தமிழக அரசாணை | TN G.Os | G.Os of Finance Department | GOs of Public Interest - 5 | Adi Dravidar and Tribal Welfare Department  ஆதி திராவிடர் (ம) பழங்குடியினர் நலத் துறை
 1. G.O. D. No. 59 Dt: March 03, 2016 | ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை - பழங்குடியினர் மேம்பாடு 2015-2016ஆம் ஆண்டில் பழங்குடியினர் பொருளாதார மேம்பாட்டு திட்டத் திட்டங்களை தாட்கோ மூலம் செயல்படுத்துவதற்கு - செயல் திட்டம் வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் வழங்கி - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 2. G.O. D. No. 53 Dt: March 01, 2016|பழங்குடியினர் மேம்பாடு 2015-2016ஆம் ஆண்டிற்கான மாநில திட்டத்தில் பழங்குடியினர் மேம்பாட்டு திட்டம் பணிகளுக்கான திட்டத்தினை செயல்படுத்த ரூ.922.50 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்யப்பட்டது - அரசு கணக்கில் திரும்ப செலுத்தப்பட்டது - 2015-2016 ஆம் ஆண்டிற்குரிய நிதியொதுக்கத்தில் பணிகளை மேற்கொள்ள ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 3. G.O. D. No. 52 Dt: February 29, 2016|பழங்குடியினர் நலம் - 2015-2016ஆம் ஆண்டிற்கு ஒருங்கிணைந்த பழங்குடியினர் மேம்பாட்டு திட்டப் பகுதிகளில் பழங்குடியினர்களுக்கு இலவச வீடு கட்டித்தரும் திட்டத்தின் கீழ் வேலூர் மாவட்டத்தி 8 எட்டு வீடுகள் தந்திட ரூ.16.80 இலட்சம் ஒப்பளிப்பு செய்து - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 4. G.O. D. No. 51 Dt: February 29, 2016|பழங்குடியினர் நலம் - பழங்குடியினர் துணைத் திட்டம் 2015-2016 - பழங்குடியினர் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு குடிநீர் வசதி அளித்தல் - ரூ.32 இலட்சம் ஒப்பளிப்பு செய்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 5. G.O. D. No. 50 Dt: February 29, 2016|பழங்குடியினர் மேம்பாடு 2015-2016ஆம் ஆண்டிற்கான மாநில திட்டத்தில் பழங்குடியினர் மேம்பாட்டு திட்டப் பகுதிகளில் - பழங்குடியினர் துணைத் திட்டத்தின் கீழ் சிறுபாசனத் திட்டத்தில் பெரம்பலூர் மாவட்டம் வேப்பத்தட்டை வட்டம் மலையாளப்பட்டி கிராமத்தில் ரூ.4.95 இலட்சம் செலவில் தெளிப்பு நீர் பாசனம் அமைப்பதற்கு நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து ஆணை வெளியிடப்படுகின்றது.
 6. G.O. Ms. No. 24 Dt: February 24, 2016|Adi Dravidar and Tribal Welfare Department – Construction of classrooms and Labs for the upgraded Adi Dravidar and Tribal Welfare Secondary Schools, Hostels and Community halls – Administrative sanction issued during the period between 2007-08 and 2013-14 – Revised Administrative and Financial Sanction – Orders issued.
 7. G.O. Ms. No. 21 Dt: February 17, 2016 |ஆதிதிராவிடர் நலம் - கல்வி - விடுதிகள் - தமிழ்நாடு புதுமை முயற்சிகள் 2015-2016 -இன் கீழ் 69 ஆதிதிராவிடர் நல விடுதிகளுக்கு சிசிடிவி கேமிரா வாங்கி பொருத்துதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது
 8. G.O. D. No. 23 Dt: January 29, 2016|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு சதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் - திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி - செயல்திட்டம் 2015-2016 ஆம் ஆண்டிற்கு முன் மொழிவு மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - செயல்படுத்துவது - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 9. G.O. Ms. NO. 14 Dt: January 21, 2016|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை விதி எண்.110-இன் கீழ் வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்புகள் - 2015-2016 ஆம் கல்வியாண்டின் 5 ஆதிதிராவிடர் நல மற்றும் அரசு பழங்குடியினர் உண்டி உறைவிட உயர்நிலைப் பள்ளிகளை மேல்நிலைப்பள்ளிகளாக நிலை உயர்த்துதல் - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 10. G.O. Ms. No.13 Dt: January 21, 2016|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துறை - மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை விதி எண்.110-இன் கீழ் வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்புகள் - 2015-2016 ஆம் கல்வியாண்டின் 15 ஆதிதிராவிடர் நல மற்றும் அரசு பழங்குடியினர் உண்டி உறைவிட நடுநிலைப் பள்ளிகளை உயர்நிலைப்பள்ளிகளாக நிலை உயர்த்துதல் - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 11. G.O. Ms. No. 12 Dt: January 19, 2016|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலன் - புதிய அறிவிப்புகள் 2015-2016 ஆம் ஆண்டு - தரைப் பகுதிகளில் இயங்கி வரும் 89 அரசு பழங்குடியினர் உண்டி உறைவிடப்பள்ளளிகளில் தங்கி கல்வி பயிலும் 4500 மாணாக்கர்கள் பயன் பெறும் வகையில் மழை மேலங்கிகள் வாங்கி வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 12. G.O. Ms. No.11 Dt: January 14, 2016|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் 2015-2016 கல்வி - விடுதிகள் -260 ஆதிதிராவிடர் நல விடுதிகள் மற்றும் பழங்குடியினர் உண்டி உறைவிட பள்ளிகளுக்கு நீராவி கொதிகலன்கள் வழங்குதல் - நிருவாக ஒப்பளிப்பு ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 13. G.O. Ms. No.10 Dt: January 11, 2016|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை - மாண்புமிகு ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களால் அறிவிக்கப்பட்ட 2015-2016 ஆம் ஆண்டிற்கான புதிய அறிவிப்பு - ஆதிதிராவிடர் பழங்குடியினர் மற்றும் மதம் மாறிய ஆதிதிராவிடர் கிறித்தவர்களுக்கு எம்பராய்டரி தையல் இயந்திரங்கள் வாங்கி வழங்குதல் ஒப்புதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 14. G.O. Ms. No. 9 Dt: January 08, 2016|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் - 2015-2015ஆம் ஆண்டிற்கான அமைச்சர் (ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் ) அவர்களின் புதிய அறிவிப்புகள் - குடியுரிமைப் பாதுகாப்புச் சட்டம் 1955 மற்றும் ஆதிதிராவிடர் (ம) பழங்குடியினர் (வன்கொடுமைகள் தடுப்பு) சட்டம் 1989 தொடர்பான செயலாக்கத்தை கண்காணிக்க மென்பொருள் உருவாக்க நிர்வாக ஒப்பளிப்பு - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 15. G.O. Ms. No. 8 Dt: January 08, 2016|பழங்குடியினர் நலம் 2015-2016 கல்வி - விடுதிகள் - பழங்குடியினர் நல விடுதி மற்றும் பழங்குடியினர் உண்டி உறைவிடப்பள்ளிகளில் தங்கிப் பயிலும் மாணவ / மாணவியர்களுக்கு எவர்சில்வர் தட்டு மற்றும் டம்பளர் வாங்கி வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 16. G.O. Ms. No. 7 Dt: January 08, 2016|ஆதிதிராவிடர் நலம் 2015-2016 கல்வி - விடுதிகள் -ஆதிதிராவிடர் நல விடுதிகளில் தங்கிப் பயிலும் மாணவ/மாணவியர்களுக்கு எவர்சில்வர் தட்டு மற்றும் டம்பளர் வாங்கி வழங்குதல் ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 17. G.O. Ms. No.6 Dt: January 08, 2016 |ஆதிதிராவிடர் நலம் 2015-2016 கல்வி - விடுதிகள்2015-2016 பத்து புதிய ஆதிதிராவிடர் நலக் கல்லூரி விடுதிகள் துவங்குதல் ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 18. G.O. Ms. NO. 5 Dt: January 07, 2016|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துறை - புதிய அறிவிப்புகள் 2015-2016 - மாண்புமிகு ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துறை அமைச்சர் அவர்களால் வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பு - ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துறையின் கீழ் இயங்கும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளுள் வருடந்தோறும் சிறந்த ஓர் ஆதி திராவிடர் நல மேல்நிலைப் பள்ளியையும், ஓர் அரசு பழங்குடியினர் உண்டி உறைவிட மேல்நிலைப் பள்ளியையும் தேர்வு செய்து, அப்பள்ளிகளின் கல்வித் தரத்தை மேம்படுத்திட தலா ரூ.5 இலட்சம் வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 19. G.O. Ms. No.3 Dt: January 06, 2016 |ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களால் 27.08.2015 அன்று தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவையின் விதி 110 -இன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட அறிவிப்புகளில் ஒன்றான சென்னை, காஞ்சிபுரம் , திருவள்ளூர், கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருச்சி மாவட்டங்களில் பணிபுரியும் மகளிருக்கான புதிய விடுதிகள் துவங்க ரூபாய் 4 கோடியே 40 இலட்சம் நிர்வாக ஒப்புதல் வழங்கி ஆணை வெளியிடப்படுகிறது
 20. G.O. Ms. NO. 132, Dt: December 29, 2015|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை விதி எண்.110-இன் கீழ் வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்புகள் - ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் கீழ் இயங்கும் 26 அரசு பழங்குடியினர் உண்டி உறைவிட உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் புதிய தொழில்நுட்பத்தினை அறிமுகப்படுத்துதல் ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 21. G.O. Ms. No. 123 Dt: November 30, 2015|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை - புதிய அறிவுப்புகள் - 2015-2016 ஆம் ஆண்டில் 295 அரசு பழங்குடியினர் உண்டி உறைவிடப் பள்ளிகளுக்கு முதலுதவிப் பெட்டி வாங்கி வழங்குதல் ஆணை வெளியிடப்படுகின்றன.
 22. G.O. Ms. No. 123 Dt: November 30, 2015|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை - புதிய அறிவுப்புகள் - 2015-2016 ஆம் ஆண்டில் 205 அரசு பழங்குடியினர் உண்டி உறைவிடப் பள்ளிகளுக்கு முதலுதவிப் பெட்டி வாங்கி வழங்குதல் ஆணை வெளியிடப்படுகின்றன.
 23. G.O. Ms. No 122 Dt: November 30, 2015|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை - பணியமைப்பு - 2015-2016 -ஆம் ஆண்டு ஆதி திராவிடர் மற்றம் பழங்குடியின்h நலத்துறை மானியக் கோரிக்கை - மாண்புமிகு அமைச்சர் ஆதி ம பநஅ வர்களின் அறிவிபப்புகள் - ஆதி ம பந துறையின் அலவலர்களுக்கம். பணியாளர்களுக்கும் செல்லிடப்பேசி இணைப்பு வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது
 24. G.O. Ms. No.111 Dt: September 25, 2015|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை - சட்டமன்றப் பேரவை விதி எண் 110-ன் கீழ் 2014-15 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை குறித்த மாண்புமிகு அவர்களின் அறிவிப்புகள் - கடலுர் மாவட்டம், கூடுவெளி கிராமத்திலும், திருவள்ளூர் மாவட்டம். செவ்வாப்பேட்டையிலும் இரண்டு பல்தொழில்நுட்பக் கல்லுரிகள் தொடங்குதல் - நர்வாக ஒப்புதல் வழங்குதல் - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன
 25. G.O. D. No. 192 Dt: July 23, 2015|பழங்குடியினர் நலம் - 2015-2016 விரிவான பழங்குடியினர் மேம்பாட்டு திட்டம் - நீலகிரி மாவட்டம் - பழங்குடியினர் நல ஆராய்ச்சி மைய இயக்குநர் - ஒரு நாள் பயிற்சி 27.07.2015 நடத்துதல் - பயிற்ச்சிக்கான செலவினம் ரூ.80,000/- ஒப்பளித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 26. G.O. Ms. No.86 Dt: May 25, 2015 |ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - திருச்சிராப்பள்ளளி மாவட்டத்தில் 2013-2014 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான பெண்கல்வி உதவித் தொகை திட்டம் மற்றும் சுகாதாரமற்ற தொழில் புரிவோரின் குழந்தைகளுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட தொகை ரூ.5,01,650/-ஐ திருவெறும்பூர் உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலரால் கையாடல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அத்தொகையினை மேற்குறிப்பிட்டுள்ள திட்டங்களின் கீழ் மாணாக்கர்களுக்கு வழங்க சிறப்பினமாக கருதி அனுமதித்து - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 27. G.O. D. No. 103, Dt: April 28, 2015 | ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை - பணியமைப்பு 2014-2015 ஆம் ஆண்டு ஆதி திராவிடர் மற்றம் பழங்குடியினர் நலத்துறை மானியக் கோரிக்கை - மாண்புமிகு அமைச்சர் (ஆதி ம பந) அவர்களின் அறிவிப்புகள் - நீலகிரி மாவட்டம். குன்னுhர் மற்றும் கூடலுர் கோட்டங்களில் ஆதி நல தனி வட்டாட்சியர் அலுவலகம் தோற்றுவித்தல் ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 28. G.O. (D) No. 68Dt: March 18, 2015|பழங்குடியினர் நலம் - 2014-15 ஆம் ஆண்டிற்கான விரிவான பழங்குடியினர் மேம்பாட்டுத் திட்டம் பணிகளுக்கான திட்டத்தினை செயல்படுத்த ரூ.12,58,30,000/- (ரூபாய் பனிரெண்டு கோடியே ஐம்பத்தெட்டு இலட்சத்து முப்பதாயிரம் மட்டும்) நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது..
 29. Lr. Ms. No. 13724, ADW 3, 2014-1Dt: February 09, 2015|ஆதி திராவிடர் நலம் - அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் அனைத்து கல்லுாரிகளிலும் தகுதியுள்ள அனைத்து கல்லுாரிகளிலும் தகுதியுள்ள அனைத்து ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் மற்றும் கிறித்துவ மதம் மாறிய ஆதி திராவிடர் மாணவ / மாணவியர்களிடமிருந்து கற்பிப்பு கட்டணம் வசூல் செய்யக் கூடாது என சுற்றறிக்கை அனுப்புதல் தொடர்பாக.
 30. அரசாணை (நிலை) எண். 71Dt: October 09, 2014|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (தாட்கோ)-2014-15-ஆம் ஆண்டு சிறப்பு மத்திய நிதி உதவித் திட்டத்தின் கீழ் தாட்கோ திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கான செயல்திட்டம் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் - செயல்படுத்துதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது..
 31. G.O. D. No. 7Dt: January 09, 2014|பழங்குடியினர் நலம், 2013-14ம் ஆண்டிற்கான விரிவான பழங்குடியினர் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தினை செயல்படுத்த ரூ.32,29,99,500 (ரூபாய் முப்பத்திரெண்டு கோடியே இருபத்தொன்பது இலட்சத்து தொண்ணுாற்று ஒன்பதாயிரத்து ஐந்நுாறு மட்டும்) நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது..
 32. Lr. No. 15739/cv1/2013-1Dt: November 18, 2013|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - புத்தமதம் தழுவிய ஆதி திராவிடர் இன மக்களை ஆதி திராவிடர் (Scheduled castes) பெயர் பட்டியலில் உள்ளவர்களக்கு சாதிச் சான்றுகள் வழங்குவது தொடர்பாக..
 33. G.O. Ms. No. 94Dt: November 11, 2013|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை, பணியமைப்பு, மாண்புமிகு ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களால் வெளியிடப்பட்ட 2013-14 ஆம் ஆண்டிற்கான புதிய அறிவிப்பு, ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல இயக்ககத்தில் சட்டப்பிரிவு துவங்குதல், ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 34. G.O. Ms. No. 89Dt: October 22, 2013|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை, கல்வி, 2013-14 புதிய அறிவிப்புகள், 10 அம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் மாவட்ட அளவில் முதல் மற்றும் இரண்டாம் இடம் பெறும் ஆதி திராவிடர், பழங்குடியினர், மதம் மாறிய கிறித்துவ ஆதி திராவிடர் மாணவர் மற்றும் மாணவிகளுக்கு வழங்கப்படும் அறிவுக்கூர்மை பரிசுத் தொகையினை உயர்த்துதல், ஆணை வெளியிடப்படுகின்றது.
 35. G.O. Ms. No. 84Dt: October 18, 2013|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை, கல்வி, 2013-14 புதிய அறிவிப்புகள், ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் மற்றும் கிறுத்துவ மதம் மாறிய ஆதி திராவிடர் மாணவ மாணவியருக்கு மாவட்ட அளவில் முதன்மை பெற்றவர்களுக்கு பரிசுத் தொகை வழங்கும் திட்டம், பரிசுத் தொகையினை உயர்த்துதல், ஆணை வெளியிடப்படுகின்றது..
 36. G.O. Ms. No. 81Dt: October 18, 2013|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர்நலத்துறை, பணியமைப்பு, மாண்புமிகு ஆதி திராவிடர் மற்றம் பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களால் வெளியிடப்பட்ட 2013-14 ஆம் ஆண்டிற்கான புதிய அறிவிப்பு, மாவட்ட ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகங்களில் தொகுப்பூதியத்தில் 32 கணினி உதவியாளர், தகவு பதிவு செய்பவர் பணியிடம் மற்றும் ஆதி திராவிடர் நல இயக்ககத்தில கணினி முறை பகுப்பாய்வாளர் பணியிடம் தோற்றுவித்தல், ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 37. G.O. Ms. No. 80Dt: October 18, 2013|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை, கல்வி, மாண்புமிகு ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களால் வெளியிடப்பட்ட 2013-14 ஆம் ஆண்டிற்கானபுதிய அறிவுப்பு, ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்கடியினர் நலத்துறையின் கீழ் இயங்கும் உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு தலைமைப் பண்பு மேம்பாட்டுப் பயிற்சி அளித்தல், ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 38. G.O. Ms. No. 79Dt: October 17, 2013|ஆதி திராவிடர் நலம், கல்வி, விடுதிகள், 70 ஆதி திராவிடர் நல விடுதிகளுக்கு நீராவி கொதிகலன்கள் வழங்குதல், ஆணை வெளியிடப்படுகிறது..
 39. G.O. Ms. No. 76Dt: October 15, 2013|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை ஐ.ஐ.டி மற்றும் என்.ஐ.டி ஆகிய உயர் தொழிற்நுட்பக் கல்லுாரிகளில் பழங்குடியின மாணாக்கர்கள் சேர்ந்து பயிலும் வகையில் போட்டித் தேர்வுக்கான சிறப்புப் பயிற்சி அளித்தல், 2013-14 ஆம் நிதியாண்டிற்கான ஒதுக்கீடு செய்தல் ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 40. G.O. Ms. No. 75Dt: October 15, 2013|ஆதி திராவிடர் நலம், கல்வி, விடுதிகள், 76 ஆதி திராவிடர் நல மாணவியர் விடுதிகளுக்கு சலவை இயந்திரம் வழங்குதல், ஆணை வெளியிடப்படுகிறது..
 41. G.O. Ms. No. 74Dt: October 11, 2013|பழங்குடியினர் நலம், கல்வி, விடுதிகள், தர்மபுரி மாவட்டம், சித்தேரியில் அமைந்துள்ள அரசு பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட மேல் நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் 100 மாணவர்கள் மற்றும் 100 மாணவியர்கள் தங்கி பயிலும் வகையில் 2 விடுதிகளை 2013-14ம் ஆண்டில் கட்டுவதற்கென ரூ.4,34,00,000 (ரூபாய் நான்கு கோடி முப்பத்து நான்கு இலட்சம் மட்டும்) நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல், ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 42. G.O. Ms. No. 71Dt: October 07, 2013|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம், புதிய அறிவிப்புகள் 2013-14 கல்வியாண்டு முழு நேர முனைவர் பட்டப் படிப்பை மேற்கொள்ளும் ஆதி திராவிட மற்றும் பழங்குடியின மாணவ மாணவியர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.50,000 ரூபாய் வீதம் 4 ஆண்டுகளுக்கு ஊக்கத் தொகை வழங்குதல், ஆணை வெளியிடப்படுகின்றது.
 43. G.O. Ms. No. 69Dt: September 25, 2013|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம், கல்வி, ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மாணவியரின் கல்வி மேம்பாடு, தொடர்ந்து கல்வி பயிலும் எண்ணத்தை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் 3ம் வகுப்பு முதல் 6ம் வகுப்பு வரை பயிலும் அனைத்து ஆதி திராவிடர், பழங்குடியின மாணவிகளுக்கு கல்வி ஊக்குவிப்புத் தொகை அளிக்கும் சிறப்புத் திட்டம், இத்திட்டத்தினை 7ம் வகுப்பு மற்றும் 8ம் வகுப்பு பயிலும் அனைத்து ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் மாணவிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தி ஆணை வெளியிடப்படுகின்றது.
 44. G.O (D) No. 182Dt: August 27, 2013|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை - 2012-2013-ம் ஆண்டில் பழங்குடியினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை தாட்கோ மூலம் செயல்படுத்துவதற்கு - செயல் திட்டம் வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் வழங்கி அரசு ஆணையிடுகிறது.
 45. G.O. D. No. 160Dt: July 24, 2013|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை, 2013-14 ஆம் கல்வியாண்டில் மேல்நிலை வகுப்புகளில் (11 ஆம் வகுப்பு) பயிலும் ஆதி திராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் கிருத்துவ மதம் மாறிய ஆதி திராவிடர் மாணவ, மாணவியர்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டி வழங்குதல், நிதி ஒப்பளிப்பு ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 46. G.O. Rt. No. 176Dt: July 23, 2013|பழங்குடியினர் நலத்துறை, 2013-14 ஆம் ஆண்டிற்கான பகுதி 2 திட்டம், நீலகிரி மாவட்டத்தில் அழிவின் விளிம்பிலுள்ள பழங்குடியினருக்கான வீடுகள் சீரமைத்தல் பணிகளுக்கு 100 பயனாளிகளுக்கு ரூ.2,50,00,000 (ரூபாய் இரண்டு கோடி ஐம்படு இலட்சம் மட்டும்) நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 47. G.O. Ms. No. 45Dt: July 09, 2013|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம், தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (தாட்கோ) 2013-14 ஆம் ஆண்டு சிறப்பு மத்திய நிதி உதவித் திட்டத்தின் கீழ் தாட்கோ திட்டங்கள் செயல்படுத்துவதற்கான செயல்திட்டம் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் செயல்படுத்துதல், ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 48. G.O Ms.No. 45Dt: July 09, 2013|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (தாட்கோ)-2013-14-ஆம் ஆண்டு சிறப்பு மத்திய நிதி உதவித் திட்டத்தின் கீழ் தாட்கோ திட்டங்கள் செயல்படுத்துவதற்கான செயல்திட்டம்.
 49. G.O. Ms. No. 41Dt: July 03, 2013|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம், புதிய அறிவிப்புகள் 2013-14 மாநில அரசால் ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் மற்றும் மதம் மாறிய கிருத்துவ ஆதி திராவிட மாணவ மாணவியருக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து கல்வி உதவித் தொகை திட்டங்களின் சலுகைகளை பெறுவதற்கு பெற்றோர்/பாதுகாவலரின் ஆண்டு வருமான வரம்பை ரூ.1,00,000 லிருந்து ரூ. 2,00,000 மாக உயர்த்தி ஆணை வெளியிடப்படுகின்றது.
 50. G.O. Ms. No. 22Dt: March 20, 2013|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம், கல்வி, விடுதிகள், தமிழ்நாட்டை பிறப்பிடமாகக் கொண்டு கேரள மாநிலத்தில் தங்கி தோட்டங்களில் பணிபுரியும் ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் வகுப்பைச் சார்ந்த தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளை தேனி மாவட்டட்தில் கேரள மாநில எல்லையோரப் பகுதிகளில் இயங்கும் 16 ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் நல விடுதிகளில் விடுதி ஒன்றில் 10 மாணவ மாணவிகள் வீதம் தங்கி பயில அனுமதித்தல், ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 51. G.O. D. No. 21Dt: January 28, 2013|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை, ஒருங்கிணைந்த பழங்குடியினர் மேம்பாட்டுத் திட்டப் பணிகள் செயல்படுத்த 2012-13 நிதியாண்டில் ரூ.50.00 கோடி ஒதுக்கீடு செய்து அரசு ஆணையிடுகிறது.
 52. G.O. Ms. No. 7Dt: January 22, 2013|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம், வன்கொடுமை தடுப்பு, தருமபுரி மாவட்டம் நத்தம் கிராமத்தில் 07.11.2012 அன்று தலித் மக்களின் வீடுகளை சேதப்படுத்தியது, 99 புதிய வீடுகள் கட்ட ரூ.2,67,30,000 நிதி ஒப்பளிப்பு, ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 53. G.O. Ms. No. 6Dt: January 18, 2013|ஆதி திராவிடர் நலம் விடுதிகள், 2012-13 ஆம் ஆண்டு, ஆதி திராவிடர் நல கல்லுாரி விடுதிகளில் தங்கிப்பயிலும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு கட்டில்கள் வழங்குதல், ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 54. G.O. Ms. No. 5Dt: January 18, 2013|ஆதி திராவிடர் நலம், கல்வி, விடுதிகள், ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல விடுதிகளுக்கு மின்னணு எடை இயந்திரம் வழங்குதல், ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 55. G.O. Ms. No. 4Dt: January 18, 2013|ஆதி திராவிடர் நலம், விடுதிகள், 2012-13 ஆம் ஆண்டு புதிய 25 ஆதி திராவிடர் நல பள்ளி, கல்லுாரி விடுதிகள் துவங்குதல், ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 56. G.O. Ms. No. 3Dt: January 18, 2013|ஆதி திராவிடர் நலம், விடுதிகள், ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல விடுதிகள் மற்றும் பழங்குடியினர் உண்டி உறைவிடப் பள்ளிகளுக்கு சுகாதாரகுட்டை தகளி, 2012-13 ஆம் ஆண்டில் வழங்குதல், ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 57. G.O. Ms. No. 111Dt: October 29, 2012|ஆதி திராவிடர் நலம், கல்வி, பள்ளிகள், 2012-13ம் ஆண்டில் ஆதி திராவிடர் நல ஆரம்பப் பள்ளிகளில் பழுதுபார்ப்பு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள ரூ.3.52 கோடி நிர்வாக/நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 58. G.O Ms.No. 92Dt: September 11, 2012|ஆதிதிராவிடர் நலம்-சுயநிதி கல்வி நிறுவனங்களில் (சிறுபான்மையினர் நிறுவனங்கள் உட்பட) அனைத்து விதமான படிப்புகளுக்கும் அரசு நியமித்த சுயநிதிக் கல்லூரிகளுக்கான கட்டணக்குழு நிர்ணயிக்கும் கல்விக் கட்டணங்கள் அரசு நிர்ணயிக்கும் கல்வி கட்டணங்கள் போன்றவற்றை வழங்குதல்.
 59. G.O. Ms. No. 72Dt: July 13, 2012|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம், தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (தாட்கோ), 2012-13 ஆம் ஆண்டு சிறப்பு மத்திய நிதி உதவித் திட்டத்தின் கீழ் தாட்கோ திட்டங்கள் செயல்படுத்துவதற்கான செயல்திட்டம் மற்றம் ஒருங்கிணைந்த வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் செயல்படுத்துவது தொடர்பாக, அரசாணை வெளியிடப்படுகிறது.
 60. G.O Ms.No. 71Dt: July 12, 2012|ஆதிதிராவிடர்/பழங்குடியினர்/ கிருத்துவ மதம் மாறிய ஆதிதிராவிடர் ஆகியோரின் ஈமச்சடங்கிற்காக வழங்கப்படும் மானியம் ரூ.2,500/-ஐ பெறுவதற்கான இறந்தவரின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம்ப கிராமப்புறங்களில் ரூ.40,000/- ம், நகர்ப்புறங்களில் ரூ.60,000/- ம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன.
 61. G.O. Ms. No. 69Dt: July 11, 2012|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம், தீண்டாமையைக் கடைபிடிக்காமல் நல்லினக்கத்துடன் வாழும் ஆதி திராவிட கிராமங்களுக்கு சென்னை தவிர்த்த பிற 31 மாவட்டங்களில் மாவட்டம் ஒவ்வொன்றிற்கு என வழங்கப்படும் பரிசுத் தொகையை ரூ.2.00 இலட்சத்திலிருந்து ரூ.10.00 இலட்சமாக உயர்த்துதல், ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 62. G.O Ms.No. 69Dt: July 11, 2012|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர்- தீண்டாமையைக் கடைபிடிக்காமல் நல்லிணக்கத்துடன் வாழும் ஆதி திராவிட கிராமங்களுக்கு சென்னை தவிர்த்த பிற 31 மாவட்டங்களில் மாவட்டம் ஒவ்வொன்றிற்கு என வழங்கப்படும் பரிசுத் தொகையை ரூ.2 இலட்சத்திலிருந்து ரூ.10 இலட்சமாக உயர்த்துதல்.
 63. G.O. Ms. No. 68Dt: June 27, 2012|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம், 2012-13 ஆம் ஆண்டு புதிய அறிவிப்புகள், ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் கலை இலக்கிய மேம்பாட்டுப் பணி அமைப்பு மூலம் சிறந்த எழுத்தாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் உதவித்தொகை ரூ.20000 லிருந்து ரூ.40000 ஆக உயர்த்தி வழங்குதல், ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 64. G.O. Ms. No. 64Dt: June 25, 2012|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம், புதிய அறிவுப்புகள் 2012-13, ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் கீழ் இயங்கும் பள்ளிகளில் பயிலும் ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் மற்றும் மதம் மாறிய கிருத்துவ ஆதி திராவிடர் மாணவ மாணவியர்களை ஊக்கப்படுத்த மாநில அளவிலான பரிசுத் தொகைகள் வழங்குதல், ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 65. D.O. LR. NO. 8169/TD2/2012-1Dt: June 01, 2012|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்கடியினர் நலத்துறை பணி நியமனங்களில் ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினருக்கு இட ஒதுக்கீடு மற்றும் சரியான பங்கேற்பு கண்காணிக்கவும் உறுதி செய்யும் துறைகளில் பற்றாளர்கள் தெரிவுசெய்தல் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை பற்றிய விவரம் கோருதல்.
 66. G.O. Ms. No. 22Dt: March 19, 2012|ஆதி திராவிடர் நலம், கல்வி, விடுதிகள், 2011-12 ஆம் ஆண்டு 25 புதிய ஆதி திராவிடர் நல பள்ளி, கல்லுாரி விடுதிகள் துவங்குதல், ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 67. G.O. Ms. No. 7Dt: January 12, 2012|அதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - புதிய அறிவிப்பு (2011-12 ஆம் ஆண்டு) மைய அரசின் கல்வி உதவித்தொகை பெற இயலாத கிருத்துவ மதம் மாறிய ஆதி திராவிடர் மாணவ மாணவியர்க்கு 10ஆம் வகுப்பிற்கு மேற்பட்ட படிப்பிற்கான சிறப்பு படிப்பு உதவித்தொகை திட்டத்திற்கான பரிசுத் தொகை உயர்த்தி வழங்கி ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 68. G.O Ms.No. 6Dt: January 09, 2012|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - கல்வி – சுயநிதிக் கல்வி நிறுவனங்களில் அரசு ஒதுக்கீடு செய்யும் இலவச / கட்டண இருக்கைகளில் பயிலும் ஆதிதிராவிடர் / பழங்குடியினர் மாணவ / மாணவியர்க்கு கட்டாய, திருப்பி செலுத்தப்படாத அனைத்து கல்வி கட்டணங்களை வழங்கி ஆணை.
 69. G.O. Ms. No. 5Dt: January 09, 2012|அதி திராவிடர் நலம், கல்வி, பள்ளிகள், ஆதி திராவிடர் நலத் துறையின் கீழ் இயங்ஙகி வரும் 779 ஆதி திராவிடர் நலப் பள்ளிகளுக்கு கழிவறைக் கூடங்கள் கட்டுவதற்கு ரூ.38.95 கோடி நிர்வாக / நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 70. G.O. Ms. No. 4Dt: January 06, 2012|அதி திராவிடர் நலம், ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் பயன்பெறும் வகையில் 2011-12 ஆம் ஆண்டிற்கான மாநில அரசின் சிறப்பு நிதியுதவியின் கீழ் ரூ.25.00 கோடியில் (ரூபாய் இருபத்தைந்து கோடி மட்டும்) செயல்படுத்தப்படவுள்ள புதிய பயிற்சித் திட்டங்கள் - நிதி ஒப்பளிப்பு ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 71. G.O. Ms. No. 125Dt: December 08, 2011|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம், புதிய அறிவிப்பு 2011-12 ஆம் ஆண்டு விடுதிகளில் தங்கிப் பயிலும் ஆதி திராவிடர், பழங்குடியினர், கிருத்துவர்களாக மதம் மாறிய ஆதி திராவிட மாணவ மாணவிகளுக்கு வழங்கப்படும் உயர்கல்வி சிறப்பு உதவித் தொகையினை உயர்த்தி வழங்கி ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 72. G.O. Ms. No. 123Dt: December 05, 2011|ஆதி திராவிடர் நலம், கல்வி, விடுதிகள், ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல விடுதிகளில் தங்கிப் பயிலும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு 2011-12 ஆம் கல்வி ஆண்டிலிருந்து பள்ளி விடுதி மாணவ மாணவியர்களுக்கு உணவுக் கட்டணம் மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.450 லிருந்து ரூ.650 ஆகவும், கல்லுாரி விடுதிகளில் தங்கிப் பயிலும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு உணவுக் கட்டணம் மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.550 லிருந்து ரூ.750 ஆகவும் உயர்த்தி ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 73. G.O. Ms. No. 122Dt: December 02, 2011|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம், புதிய அறிவிப்பு 2011-12 ஆம் ஆண்டு மேல்நிலைப்பள்ளி பொதுத் தேர்வில் அதிக மதிப்பென் பெறும் ஆதி திராவிடர், பழங்குடியினர் கிருத்துவ மதம் மாறிய ஆதி திராவிடர் மாணவர்களை ஊக்குவிக்க மாணவர்களில் அதிக மதிப்பெண் பெறும் முதல் 1000 பேருக்கும், மாணவிகளில் அதிக மதிப்பெண் பெறும் முதல் 1000 பேருக்கும் வழங்கப்பட்டு வரும் பரிசுத்தொகையினை உயர்த்தி வழங்க ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 74. G.O. Ms. No. 121Dt: November 28, 2011|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம், 2011-12 ஆம் ஆண்டு மானியக் கோரிக்கை புதிய அறிவுப்புகள், 95 விழுக்காட்டிற்கு மேல் தேர்ச்சி காட்டும் ஆதி திராவிடர், பழங்குடியினர் உண்டி உறைவிட உயர்நிலை, மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும் 100 விழுக்காடு தேர்ச்சி காட்டும் பட்டதாரி, முதுகலைப்பட்டதாரி பாட ஆசிரியர்களுக்கும் ஊக்கத் தொகை வழங்குதல், ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 75. G.O. Ms. No. 120Dt: November 23, 2011|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம், தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (தாட்கோ), தாட்கோ செயல்திட்டம் 2011-12, தனிநபர் திட்டங்களுக்கான மானியத் தொகையினை உயர்த்தி வழங்கி ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 76. G.O. Ms. No. 119Dt: November 22, 2011|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம், புதிய அறிவிப்பு 2011-12 ஆம் ஆண்டு, ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் மற்றும் மதம் மாறிய கிறித்துவ ஆதி திராவிடர் மாணவ மாணவியருக்கு பரிசுத் தொகை வழங்குதல், 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் மாவட்ட அளவில் முதன்மை பெற்றவர்களுக்கான பரிசுத் தொகை உயர்த்தி ஆணைகள், வெளியிடப்படுகின்றன.
 77. G.O. Ms. No. 119Dt: November 22, 2011|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம், புதிய அறிவிப்பு 2011-12 ஆம் ஆண்டு, ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் மற்றும் மதம் மாறிய கிறித்துவ ஆதி திராவிடர் மாணவ மாணவியருக்கு பரிசுத் தொகை வழங்குதல், 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் மாவட்ட அளவில் முதன்மை பெற்றவர்களுக்கான பரிசுத் தொகை உயர்த்தி ஆணைகள், வெளியிடப்படுகின்றன.
 78. G.O. Ms. No. 116Dt: November 16, 2011|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம், புதிய அறிவிப்பு 2011-12 ஆம் ஆண்டு காந்தி நினைவுப் பரிசு, மாவட்ட அளவில் 12ம் வகுப்பில் முதல் மதிப்பெண் பெறும் ஆதி திராவிடர் இனத்தை சேர்ந்த ஒரு மாணவர் மற்றும் ஒரு மாணவிக்கு வழங்கப்படும் பரிசுத் தொகை உயர்த்தி ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 79. G.O. Ms. No. 113Dt: November 11, 2011|ஆதி திராவிடர் நலம், கல்வி, விடுதிகள் 2011-12 ஆம் ஆண்டு புதிய அறிவிப்புகள், ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை கல்லுாரி விடுதிகள் மற்றும் பள்ளி விடுதிகளில் மாணவ,மாணவியரின் எண்ணிக்கையில் 1500 இடங்களை உயர்த்துவதற்கு அனுமதி வழங்கி ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 80. G.O. Ms. No. 112Dt: November 11, 2011|ஆதி திராவிடர் நலம், விடுதிகள், புதிய அறிவிப்புகள், ஆதி திராவிடர் நல விடுதிகளில் தங்கிப் பயிலும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு எண்ணெய், சோப்பு, சிகைக்காய் போன்ற பல்வகைச் செலவினத் தொகை மாதம் ஒன்றுக்கு பள்ளி விடுதி மாணவ மாணவியர்களுக்கு ரூ.25லிருந்து ரூ.50 ஆகவும் கல்லுாரி விடுதி மாணவ மாணவியர்களுக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.35லிருந்து ரூ.75 ஆகவும் வழங்குதல் ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 81. G.O. Ms. No. 108Dt: November 11, 2011|ஆதி திராவிடர் மற்றும் 2011-12 ஆம் ஆண்டில் பகுதி 2 திட்டத்தின் கீழ் ஆதி திராவிடர், பழங்குடியினர் குடியிருப்பு பகுதிகளில் 10 சமுதாயக் கூடங்கள் ரூ.100.00 இலட்சம் செலவில் கட்ட ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 82. G.O. Ms. No. 99Dt: October 31, 2011|ஆதி திராவிடர் நலம், கல்வி, பள்ளிகள், 2011-12 ஆம் கல்வி ஆண்டு ஆதி திராவிடர் நல உயர்நிலைப் பள்ளிகளை மேல்நிலைப் பள்ளிகளாக நிலை உயர்த்துதல், ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 83. G.O. Ms. No. 102Dt: October 31, 2011|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம், கல்வி, பள்ளிகள், 2011-12 ஆம் கல்வி ஆண்டு பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட உயர்நிலைப் பள்ளிகளை மேல்நிலைப் பள்ளிகளாக நிலை உயர்த்துதல், ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 84. G.O. Ms. No. 101Dt: October 31, 2011|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம், கல்வி, பள்ளிகள், 2011-12 ஆம் கல்வி ஆண்டு பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட நடுநிலைப் பள்ளிகளை உயர்நிலைப் பள்ளிகளாக நிலை உயர்த்துதல், ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 85. G.O. Ms. No. 92Dt: October 24, 2011|ஆதி திராவிடர் நலம், கல்வி, விடுதிகள் 2011-12ம் ஆண்டிற்கான பகுதி 2 திட்டம், 40 பழங்குடியினர் நல மாணவ மாணவியர் விடுதிகளுக்கு படுக்கை வசதி செய்து கொடுத்தல் ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 86. G.O. Ms. No. 90Dt: October 24, 2011|பழங்குடியினர் நலம், 2011-12 ஆம் ஆண்டு பகுதி 2 திட்டத்தின் கீழ் நீலகிரி மாவட்டம் மு.பாலாடாவில் உள்ள பழங்குடியினர் ஆய்வு மையத்தில் கட்டிட பழுதுபார்க்கும் பணிகள் மேற்கொள்ள ரூ.49.29 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 87. G.O. Ms. No. 88Dt: October 24, 2011|பழங்குடியினர் நலம், கல்வி, உண்டி உறைவிட ஆரம்ப, நடுநிலை, உயர்நிலைப் பள்ளிகள், 2011-12 ஆம் ஆண்டு பகுதி 2 திட்டத்தின் கீழ் பழங்குடியின உண்டி உறைவிட ஆரம்ப, நடுநிலை, உயர்நிலைப் பள்ளிகளின் பழுதுபார்ப்பு பணிகள் மற்றும் மேம்பாட்டுப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு நிதி ஒப்பளிக்கப்பட்டு ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 88. G.O. Ms. No. 87Dt: October 24, 2011|ஆதி திராவிடர் நலம் 2011-12ம் ஆண்டிற்கான பகுதி 2 திட்டத்தின் கீழ் 744 மாணவ மாணவியர் விடுதிகளுக்கு ரூ.66.96 இலட்சம் செலவில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு சாதனம் வாங்கி வழங்க நிதி ஒப்பளிப்பு, ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 89. G.O. 2D. No. 31Dt: October 24, 2011|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை, ஆதி திராவிடர் நலம் 2011-12ம் ஆண்டிற்கான பகுதி 2 திட்டம் ஆதி திராவிடர் நல ஆணையரகத்தை மேம்படுத்த தேவையான கணினிகள் வாங்குதல் மற்றும் இனையதள வசதிகள் ஏற்படுத்துதல், நிதி ஒப்பளிப்பு ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 90. G.O. 2D. No. 30Dt: October 24, 2011|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை, ஆதி திராவிடர் நலம் 2011-12ம் ஆண்டிற்கான பகுதி 2 திட்டம் ஆதி திராவிடர் நலத்துறையின் 5 மாவட்ட ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அதிகாரிகள் மற்றும் 11 ஆதி திராவிடர் நல தனி வட்டாட்சியர்களுக்கு கழிவு செய்யப்பட்ட 16 ஈப்புகளுக்கு மாற்றீடாக புதிய ஈப்புகள் வாங்குதல் நிதி ஒப்பளிப்பு ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 91. G.O. Ms. No. 28Dt: February 28, 2011|ஆதி திராவிடர் நலம், கல்வி, விடுதிகள், 2011-12 ஆம் ஆண்டு சென்னை மாவட்டத்திலுள்ள விடுதிகளில் பழுது பார்ப்பு மற்றும் அடிப்படை வசதி மேம்பாட்டுப் பணிகளை மேற்கொள்ளுதல், நிதி ஒப்பளிப்பு, ஆணை வெளியிடப்படுகின்றது.
 92. G.O. Ms. No. 8Dt: January 12, 2011|அதி திராவிடர் நலம், விடுதிகள், 2001-02 ஆம் ஆண்டு முதல் 2007-08 ஆம் ஆண்டு வரை ஆதி திராவிடர் நல விடுதிகளுக்கு சொந்தக் கட்டிடம் கட்ட நிர்வாக மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கி ஆணை வெளியிடப்பட்டது, பல்வேறு காரணங்களினால் கட்டப்படாமல் உள்ள 35 ஆதி திராவிடர் நல விடுதிகளுக்கு திருத்திய நிர்வாக மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கி ஆனை வெளியிடப்படுகிறது.
 93. G.O.Ms.No. 318Dt: December 15, 2009|ஆதிதிராவிடர் நலம் - தாட்கோ ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் பயன் பெறும் வகையில் மைய அரசின் சிறப்பு நிதியுதவிக்கு இணையாக (Matching Grant) 2009-2010 ஆம் ஆண்டிற்கு மாநில அரசின் பங்காக சிறப்பு மாநில நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் (Special State Assistance Scheme) நிதி ஒப்பளிப்பு ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 94. G.O.Ms.No. 114Dt: October 15, 2009|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை - தமிழ்நாடு புதிரை வண்ணார் நல வாரியம் அமைப்பு - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 95. G.O.Ms.No. 1Dt: January 02, 2009|ஆதிதிராவிடர் நலம் - ஆதிதிராவிடர் (Scheduled Caste) இந்து மதம் மாறிய கிருத்துவ ஆதிதிராவிடர் - இட ஒதுக்கீட்டுக்குரிய உரிமையை துய்ப்பதற்கான தகுதிகள் - புதிய தெளிவுரைகள் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 96. G.O.Ms.No. 130Dt: November 24, 2008|ஆதிதிராவிடர் நலம் - தாட்கோ - ஆதிதிராவிடர் விவசாயிகள் தாட்கோ மூலம் தேசிய ஆதிதிராவிடர் நிதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகத்தில் பெற்றுள்ள விவசாயக் கடன்கள் தள்ளுபடி செய்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 97. G.O.Ms.No. 94Dt: July 28, 2008|ஆதிதிராவிடர் நலம் - தாட்கோ - ஆதிதிராவிடர் பழங்குடியினர் மற்றும் மதம் மாறிய ஆதிதிராவிட கிருத்துவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் மைய அரசின் சிறப்பு நிதியுதவிக்கு இணையாக (Matching Grant ) 2008-09 ஆம் ஆண்டிற்கு மாநில அரசின் பங்காக சிறப்பு மாநில நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் (Special State Assistance Scheme) நிதி ஒப்பளிப்பு ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 98. G.O.Ms.No. 141Dt: December 05, 2007|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம்-2007-08 ம் ஆண்டில் 95 அரசு பழங்குடியினர் உண்டி உறைவிட பள்ளிகளுக்கு பாதுகாக்கப்பட்ட துாய்மையான குடிநீர் சுத்திகரிக்கும் கருவிகள் வழங்குதல்-செலவினம்-ஒப்பளிப்பு ஆணை வெளியிடப்படுகின்றன.
 99. G.O.Ms.No. 38Dt: November 22, 2007|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - கல்வி திருவண்ணாமல மாவட்டம், -ஐவ்வா மலப் பகுதியில் பழங்குடியினருக்கான எஸ்.எப்.ஆர்.டி. (SFRD) தொண்டு நிறுவனம் நடத்ம் பள்ளிக்கு கல்வி மானியம் வழங்குதல்-ஆணகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 100. G.O.Ms.No. 132Dt: November 13, 2007|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - அரசுத் ற மற்றும் அரசு சார் நிறுவனங்களில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான இட ஒக்கீடு நிரப்பப்படாமல் உள்ள குறவுப் பணியிடங்களில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நியமனத்த உறுதி செய்தல் மாநில அளவிலான கண்காணிப்புக் குழு திருத்தி அமக்கப்படுகிற ஆணகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 101. G.O.Ms.No. 104Dt: August 30, 2007|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம்- 2007-2008 ஆண்டில் அரசு பழங்குடியினர் உண்டி உறவிட, தொடக்க மற்றும் நடுநில பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் சமயலர்கள் தங்குவதற்கு வாடகயற்ற தனித் தனி குடியிருப்பில்லம் ரூபாய் 100.00 இலட்சம் செலவில் கட்டுவதற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்படுகிற-ஆணகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 102. G.O.Ms.No. 102Dt: August 20, 2007|ஆதிதிராவிடர் நலம் - கல்வி 2007-2008-ம் ஆண்டில் இலவச சைக்கிள் வழங்கும் திட்டம் -11 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பயிலும் ஆதிதிராவிடர் /பழங்குடியினர் /மதம் மாறிய கிறித்துவ ஆதிதிராவிடர் மாணவியர் மற்றும் மாணவர்களுக்கு இலவச சைக்கிள் வழங்கும் திட்டத்திற்கு 2007-2008-ம் ஆண்டிற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதை செலவு செய்ய அனுமதியளித்து அரசு ஆணையிடப்படுகிறது.
 103. G.O.Ms.No. 58Dt: May 31, 2007|2007-2008 ஆம் ஆண்டிற்கான பகுதி மிமி திட்டம் - ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மற்றும் மதம் மாறிய ஆதி திராவிடர் கிறித்துவர்களில் தொழிற்கல்வி பயின்றவர்களுக்கும் தொழில் செய்து பிழைக்க ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கும் ஆதி திராவிடர் நலத்துறை மூலம் இலவசத் தொழிற் கருவிகள் வழங்குதல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகின்றது.
 104. G.O.Ms.No. 48Dt: April 20, 2007|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை - தமிழ்நாடு பழங்குடியின நல வாரியம் அமைங்கபடுகிறது - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகிறது.
 105. G.O.Ms.No. 9Dt: January 22, 2007|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - அரசுத் துறை மற்றும் அரசு சார் நிறுவனங்கள் - நியமனங்களில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு இட ஒதுக்கீடு விதிகள் கடைபிடிக்கப்படுதல் மற்றும் ஒதுக்கீடு இருந்தும் நிரப்பப்படாது உள்ள பணியிடங்களில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நியமனத்தை உறுதி செய்தல் - மாநில அளவிலான கண்காணிப்புக் குழு திருத்தி அமைக்கப்பட்டு ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 106. G.O.Ms.No. 119Dt: September 15, 2006|ஆதிதிராவிடர் நலம்-கல்வி விடுதிகள்- 2006-2007 ஆம் ஆண்டு பகுதி மிமி திட்டத்தின் கீழ் ஆதிதிராவிடர் நலத்துறையின் கீழ் இயங்கும் 14 மாணவியர் விடுதிகளுக்கு ரூ.34.06 இலட்சம் செலவினத்தில் சுற்றுச் சுவர் கட்டுவதற்கு ஒப்பபளிக்கப்படுகிறது -ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 107. G.O.Ms.No. 118Dt: September 15, 2006|ஆதிதிராவிடர் நலம் - கல்வி- விடுதிகள் - பகுதி மிமி திட்டம் - 2006-2007 ஆம் ஆண்டு - ஆதிதிராவிடர் நலத்துறையின் கீழ் இயங்கும் கல்லூரி மற்றும் முதுகலை பட்டதாரி விடுதி மாணவர்களுக்கு 2706 செட் அறைகலன்கள் வழங்குதல் -ஆணைகள்- வெளியிடப்படுகின்றன.
 108. G.O.Ms.No. 101Dt: September 06, 2006|ஆதிதிராவிடர் நலம் - தாட்கோ ஆதிதிராவிடர்கள் பயன்பெறும் வகையில் வருவாய் ஈட்டக்கூடிய திட்டங்களைச் செயல்படுத்துதல்.
 109. G.O.Ms.No. 91Dt: August 03, 2006|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் (வன் கொடுமைத் தடுப்பு) சட்டம் - வன் கொடுமைத் தடுப்பு விதிகள், 1995 விதி 16 இன் படி மாநில அளவிலான உயர் நிலை விழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக்குழு அமைத்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 110. G.O.Ms.No. 81Dt: July 10, 2006|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - தலித் மற்றும் பழங்குடியினர் கலை இலக்கிய மேம்பாட்டுப் பணிக்காக (Data Foundation) உருவாக்கப்பட்டுள்ள நிதியான ரூ.50 இலட்சத்திலிருந்து கிடைக்கும் வட்டித் தொகையைக் கொண்டு சிறந்த எழுத்தாளர்களை ஊக்கப்படுத்த நிதி உதவி அளித்தல்.
 111. G.O.Ms.No. 80Dt: July 07, 2006|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் மூலம் நில எடுப்பு அசல் மனுக்களுக்கான உயர்த்தப்பட்ட இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கும் இனங்களில் (Enhanced compensation LAOP cases ) நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கும் அதிகாரத்தை பரவலாக்குவது குறித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 112. G.O.Ms.No. 21Dt: February 01, 2006|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - கல்வி விடுதிகள் 2005-2006ம் ஆண்டு ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல விடுதிகளிலும் உண்டி உறைவிடப் பள்ளிகளிலும் தங்கி 6ம் வகுப்பு முதல் 12ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ/ மாணவியர்களுக்கு ஆங்கில அகராதி மற்றும் பூகோள வரைபட தொகுப்பான அட்லஸ் (Atlas) வழங்குதல் ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 113. G.O.Ms.No. 9Dt: January 13, 2006|ஆதிதிராவிடர் நலம் - கல்வி விடுதிகள் 2005-2006ம் ஆண்டு புதிய 108 ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல விடுதிகள் துவங்குதல் ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 114. G.O.Ms.No. 7Dt: January 06, 2006|ஆதிதிராவிடர் நலம் - கல்வி விடுதிகள் திருச்சி மாவட்டம் - முசிறி தொகுதி புத்தனாம்பட்டி நகராட்சி புதியதாக ஆதிதிராவிடர் நல மாணவர் விடுதி துவங்குதல் புதிய விடுதி கட்டிடம் கட்டுதல் - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 115. G.O.Ms.No. 112Dt: September 16, 2004|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - 2004 ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு அரசின் டாக்டர். அம்பேத்கர் விருது வழங்குதல் விருதுக்காக ரூபாய் ஒரு இலட்சமும் இதர செலவினங்களுக்காக ரூ.25,000/- ம் சேர்த்து ரூ.1,25,000/- வழங்கி ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 116. G.O.Ms.No. 200Dt: September 22, 2003|ஆதிதிராவிடர் நலம் - கல்வி - ஆதிதிராவிடர் நலத் துறை மாணவ / மாணவியர்களின் விடுதிகளுக்கு நாளேடுகள் வழங்குதல் - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 117. G.O.Ms.No. 192Dt: August 20, 2003|ஆதிதிராவிடர் நலம்-கல்வி-விடுதிகள்-2003-2004 ஆம் கல்வி ஆண்டில் மாவட்ட தலைமையிடங் களிலுள்ள ஆதிதிராவிடர் நல வீடுதிகளில் கூடுதலாக 1000 (ஆயிரம்) மாணவ/மாணவியர்களை சேர்த்துக் கொள்ள அனுமதி ஆணை வழங்கப்படுகிறது.
 118. G.O.Ms.No. 191Dt: August 13, 2003|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - விடுதிகள் - ஆதிதிராவிடர் நல விடுதிகள் - பழங்குடியினர் உண்டு உறைவிடப் பள்ளிகள் - கல்லூரி மற்றும் தொழிற் பயிற்சி விடுதிகள் - தங்கிப் பயிலும் மாணவ/மாணவியர்களுக்கு உணவு பொருள் வகைகள் - ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அளவு மற்றும் உணவு பங்கீடு அளவுகள் (Menu & Ration) வழங்கப்படுகிறது - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 119. G.O. Ms.No. 79Dt: September 17, 2002|கொத்தடிமைத் தொழிலாளர்கள் விடுவித்தல் மற்றும் மறுவாழ்வு அளித்தல் - உயர்மட்ட கண்காணிப்பு குழு தலைமைச் செயலர் தலைமையில் அமைத்தல் மற்றும் மாவட்ட அளவிலானக் குழு அமைத்தல் - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 120. G.O.Ms.No. 70Dt: August 08, 2002|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலன்-கல்வி-ஆதி திராவிடர்/பழங்குடியின மாணவர்/மாணவியர்கள் அயல்நாடு சென்று உயர்கல்வி பயிலுதல்-மாணவர் பரிமாற்று திட்டங்களுக்கு பதிலாக நேரடியாக மாணவர்கள் அயல்நாடு சென்று உயர்கல்வி பயிலுதல்-புதிய விதிமுறைகள் ஏற்படுத்துதல்-ஆணைகள்-வெளியிடப்படுகிறது.
 121. G.O.Ms.No.4Dt: January 17, 2002|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலன்- கல்வி-ஆதிதிராவிடர் /பழங்குடியினர் /கிருத்துவ ஆதிதிராவிட மாணவியர்களுக்கு முதுகலை பட்ட மேற்படிப்பு வரை இலவசக் கல்வி 2001-2002ம் கல்வி ஆண்டு முதல் நடைமுறைப்படுத்துதல் -ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றது.
 122. Letter No.81Dt: September 19, 2000|ஆதி திராவிடர் நலம் - இந்து மதம் மாறிய கிருத்துவ ஆதி திராவிடர் இட ஒதுக்கீட்டுக்குரிய உரிமையைத் துய்க்கத் தகுதியுடையரா என்பதற்கு தெளிவுரை.
 123. G.O.Ms.No. 26Dt: March 30, 2000|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலன்- கல்வி- சுயநிதிக் கல்லுரிகளில் அரசு ஒதுக்கீடு இலவச இடத்தில் பயிலும் ஆதிதிராவிடர்/பழங்குடியினர்/கிருத்துவ ஆதிதிராவிட மாணவர்களுக்குக் கல்விக் கட்டணச் சலுகை-பெற்றோர்/பாதுகாவலர் ஆண்டு வருமானம் ரூ.50,920/-க்குள் உள்ளவர்களுக்கு அரசு/அரசு மானியம் பெறும் கல்வி நிறுவனங்களின் விதிக்கப்படும் கல்விக் கட்டண அளவிற்கு வழங்குதல்-ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 124. G.O.Ms.No. 24Dt: March 27, 2000|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - கல்வி - ஆதிதிராவிட பழங்குடியின மாணவியரின் கல்வி மேம்பாடு தொடர்ந்து கல்வி பயிலும் எண்ணத்தை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு ஆதி திராவிட பழங்குடியின மாணவிகளுக்கு ஊக்குவிப்புத் தொகை அளித்தல் 1999-2000ம் ஆண்டிற்கு நிதி ஒப்பளிப்பு.
 125. G.O.Ms.No.117Dt: September 29, 1998|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - தீண்டாமை ஒழிப்பு - ஒவ்வொரு வருவாய் வட்டத்திலும் நல்லிணக்க குழு அமைத்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 126. G.O.Ms.No.38Dt: May 11, 1998|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - கல்வி- பட்டியல் இனம்/பழங்குடி/கிருத்துவ பட்டியல் இன மாணவ,மாணவியருக்கு பரிசுத்தொகை வழங்குதல்- மாநில /மாவட்ட அளவிலான பரிசுகள் உயர்த்தி வழங்குதல்.
 127. G.O.Ms.No.156Dt: September 13, 1997|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - இட ஒதுக்கீடு அரசுத் துறை மற்றும் அரசு சார் நிறுவனங்கள் / நியமனங்களில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு இட ஒதுக்கீடு விதிகள் கடைபிடிக்கப்படுதல் மற்றும் ஒதுக்கீடு இருந்தும் நிரப்பப்படாது உள்ள பணியிடங்களில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நியமனத்தை உறுதி செய்தல் / மாநில அளவிலான கண்காணிப்புக் குழு அமைக்கப்படுகிறது / ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 128. G.O. MS. NO. 65, ADW (TD2) Dt: April 09, 1997|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலம் - பணி நியமனங்களில் ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினருக்கு இட ஒதுக்கீடு மற்றும் சரியான பங்கேற்பு கண்காணிக்கவும் உறுதி செய்யும் துறைகளில் பற்றாளரைக் குறித்தறிதல் -ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டன.


 1. ஏ.டி.எம்ல் இனி ஒரு நாளைக்கு ரூ.10 ஆயிரம் வரை எடுக்கலாம் ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு
 2. நாடு முழுவதும் காவல்துறையில் 5 லட்சம் பணியிடம் காலி
 3. TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY RECRUITMENT 2017 | TN0U - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - CONTROLLER OF EXAMINATIONS | NO. OF VACANCIES 1 | LAST DATE 31.01.2017
 4. தஞ்சாவூர்தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் பத்தாவது பட்டமளிப்பு விழா - விரிவான தகவல்கள்
 5. TAMIL NADU PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS UNIVERSITY RECRUITMENT 2017 | TNPESU - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - ASST PROFFESSOR | NO. OF VACANCIES 6 | LAST DATE 06.02.2017
 6. வேளாண் அதிகாரி பணி வாய்ப்பு
 7. திருச்சி பாரதி தாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் உதவியாளர் பணி...விரிவான விவரங்கள்...விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 23-1-2017
 8. பெல் நிறுவனத்தில் 738 பயிற்சிப் பணிகள்
 9. மத்திய அரசு நிறுவனங்களில் என்ஜினீயர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு.கேட் தேர்வு மூலம் நிரப்பப்படுகிறது.
 10. மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனத்தில் 745 பணியிடங்கள்
 11. ரயில்வே தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க ஆதார் எண் கட்டாயமாகிறது.ஆள்மாறாட்டத்தை தடுக்க அதிரடி நடவடிக்கை.
 12. எம்.ஜி.ஆரின் 100 வது பிறந்த நாளான ஜன.,17 ம் தேதியை அரசு பொது விடுமுறை நாளாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
 13. வன சீருடைப் பணி நேர்முகத் தேர்வு தகுதி பட்டியல் வெளியீடு
 14. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.9 ஆயிரமாக உயர்வு மத்திய மந்திரி ஜிதேந்திர சிங் தகவல்
 15. வறட்சி நிவாரணத்துக்கு ஒரு நாள் ஊதியம்: ஜாக்டோ - ஜியோ அறிவிப்பு.
 16. 17 ஆண்டு பழமையான விதியால் ஆசிரியர் பதவி உயர்வில் குளறுபடி.
 17. ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு தாமதமாகும், ,8,000 ஆசிரியர் காலியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும்- அமைச்சர் பாண்டியராஜன்.
 18. எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு விழா: வரும் 17-இல் பொது விடுமுறைவிட அரசு முடிவு.
 19. ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ள வேலை வாய்ப்பு அலுவலக பதிவுமூப்பு ஆசிரியர்களின் கோரிக்கை!
 20. பாதுகாப்பு பணி தேர்வுக்கு ஹால்டிக்கெட்.
 21. அரசு பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என்றும், ஆய்வக உதவியாளர் 4 ஆயிரத்து 900 பணியிடங்கள் விரைவில் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அமைச்சர் பாண்டியராஜன் பேட்டி
 22. G.O.Ms.No.6 Dated11.01.2017 BONUS – Adhoc Bonus – Special Adhoc Bonus for the year 2015–2016 – Sanction Order Download | தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
 23. வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்போர் அடுத்த மாதத்திற்குள் பான் அட்டைகளை வங்கிகளில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் - மத்திய அரசு அறிவிப்பு
 24. தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் வழங்குவது பற்றிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
 25. SGT TO BT PROMOTION COUNSELLING - இடைநிலை – சிறப்பாசிரியர்கள் தரத்திலிருந்து பட்டதாரி தமிழ் ஆசிரியர் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு 12.01.2017 அன்று நடைபெற உள்ளது.
 26. ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பின் நடவடிக்கை மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் அனில் மாதவ் தவே தகவல்
 27. தமிழகத்தின் கோரிக்கையை ஏற்று மத்திய அரசின் கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் பொங்கல் சேர்ப்பு
 28. பல்கலை துணைவேந்தர் பதவி; கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை
 29. பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண் சான்றிதழில் இடம் பெறும் எண்ணில் குழப்பம்!
 30. ’நீட்’ தேர்வை 5 ஆண்டிற்கு தள்ளி வைக்க வேண்டும் - அரசுக்கு கோரிக்கை
 31. தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையமான, டி.என்.பி.எஸ்.சி., யில், புதிய பணி நியமனங்கள் மேற்கொள்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
 32. 10, 12-ம் வகுப்பு சி.பி.எஸ்.இ. தேர்வு தேதிகள் அறிவிப்பு
 33. புதிய பென்ஷன் திட்டம் ரத்தாகுமா? ஊழியர்கள் எச்சரிக்கை.
 34. தமிழக அரசின் மருத்துவ காப்பீடு : பிற மாநில ஓய்வூதியர்கள் தவிப்பு
 35. பி.எப்.,பில் ஊழியர்களை சேர்க்க நிறுவனங்களுக்கு மற்றொரு வாய்ப்பு
 36. காமராஜ் பல்கலை துணைவேந்தருக்கு 'மார்க்' : முடிவுக்கு வந்தது விண்ணப்ப சர்ச்சை
 37. சிபிஎஸ்இ 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் மார்ச் 9-ம் தேதி தொடங்குகிறது. 10-ம் வகுப்பு தேர்வு ஏப்ரல் 10-ம் தேதி வரையிலும், 12-ம் வகுப்பு தேர்வு ஏப்ரல் 29-ம் தேதி வரையிலும் நடக்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 38. JEE-MAIN | ஐ.ஐ.டி., ஐ.ஐ.ஐ.டி., ஐ.ஐ.எஸ்சி., என்.ஐ.டி., உள்ளிட்ட மத்திய அரசின்கீழ் இயங்கி வரும் பல்வேறு தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்வதற்கான ஜே.இ.இ., தேர்வு அறிவிப்பு! விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: ஜனவரி 17, 2017
 39. சிபிஎஸ்இ 10, 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 9-ல் தொடக்கம்
 40. கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் இருந்து பொங்கல் பண்டிகை நீக்கம் மத்திய அரசு அறிவிப்பு
 41. பாடத்திட்டத்தை மாற்றுங்கள் - தினத்தந்தி தலையங்கம்
 42. எதிர்கால கனவுகளின் திருப்புமுனை பிளஸ் 2 மதிப்பெண் மாணவர்களுக்கு வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சி.அ.ராமன் அறிவுரை
 43. 4 லட்சம் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வலியுறுத்தி மாவட்ட தலைநகரங்களில் பிப். 2-ல் உண்ணாவிரதம் அரசு ஊழியர் சங்க மாநில மாநாட்டில் தீர்மானம்
 44. மருத்துவ படிப்பை போலவே பொறியியல் படிப்புக்கும் அகில இந்திய அளவில் பொது நுழைவுத்தேர்வு நடத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
 45. ஏப்ரலுக்கு பிறகு டெபாசிட் செய்யப்பட்ட பணம் எவ்வளவு? வங்கிகளிடம் விவரங்களை பெற வருமானவரித்துறை தீவிரம்
 46. பிறந்து ஓராண்டாகியும் குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ் பெறாதவர்களுக்கு புது வாய்ப்பு : தமிழக அரசு புது உத்தரவு.
 47. மதிப்பெண் சான்றிதழில் தவறு ஏற்பட்டால் தலைமையாசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை; இணை இயக்குனர் எச்சரிக்கை!!!
 48. மாணவர் ஊக்கத்தொகை அரசாணை வெளியீடு.
 49. கிராமப்புற மாணவர்களின் அறிவியல் திறன் வளர்க்க வடிவமைப்பு போட்டி.
 50. CPS PENSION மீண்டும் போராட்ட களத்தில் ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் !!
 51. வங்கிகள், தபால் நிலையங்களில் சேமிப்பு கணக்கு வைத்துள்ள நபர்கள் தங்களின் ‘பான் கார்டு’ எண்ணை வரும் அடுத்த மாதம் பிப்ரவரி 28-ந்தேதிக்குள் சமர்பிக்க மத்திய அரசு உத்தரவு.
 52. இரண்டு சிலிண்டர் வைத்திருந்தால் ரேஷனில் அரிசி இல்லை : விரைவில் அறிவிக்க தமிழக அரசு திட்டம்.
 53. எதிர்காலத்தை தீர்மானிப்பது பிளஸ் 2 தேர்வு மாணவர்களுக்கு திருவண்ணாமலை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரி அறிவுரை
 54. தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத்தின் தலைவராக முன்னாள் அமைச்சர் பா.வளர்மதி நியமனம்
 55. EPF பென்ஷன் திட்டத்துக்கு ஆதார் கட்டாயம்!
 56. பொதுத் தேர்வுக்கான விடைத்தாளில் விடைகளை எழுதி அடித்திருந்தால் அடுத்த தேர்வுகள் எழுத முடியாது : தேர்வுத் துறை எச்சரிக்கை.
 57. பி.ஆர்க்., படிப்புக்கான, 'நாட்டா' தேர்வு முறையில், அதிரடி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.ஆன்லைன் விண்ணப்ப பதிவு, ஜன., 2ல் துவங்கியது; பிப்., 2 நள்ளிரவு, 11:59 மணிக்கு முடிகிறது. மார்ச் 26ல், ஹால் டிக்கெட் வெளியிடப்படும். ஜூன் 10ல், தேர்வு முடிவு வெளியாகும் என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 58. 'நீட்' தேர்வு அறிவிப்பு எப்போது? : தமிழக மாணவர்கள் எதிர்பார்ப்பு.
 59. TRB TNTET - ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வில் சான்றிதழ் பெறாதோருக்கு, மறு பிரதி சான்றிதழ் வழங்க, பள்ளிக்கல்வித் துறை ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
 60. TRB - PGT VACANT | முதுநிலை ஆசிரியர் காலி பணியிடம் அதிகரிப்பு - பள்ளி கல்வித்துறை மவுனம்.
 61. தமிழகம் முழுவதும் துறை முன் அனுமதியின்றி உயர்கல்வி பயின்ற 2300 தொடக்க பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
 62. அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் உயர்த்தி வழங்கப்படுமா? ஒரீரு நாளில் முறையான அறிவிப்பு!
 63. சென்னை புத்தகக் காட்சி இன்று தொடங்குகிறது 700 அரங்குகளில் லட்சக்கணக்கான புத்தகங்கள் இடம்பெறும்
 64. தமிழ் உள்ளிட்ட மாநில மொழிகளில் என்ஜினீயரிங் பாடப்புத்தகம் அகில இந்திய தொழில் நுட்ப கல்விக்குழு கொண்டு வருகிறது
 65. வாக்காளர் பட்டியலில் புதிதாக பெயர் சேர்க்கப்பட்டவர்களுக்கு வாக்காளர் அடையாள அட்டை 25-ந் தேதிக்கு பிறகு வழங்கப்படும் ராஜேஷ் லக்கானி தகவல்
 66. NATIONAL ELIGIBILITY TEST (NET) ADMIT CARD | நெட் தகுதித் தேர்வு ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு
 67. உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக ஜே.எஸ்.கேஹர் பதவியேற்பு
 68. ‘இக்னோ’ பி.எட். நுழைவுத்தேர்வு முடிவு வெளியீடு
 69. முன்அனுமதி பெறாமல் உயர்கல்வி படித்த ஆசிரியர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை தொடக்கக் கல்வி இயக்ககம் முடிவு
 70. அஞ்சல் துறை ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் விடுமுறை மறுப்பு 40 ஆயிரம் ஊழியர்கள் வேதனை
 71. அரசு-அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 11-ம் வகுப்பு படிக்கும் 6 லட்சத்து 19 ஆயிரம் மாணவ-மாணவிகளுக்கு விலை இல்லா சைக்கிள் திட்டத்தை முதல்-அமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தொடங்கி வைத்தார்.
 72. சென்னையில் நடைபெறும் 40-வது புத்தகக்காட்சிக்கான தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 700 அரங்குகள், 10 லட்சம் தலைப்புகளில் சென்னை புத்தகக்காட்சி வரும் 6-ம் தேதி சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள செயின்ட் ஜார்ஜ் பள்ளியில் தொடங்குவதாகக் கூறினார். வரும் 19-ம் தேதி வரை 14 நாட்களுக்கு நடைபெறும்
 73. மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் 30 விண்ணப்பதாரர்களின் பதிவெண்கள் கொண்ட பட்டியல் வெளியீடு. 19.01.2017 அன்று தேர்வாணைய அலுவலகத்தில் நேர்காணல்
 74. TNPSC RECRUITMENT 2017 | TNPSC - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - SOCIAL CASE WORK EXPERT | NO. OF VACANCIES 3 | LAST DATE 02.02.2017
 75. ICF எனப்படும் இணைப்புப் பெட்டித் தொழிற்சாலையில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு பணி வாய்ப்பு.... >> கடைசித் தேதி :01.03.2017.
 76. ம.பி.யில் ஆசிரியர்களின் சீருடையாகிறது ‘நேரு ஜாக்கெட்’
 77. ஐஐடி நுழைவுத் தேர்வுக்கு ஜன.16 வரை விண்ணப்பிக்கலாம் சிபிஎஸ்இ அறிவிப்பு
 78. எஸ்எஸ்சி தேர்வு ஜன.7-ல் தொடங்குகிறது ஹால் டிக்கெட்டை ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்
 79. பிப்ரவரி 1-ந்தேதி மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல்
 80. பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் பிளஸ் 2, 10ம் வகுப்புக்கு செய்முறைத் தேர்வு
 81. சி.பி.எஸ்.இ., பாடத்திட்டத்தில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு கடிவாளம்!
 82. பல்கலை வரவு - செலவு கணக்கு; சமர்ப்பிப்பதில் இழுபறி நீடிப்பு!
 83. முதுகலைப்படிப்பில் கிராமப்புற டாக்டர்களுக்கு 50% ஒதுக்கீடு
 84. பொங்கலுக்கு முன் சென்னைக்கு புயல் ஆபத்து? வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை
 85. மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தரை தேர்வு செய்ய குழு அமைத்ததை எதிர்த்து வழக்கு ஐகோர்ட்டு தள்ளுபடி செய்து உத்தரவு
 86. சிறுவயதில் ஆதார் எண் பதிவு செய்தவர்கள் 15 வயது பூர்த்தியானதும் மீண்டும் பதிவு செய்ய வேண்டும் தமிழக அரசு அறிவிப்பு
 87. செல்போனில் இணைய வசதி இல்லாமல் எஸ்எம்எஸ் மூலம் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு அடுத்த மாதம் அறிமுகம்
 88. கற்பித்தல் திறனை மேம்படுத்த பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அனைவருக்கும் கல்வி இயக்ககம் ஏற்பாடு
 89. தொலைதூரக்கல்வி படிப்புக்கு விண்ணப்பிக்க ஜன. 16 வரை அவகாசம்
 90. AIIMS - Ph.D PROGRAMME JANUARY 2017 SESSION .LAST DATE 19.01.2017
 91. Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD) RECRUITMENT 2017 | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - REGISTRAR | NO. OF VACANCIES 1 | LAST DATE 23.01.2017
 92. தொழில்நுட்ப படிப்புகள் | அங்கீகார நடைமுறை 2017-2018 க்கான பொது அறிவிப்பு | www.aicte-india.org
 93. NEST 2017 | NATIONAL ENTRANCE SCREENING TEST 2017
 94. 2016 செப்டம்பர் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. - பிளஸ்-2 துணைத் தேர்வுகளின் நிரந்தர மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் ஜனவரி 4 முதல் வினியோகம்
 95. பள்ளி மாணவர்களுக்கான அறிவியல் திறனறித் தேர்வு தமிழில் எழுதிய மாணவர்கள் 20 சதவீதம் தேர்ச்சி
 96. www.mrb.tn.gov.in | 106 துணை மருத்துவ பணிகள்
 97. இந்திய கடற்படையில் சார்ஜ்மேன் பணியிடங்களை நிரப்ப விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.
 98. www.airindia.com | விமான நிறுவன பணிகளுக்கு நேர்காணல்
 99. 10-ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு மத்திய அரசு பணிகள்
 100. விஜயா வங்கி மற்றும் நபார்டு வங்கியில் அதிகாரி பணி
 101. பி.எஸ்.என்.எல். நிறுவனத்தில் 2510 பணியிடங்கள் என்ஜினீயர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்...
 102. விதிகளுக்கு புறம்பாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக வழக்கு: கால்நடை ஆய்வாளர் பணி நியமனங்கள் ஐகோர்ட்டின் இறுதி தீர்ப்பை பொறுத்து இருக்கும் நீதிபதி உத்தரவு
 103. கல்வித் தகுதியை மறைப்பதும் பணி நடத்தை விதிமீறல்தான் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உத்தரவு
 104. கர்ப்பிணிகளுக்கு ரூ.6,000 நிதியுதவி ஏழைகளுக்கு வீட்டுக் கடன் மானியம் வங்கிச் சேவைகள் விரைவில் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிப்பு
 105. BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE RECRUITMENT 2017 | BARC - KALPAKKAM | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - SCIENTIFIC OFFICER (MEDICAL) | NO. OF VACANCIES 5+1+2+4 | LAST DATE 31.01.2017
 106. BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE RECRUITMENT 2017 | BARC - KALPAKKAM | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - ASST, LAB ASST, OPERATOR | NO. OF VACANCIES 86+13 | LAST DATE 31.01.2017
 107. பாஸ்போர்ட்டுக்கு விண்ணப்பிக்க புதிய விதிமுறைகள் சென்னை மண்டல பாஸ்போர்ட் அதிகாரி பேட்டி
 108. டாக்டர் அம்பேத்கர் தேசிய விருது | விண்ணப்பிக்க அழைப்பு.
 109. ஆதார் அட்டையை பயன்படுத்தி கை பெருவிரல் ரேகை மூலம் பண பரிமாற்றம் செய்யும் முறை 2 வாரங்களில் தொடங்க இருப்பதாக பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு
 110. மகாளாய அமாவாசை தினம் வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறை அரசாணை வெளியீடு
 111. ஜனவரி 1 முதல் ஏ.டி.எம்.மில் ரூ.4,500 எடுக்கலாம் என்று ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது.
 112. எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் ஜனவரி 4-ந் தேதி கடைசி நாள்
 113. AAVIN RECRUITMENT 2016 | AAVIN - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - MANAGER AND DEPUTY MANAGER | NO. OF VACANCIES 3 | LAST DATE 12.01.2017
 114. ரூ.7 லட்சம் கோடி டெபாசிட் செய்துள்ள 60 லட்சம் பேர் பட்டியல் தயார் கருப்பு பணத்தை டெபாசிட் செய்தவர்கள் யாரும் தப்ப முடியாது என எச்சரிக்கை
 115. TNCSC RECRUITMENT 2016 | TNCSC - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION | NAME OF THE POST - COMPANY SECRETARY | NO. OF VACANCIES - 1 | LAST DATE 04.02.2017
 116. ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் உயிர் வாழ் சான்றிதழை 15-ந்தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் வருங்கால வைப்புநிதி கழகம் அறிவிப்பு
 117. செல்லாத நோட்டுகளை வங்கியில் செலுத்த இன்று கடைசி நாள் பணம் எடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடு 1-ந் தேதி முதல் தளர்த்தப்படுகிறது மத்திய மந்திரி தகவல்
 118. கணக்கில் காட்டாத பணத்தை நாளைக்குள் முதலீடு செய்யலாம் வருமான வரித்துறை அறிவிப்பு
 119. மார்ச் 31-க்குப் பிறகு ரூ.500, 1000 வைத்திருந்தால் 4 ஆண்டு சிறை விரைவில் அவசரச் சட்டம்
 120. பழைய 500, 1,000 ரூபாய் நோட்டுகளை வங்கிகளில் மாற்றுவதற்கான காலக்கெடு நாளையுடன் முடிகிறது
 121. TNPL RECRUITMENT 2016-2017 | TNPL - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - DIRECTOR | NO. OF VACANCIES - 1 | LAST DATE 11.01.2017
 122. பதிவு செய்தும் ஆதார் எண்- அட்டை பெறாதவர்களுக்காக தமிழகம் முழுவதும் 301 இடங்களில் ஆதார் உதவி மையங்கள் அமைப்பு தமிழக அரசு அறிவிப்பு
 123. கல்வி தரத்தில் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள 10-வது, பிளஸ்-2 மாணவர்களை வேறு பள்ளிக்கு மாற்றினால் கடும் நடவடிக்கை பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் எச்சரிக்கை
 124. 3 ஆண்டுகளாக தமிழ் படிக்காத மாணவர்கள் தாய்மொழியில் 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுத அனுமதிக்கவேண்டும் அரசுக்கு அறிவுரை கூறும்படி அட்வகேட் ஜெனரலுக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு
 125. தனிநபர் வருமான வரிவிகிதத்தை குறைக்க வேண்டும் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்
 126. மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கும் வகையில் ரேஷன் அட்டைகளில் உள்தாள் ஒட்டப்படும் தமிழக அரசு அதிகாரி தகவல்
 127. TNPSC RECRUITMENT 2016 | TNPSC - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - JAILOR | NO. OF VACANCIES 7 | LAST DATE 27.01.2017 | தேர்வு நாள் : 15.04.2017
 128. TNPSC - HIGH COURT SERVICE EXAMINATION - ORAL TEST - POSTPONED | TNPSC உயர்நீதிமன்றப் பணிக்கான நேர்காணல் தேர்வு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 129. குறைந்த வரிவிதிப்பு இப்போது மிகவும் அவசியம் மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி தகவல்
 130. 8-ம் வகுப்பு தேர்வுக்கு ஆன்லைனில் ஹால்டிக்கெட் இன்றுமுதல் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்
 131. அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 1,591 முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் பணிக்கு அனுமதி பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவு
 132. 5 ஆயிரம் கி.மீ. தூரம் வரை சென்று இலக்கை தாக்கும் அக்னி-5 ஏவுகணை சோதனை வெற்றி
 133. தென் மேற்கு வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நீடிப்பு இன்று முதல் 30-ந்தேதி வரை தெற்கு கடலோர மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் வானிலை மைய இயக்குனர் அறிவிப்பு
 134. கணினி அறிவியல் பாடத்தை அரசு பள்ளிகளில் 1- 12ம் வகுப்பு வரை நடைமுறை படுத்துதல் உள்ளிட்ட 6 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பள்ளிக்கல்வி அமைச்சர் திரு.பாண்டியராஜனிடம் கணினி பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தலைமை செயலகத்தில் மனு அளித்தனர்.
 135. PERIYAR UNIVERSITY - Application form for Admission to B.Ed. (Part-Time) Programme – 2016- 2019 DOWNLOAD.
 136. TNOU RECRUITMENT 2016-2017 | TNOU - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - CONTROLLER OF EXAMINATIONS | NO. OF VACANCIES 1 | LAST DATE 17.01.2017
 137. ஆதாருடன் இணைந்த 'ஆப்' அறிமுகம்:போன் இன்றி பரிவர்த்தனை செய்யலாம்.
 138. 3G போனிலும் விரைவில் ரிலையன்ஸ் ஜியோ !!
 139. காசோலை திரும்பி வந்தால் 2 ஆண்டு சிறை, இரு மடங்கு அபராதம் வருகிறது புதிய சட்டத் திருத்தம்
 140. பள்ளிகளில் 5-ம் வகுப்பு வரை மட்டுமே கட்டாய தேர்ச்சி மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் பரிந்துரைக்கு சட்ட அமைச்சகம் ஒப்புதல்
 141. தமிழகத்தில் 17 துணை சூப்பிரண்டுகள் கூடுதல் சூப்பிரண்டுகளாக பதவி உயர்வு
 142. வங்கிகள், ஏ.டி.எம்.களில் இருந்து பணம் எடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடு 30-ந் தேதிக்கு பிறகும் நீடிக்கும்?
 143. மார்ச் 2017 பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு அறிவியல்பாட செய்முறைப் பயிற்சி வகுப்பில் சேரத் தவறிய தனித்தேர்வர்கள், 26.12.2016 முதல் 03.01.2017 சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் அலுவலகங்களை அணுகி, பதிவுக்கட்டணமாக ரூ.125/- ஐச் செலுத்தி தங்கள் பெயரைப் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் எனஅரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவுறித்தியுள்ளது.
 144. எஸ்எஸ்எல்சி பொதுத்தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் 26-ம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்
 145. முன்னாள் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி, நீதிபதி உள்ளிட்ட டி.என்.பி.எஸ்.சி. உறுப்பினர்கள் 11 பேர் நியமனம் செல்லாது ஐகோர்ட்டு உத்தரவு
 146. TNPSC BLOCK HEALTH STATISTICIAN - CERTIFICATE VERIFICATION FOR ORAL TEST WILL BE HELD ON 04.01.2017 | TNPSC BLOCK HEALTH STATISTICIAN தெரிவிற்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
 147. சிபிஎஸ்இ ‘நெட்’ தேர்வுக்கு ஹால் டிக்கெட்
 148. விரிவுரையாளர் நியமன பட்டியல் வெளியீடு | Direct Recruitment for the Post of Senior Lecturer / Lecturer / Junior Lecturer in SCERT 2016 | Provisional Selection List After Second Phase of Certificate Verification
 149. tnpsc தேர்வுக்கால அட்டவணையோடு நிற்கிறது அரசு பணியாளர் நியமனங்களுக்கான அறிவிப்புகள் போட்டித் தேர்வுக்கு படிக்கும் இளைஞர்கள் ஏமாற்றம்
 150. பிடிஎஸ் படிப்புடன் எம்பிபிஎஸ் பல் மருத்துவ கவுன்சில் பரிந்துரை
 151. பகுதி நேர பிஇ, பிடெக் படிப்பில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம்
 152. ஊழியர்களுக்கு நிறுவனங்கள் சம்பளத்தை காசோலை, மின்னணு முறை மூலம் வழங்க அவசர சட்டம் மத்திய மந்திரிசபை ஒப்புதல்
 153. ரூ.5 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமாக டெபாசிட் செய்ய ரிசர்வ் வங்கி விதித்த நிபந்தனை ரத்து
 154. 2017-2018-ம் கல்வி ஆண்டு முதல் தமிழ் உள்பட 8 மொழிகளில் மருத்துவ படிப்புக்கான தேசிய நுழைவுத்தேர்வு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு
 155. பிப். முதல் வாரத்தில் பிளஸ் 2 செய்முறைத்தேர்வு
 156. 10-ம் வகுப்புக்கு மத்திய கல்வி வாரிய தேர்வு கட்டாயம் அரசுக்கு பரிந்துரை
 157. TNPL RECRUITMENT 2016-2017 | TNPL - KAGITHAPURAM | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - ASST OFFICER/JUNIOR OFFICER | NO. OF VACANCIES 15 | LAST DATE 04.01.2017
 158. TNPL RECRUITMENT 2016 | TNPL - KAGITHAPURAM | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - OPERATOR | NO. OF VACANCIES 40 | LAST DATE 04.01.2017
 159. LAB ASST RECRUITMENT 2016-2017 | GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE, UTHANGARAI. | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - LAB ASST | NO. OF VACANCIES 13 | LAST DATE 30.01.2017
 160. தள்ளிவைக்கப்பட்ட அரையாண்டு தேர்வுகள் ஜனவரி 2, 3-ந்தேதிகளில் நடைபெறும் பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் அறிவிப்பு
 161. தற்காலிக, ஒப்பந்த மற்றும் தொகுப்பூதிய பணி செய்பவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வை அரசு வழங்க கோரிக்கை
 162. அரசு ஊழியர் துறைத்தேர்வுக்கு ஹால்டிக்கெட்
 163. அரசு பள்ளி ஆய்வக உதவியாளர் தேர்வு முடிவு எப்போது வெளியிடப்படும்?