 38. JEE-MAIN | ஐ.ஐ.டி., ஐ.ஐ.ஐ.டி., ஐ.ஐ.எஸ்சி., என்.ஐ.டி., உள்ளிட்ட மத்திய அரசின்கீழ் இயங்கி வரும் பல்வேறு தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்வதற்கான ஜே.இ.இ., தேர்வு அறிவிப்பு! விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: ஜனவரி 17, 2017
 39. சிபிஎஸ்இ 10, 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 9-ல் தொடக்கம்
 40. கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் இருந்து பொங்கல் பண்டிகை நீக்கம் மத்திய அரசு அறிவிப்பு
 41. பாடத்திட்டத்தை மாற்றுங்கள் - தினத்தந்தி தலையங்கம்
 42. எதிர்கால கனவுகளின் திருப்புமுனை பிளஸ் 2 மதிப்பெண் மாணவர்களுக்கு வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சி.அ.ராமன் அறிவுரை
 43. 4 லட்சம் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வலியுறுத்தி மாவட்ட தலைநகரங்களில் பிப். 2-ல் உண்ணாவிரதம் அரசு ஊழியர் சங்க மாநில மாநாட்டில் தீர்மானம்
 44. மருத்துவ படிப்பை போலவே பொறியியல் படிப்புக்கும் அகில இந்திய அளவில் பொது நுழைவுத்தேர்வு நடத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
 45. ஏப்ரலுக்கு பிறகு டெபாசிட் செய்யப்பட்ட பணம் எவ்வளவு? வங்கிகளிடம் விவரங்களை பெற வருமானவரித்துறை தீவிரம்
 46. பிறந்து ஓராண்டாகியும் குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ் பெறாதவர்களுக்கு புது வாய்ப்பு : தமிழக அரசு புது உத்தரவு.
 47. மதிப்பெண் சான்றிதழில் தவறு ஏற்பட்டால் தலைமையாசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை; இணை இயக்குனர் எச்சரிக்கை!!!
 48. மாணவர் ஊக்கத்தொகை அரசாணை வெளியீடு.
 49. கிராமப்புற மாணவர்களின் அறிவியல் திறன் வளர்க்க வடிவமைப்பு போட்டி.
 50. CPS PENSION மீண்டும் போராட்ட களத்தில் ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் !!
 51. வங்கிகள், தபால் நிலையங்களில் சேமிப்பு கணக்கு வைத்துள்ள நபர்கள் தங்களின் ‘பான் கார்டு’ எண்ணை வரும் அடுத்த மாதம் பிப்ரவரி 28-ந்தேதிக்குள் சமர்பிக்க மத்திய அரசு உத்தரவு.
 52. இரண்டு சிலிண்டர் வைத்திருந்தால் ரேஷனில் அரிசி இல்லை : விரைவில் அறிவிக்க தமிழக அரசு திட்டம்.
 53. எதிர்காலத்தை தீர்மானிப்பது பிளஸ் 2 தேர்வு மாணவர்களுக்கு திருவண்ணாமலை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரி அறிவுரை
 54. தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத்தின் தலைவராக முன்னாள் அமைச்சர் பா.வளர்மதி நியமனம்
 55. EPF பென்ஷன் திட்டத்துக்கு ஆதார் கட்டாயம்!
 56. பொதுத் தேர்வுக்கான விடைத்தாளில் விடைகளை எழுதி அடித்திருந்தால் அடுத்த தேர்வுகள் எழுத முடியாது : தேர்வுத் துறை எச்சரிக்கை.
 57. பி.ஆர்க்., படிப்புக்கான, 'நாட்டா' தேர்வு முறையில், அதிரடி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.ஆன்லைன் விண்ணப்ப பதிவு, ஜன., 2ல் துவங்கியது; பிப்., 2 நள்ளிரவு, 11:59 மணிக்கு முடிகிறது. மார்ச் 26ல், ஹால் டிக்கெட் வெளியிடப்படும். ஜூன் 10ல், தேர்வு முடிவு வெளியாகும் என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 58. 'நீட்' தேர்வு அறிவிப்பு எப்போது? : தமிழக மாணவர்கள் எதிர்பார்ப்பு.
 59. TRB TNTET - ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வில் சான்றிதழ் பெறாதோருக்கு, மறு பிரதி சான்றிதழ் வழங்க, பள்ளிக்கல்வித் துறை ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
 60. TRB - PGT VACANT | முதுநிலை ஆசிரியர் காலி பணியிடம் அதிகரிப்பு - பள்ளி கல்வித்துறை மவுனம்.
 61. தமிழகம் முழுவதும் துறை முன் அனுமதியின்றி உயர்கல்வி பயின்ற 2300 தொடக்க பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
 62. அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் உயர்த்தி வழங்கப்படுமா? ஒரீரு நாளில் முறையான அறிவிப்பு!
 63. சென்னை புத்தகக் காட்சி இன்று தொடங்குகிறது 700 அரங்குகளில் லட்சக்கணக்கான புத்தகங்கள் இடம்பெறும்
 64. தமிழ் உள்ளிட்ட மாநில மொழிகளில் என்ஜினீயரிங் பாடப்புத்தகம் அகில இந்திய தொழில் நுட்ப கல்விக்குழு கொண்டு வருகிறது
 65. வாக்காளர் பட்டியலில் புதிதாக பெயர் சேர்க்கப்பட்டவர்களுக்கு வாக்காளர் அடையாள அட்டை 25-ந் தேதிக்கு பிறகு வழங்கப்படும் ராஜேஷ் லக்கானி தகவல்
 66. NATIONAL ELIGIBILITY TEST (NET) ADMIT CARD | நெட் தகுதித் தேர்வு ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு
 67. உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக ஜே.எஸ்.கேஹர் பதவியேற்பு
 68. ‘இக்னோ’ பி.எட். நுழைவுத்தேர்வு முடிவு வெளியீடு
 69. முன்அனுமதி பெறாமல் உயர்கல்வி படித்த ஆசிரியர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை தொடக்கக் கல்வி இயக்ககம் முடிவு
 70. அஞ்சல் துறை ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் விடுமுறை மறுப்பு 40 ஆயிரம் ஊழியர்கள் வேதனை
 71. அரசு-அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 11-ம் வகுப்பு படிக்கும் 6 லட்சத்து 19 ஆயிரம் மாணவ-மாணவிகளுக்கு விலை இல்லா சைக்கிள் திட்டத்தை முதல்-அமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தொடங்கி வைத்தார்.
 72. சென்னையில் நடைபெறும் 40-வது புத்தகக்காட்சிக்கான தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 700 அரங்குகள், 10 லட்சம் தலைப்புகளில் சென்னை புத்தகக்காட்சி வரும் 6-ம் தேதி சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள செயின்ட் ஜார்ஜ் பள்ளியில் தொடங்குவதாகக் கூறினார். வரும் 19-ம் தேதி வரை 14 நாட்களுக்கு நடைபெறும்
 73. மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் 30 விண்ணப்பதாரர்களின் பதிவெண்கள் கொண்ட பட்டியல் வெளியீடு. 19.01.2017 அன்று தேர்வாணைய அலுவலகத்தில் நேர்காணல்
 74. TNPSC RECRUITMENT 2017 | TNPSC - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - SOCIAL CASE WORK EXPERT | NO. OF VACANCIES 3 | LAST DATE 02.02.2017
 75. ICF எனப்படும் இணைப்புப் பெட்டித் தொழிற்சாலையில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு பணி வாய்ப்பு.... >> கடைசித் தேதி :01.03.2017.
 76. ம.பி.யில் ஆசிரியர்களின் சீருடையாகிறது ‘நேரு ஜாக்கெட்’
 77. ஐஐடி நுழைவுத் தேர்வுக்கு ஜன.16 வரை விண்ணப்பிக்கலாம் சிபிஎஸ்இ அறிவிப்பு
 78. எஸ்எஸ்சி தேர்வு ஜன.7-ல் தொடங்குகிறது ஹால் டிக்கெட்டை ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்
 79. பிப்ரவரி 1-ந்தேதி மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல்
 80. பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் பிளஸ் 2, 10ம் வகுப்புக்கு செய்முறைத் தேர்வு
 81. சி.பி.எஸ்.இ., பாடத்திட்டத்தில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு கடிவாளம்!
 82. பல்கலை வரவு - செலவு கணக்கு; சமர்ப்பிப்பதில் இழுபறி நீடிப்பு!
 83. முதுகலைப்படிப்பில் கிராமப்புற டாக்டர்களுக்கு 50% ஒதுக்கீடு
 84. பொங்கலுக்கு முன் சென்னைக்கு புயல் ஆபத்து? வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை
 85. மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தரை தேர்வு செய்ய குழு அமைத்ததை எதிர்த்து வழக்கு ஐகோர்ட்டு தள்ளுபடி செய்து உத்தரவு
 86. சிறுவயதில் ஆதார் எண் பதிவு செய்தவர்கள் 15 வயது பூர்த்தியானதும் மீண்டும் பதிவு செய்ய வேண்டும் தமிழக அரசு அறிவிப்பு
 87. செல்போனில் இணைய வசதி இல்லாமல் எஸ்எம்எஸ் மூலம் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு அடுத்த மாதம் அறிமுகம்
 88. கற்பித்தல் திறனை மேம்படுத்த பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அனைவருக்கும் கல்வி இயக்ககம் ஏற்பாடு
 89. தொலைதூரக்கல்வி படிப்புக்கு விண்ணப்பிக்க ஜன. 16 வரை அவகாசம்
 90. AIIMS - Ph.D PROGRAMME JANUARY 2017 SESSION .LAST DATE 19.01.2017
 91. Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD) RECRUITMENT 2017 | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - REGISTRAR | NO. OF VACANCIES 1 | LAST DATE 23.01.2017
 92. தொழில்நுட்ப படிப்புகள் | அங்கீகார நடைமுறை 2017-2018 க்கான பொது அறிவிப்பு | www.aicte-india.org
 93. NEST 2017 | NATIONAL ENTRANCE SCREENING TEST 2017
 94. 2016 செப்டம்பர் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. - பிளஸ்-2 துணைத் தேர்வுகளின் நிரந்தர மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் ஜனவரி 4 முதல் வினியோகம்
 95. பள்ளி மாணவர்களுக்கான அறிவியல் திறனறித் தேர்வு தமிழில் எழுதிய மாணவர்கள் 20 சதவீதம் தேர்ச்சி
 96. www.mrb.tn.gov.in | 106 துணை மருத்துவ பணிகள்
 97. இந்திய கடற்படையில் சார்ஜ்மேன் பணியிடங்களை நிரப்ப விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.
 98. www.airindia.com | விமான நிறுவன பணிகளுக்கு நேர்காணல்
 99. 10-ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு மத்திய அரசு பணிகள்
 100. விஜயா வங்கி மற்றும் நபார்டு வங்கியில் அதிகாரி பணி
 101. பி.எஸ்.என்.எல். நிறுவனத்தில் 2510 பணியிடங்கள் என்ஜினீயர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்...
 102. விதிகளுக்கு புறம்பாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக வழக்கு: கால்நடை ஆய்வாளர் பணி நியமனங்கள் ஐகோர்ட்டின் இறுதி தீர்ப்பை பொறுத்து இருக்கும் நீதிபதி உத்தரவு
 103. கல்வித் தகுதியை மறைப்பதும் பணி நடத்தை விதிமீறல்தான் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உத்தரவு
 104. கர்ப்பிணிகளுக்கு ரூ.6,000 நிதியுதவி ஏழைகளுக்கு வீட்டுக் கடன் மானியம் வங்கிச் சேவைகள் விரைவில் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிப்பு
 105. BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE RECRUITMENT 2017 | BARC - KALPAKKAM | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - SCIENTIFIC OFFICER (MEDICAL) | NO. OF VACANCIES 5+1+2+4 | LAST DATE 31.01.2017
 106. BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE RECRUITMENT 2017 | BARC - KALPAKKAM | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - ASST, LAB ASST, OPERATOR | NO. OF VACANCIES 86+13 | LAST DATE 31.01.2017
 107. பாஸ்போர்ட்டுக்கு விண்ணப்பிக்க புதிய விதிமுறைகள் சென்னை மண்டல பாஸ்போர்ட் அதிகாரி பேட்டி
 108. டாக்டர் அம்பேத்கர் தேசிய விருது | விண்ணப்பிக்க அழைப்பு.
 109. ஆதார் அட்டையை பயன்படுத்தி கை பெருவிரல் ரேகை மூலம் பண பரிமாற்றம் செய்யும் முறை 2 வாரங்களில் தொடங்க இருப்பதாக பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு
 110. மகாளாய அமாவாசை தினம் வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறை அரசாணை வெளியீடு
 111. ஜனவரி 1 முதல் ஏ.டி.எம்.மில் ரூ.4,500 எடுக்கலாம் என்று ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது.
 112. எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் ஜனவரி 4-ந் தேதி கடைசி நாள்
 113. AAVIN RECRUITMENT 2016 | AAVIN - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - MANAGER AND DEPUTY MANAGER | NO. OF VACANCIES 3 | LAST DATE 12.01.2017
 114. ரூ.7 லட்சம் கோடி டெபாசிட் செய்துள்ள 60 லட்சம் பேர் பட்டியல் தயார் கருப்பு பணத்தை டெபாசிட் செய்தவர்கள் யாரும் தப்ப முடியாது என எச்சரிக்கை
 115. TNCSC RECRUITMENT 2016 | TNCSC - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION | NAME OF THE POST - COMPANY SECRETARY | NO. OF VACANCIES - 1 | LAST DATE 04.02.2017
 116. ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் உயிர் வாழ் சான்றிதழை 15-ந்தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் வருங்கால வைப்புநிதி கழகம் அறிவிப்பு
 117. செல்லாத நோட்டுகளை வங்கியில் செலுத்த இன்று கடைசி நாள் பணம் எடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடு 1-ந் தேதி முதல் தளர்த்தப்படுகிறது மத்திய மந்திரி தகவல்
 118. கணக்கில் காட்டாத பணத்தை நாளைக்குள் முதலீடு செய்யலாம் வருமான வரித்துறை அறிவிப்பு
 119. மார்ச் 31-க்குப் பிறகு ரூ.500, 1000 வைத்திருந்தால் 4 ஆண்டு சிறை விரைவில் அவசரச் சட்டம்
 120. பழைய 500, 1,000 ரூபாய் நோட்டுகளை வங்கிகளில் மாற்றுவதற்கான காலக்கெடு நாளையுடன் முடிகிறது
 121. TNPL RECRUITMENT 2016-2017 | TNPL - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - DIRECTOR | NO. OF VACANCIES - 1 | LAST DATE 11.01.2017
 122. பதிவு செய்தும் ஆதார் எண்- அட்டை பெறாதவர்களுக்காக தமிழகம் முழுவதும் 301 இடங்களில் ஆதார் உதவி மையங்கள் அமைப்பு தமிழக அரசு அறிவிப்பு
 123. கல்வி தரத்தில் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள 10-வது, பிளஸ்-2 மாணவர்களை வேறு பள்ளிக்கு மாற்றினால் கடும் நடவடிக்கை பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் எச்சரிக்கை
 124. 3 ஆண்டுகளாக தமிழ் படிக்காத மாணவர்கள் தாய்மொழியில் 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுத அனுமதிக்கவேண்டும் அரசுக்கு அறிவுரை கூறும்படி அட்வகேட் ஜெனரலுக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு
 125. தனிநபர் வருமான வரிவிகிதத்தை குறைக்க வேண்டும் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்
 126. மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கும் வகையில் ரேஷன் அட்டைகளில் உள்தாள் ஒட்டப்படும் தமிழக அரசு அதிகாரி தகவல்
 127. TNPSC RECRUITMENT 2016 | TNPSC - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - JAILOR | NO. OF VACANCIES 7 | LAST DATE 27.01.2017 | தேர்வு நாள் : 15.04.2017
 128. TNPSC - HIGH COURT SERVICE EXAMINATION - ORAL TEST - POSTPONED | TNPSC உயர்நீதிமன்றப் பணிக்கான நேர்காணல் தேர்வு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 129. குறைந்த வரிவிதிப்பு இப்போது மிகவும் அவசியம் மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி தகவல்
 130. 8-ம் வகுப்பு தேர்வுக்கு ஆன்லைனில் ஹால்டிக்கெட் இன்றுமுதல் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்
 131. அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 1,591 முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் பணிக்கு அனுமதி பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவு
 132. 5 ஆயிரம் கி.மீ. தூரம் வரை சென்று இலக்கை தாக்கும் அக்னி-5 ஏவுகணை சோதனை வெற்றி
 133. தென் மேற்கு வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நீடிப்பு இன்று முதல் 30-ந்தேதி வரை தெற்கு கடலோர மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் வானிலை மைய இயக்குனர் அறிவிப்பு
 134. கணினி அறிவியல் பாடத்தை அரசு பள்ளிகளில் 1- 12ம் வகுப்பு வரை நடைமுறை படுத்துதல் உள்ளிட்ட 6 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பள்ளிக்கல்வி அமைச்சர் திரு.பாண்டியராஜனிடம் கணினி பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தலைமை செயலகத்தில் மனு அளித்தனர்.
 135. PERIYAR UNIVERSITY - Application form for Admission to B.Ed. (Part-Time) Programme – 2016- 2019 DOWNLOAD.
 136. TNOU RECRUITMENT 2016-2017 | TNOU - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - CONTROLLER OF EXAMINATIONS | NO. OF VACANCIES 1 | LAST DATE 17.01.2017
 137. ஆதாருடன் இணைந்த 'ஆப்' அறிமுகம்:போன் இன்றி பரிவர்த்தனை செய்யலாம்.
 138. 3G போனிலும் விரைவில் ரிலையன்ஸ் ஜியோ !!
 139. காசோலை திரும்பி வந்தால் 2 ஆண்டு சிறை, இரு மடங்கு அபராதம் வருகிறது புதிய சட்டத் திருத்தம்
 140. பள்ளிகளில் 5-ம் வகுப்பு வரை மட்டுமே கட்டாய தேர்ச்சி மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் பரிந்துரைக்கு சட்ட அமைச்சகம் ஒப்புதல்
 141. தமிழகத்தில் 17 துணை சூப்பிரண்டுகள் கூடுதல் சூப்பிரண்டுகளாக பதவி உயர்வு
 142. வங்கிகள், ஏ.டி.எம்.களில் இருந்து பணம் எடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடு 30-ந் தேதிக்கு பிறகும் நீடிக்கும்?
 143. மார்ச் 2017 பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு அறிவியல்பாட செய்முறைப் பயிற்சி வகுப்பில் சேரத் தவறிய தனித்தேர்வர்கள், 26.12.2016 முதல் 03.01.2017 சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் அலுவலகங்களை அணுகி, பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.125/- ஐச் செலுத்தி தங்கள் பெயரைப் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் எனஅரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவுறித்தியுள்ளது.
 144. எஸ்எஸ்எல்சி பொதுத்தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் 26-ம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்
 145. முன்னாள் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி, நீதிபதி உள்ளிட்ட டி.என்.பி.எஸ்.சி. உறுப்பினர்கள் 11 பேர் நியமனம் செல்லாது ஐகோர்ட்டு உத்தரவு
 146. TNPSC BLOCK HEALTH STATISTICIAN - CERTIFICATE VERIFICATION FOR ORAL TEST WILL BE HELD ON 04.01.2017 | TNPSC BLOCK HEALTH STATISTICIAN தெரிவிற்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
 147. சிபிஎஸ்இ ‘நெட்’ தேர்வுக்கு ஹால் டிக்கெட்
 148. விரிவுரையாளர் நியமன பட்டியல் வெளியீடு | Direct Recruitment for the Post of Senior Lecturer / Lecturer / Junior Lecturer in SCERT 2016 | Provisional Selection List After Second Phase of Certificate Verification
 149. tnpsc தேர்வுக்கால அட்டவணையோடு நிற்கிறது அரசு பணியாளர் நியமனங்களுக்கான அறிவிப்புகள் போட்டித் தேர்வுக்கு படிக்கும் இளைஞர்கள் ஏமாற்றம்
 150. பிடிஎஸ் படிப்புடன் எம்பிபிஎஸ் பல் மருத்துவ கவுன்சில் பரிந்துரை
 151. பகுதி நேர பிஇ, பிடெக் படிப்பில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம்
 152. ஊழியர்களுக்கு நிறுவனங்கள் சம்பளத்தை காசோலை, மின்னணு முறை மூலம் வழங்க அவசர சட்டம் மத்திய மந்திரிசபை ஒப்புதல்
 153. ரூ.5 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமாக டெபாசிட் செய்ய ரிசர்வ் வங்கி விதித்த நிபந்தனை ரத்து
 154. 2017-2018-ம் கல்வி ஆண்டு முதல் தமிழ் உள்பட 8 மொழிகளில் மருத்துவ படிப்புக்கான தேசிய நுழைவுத்தேர்வு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு
 155. பிப். முதல் வாரத்தில் பிளஸ் 2 செய்முறைத்தேர்வு
 156. 10-ம் வகுப்புக்கு மத்திய கல்வி வாரிய தேர்வு கட்டாயம் அரசுக்கு பரிந்துரை
 157. TNPL RECRUITMENT 2016-2017 | TNPL - KAGITHAPURAM | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - ASST OFFICER/JUNIOR OFFICER | NO. OF VACANCIES 15 | LAST DATE 04.01.2017
 158. TNPL RECRUITMENT 2016 | TNPL - KAGITHAPURAM | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - OPERATOR | NO. OF VACANCIES 40 | LAST DATE 04.01.2017
 159. LAB ASST RECRUITMENT 2016-2017 | GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE, UTHANGARAI. | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - LAB ASST | NO. OF VACANCIES 13 | LAST DATE 30.01.2017
 160. தள்ளிவைக்கப்பட்ட அரையாண்டு தேர்வுகள் ஜனவரி 2, 3-ந்தேதிகளில் நடைபெறும் பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் அறிவிப்பு
 161. தற்காலிக, ஒப்பந்த மற்றும் தொகுப்பூதிய பணி செய்பவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வை அரசு வழங்க கோரிக்கை
 162. அரசு ஊழியர் துறைத்தேர்வுக்கு ஹால்டிக்கெட்
 163. அரசு பள்ளி ஆய்வக உதவியாளர் தேர்வு முடிவு எப்போது வெளியிடப்படும்?