புதிய வரவு .

  புதிய வரவு
 1. இன்றைய முக்கிய செய்திகளை விரிவாக படியுங்கள்...DETAILED VIEW....
 2. IT FORM VERSION 2016.1 DOWNLOAD | சில நிமிடங்களில் தயார் செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட IT FORM VERSION 2016.1..... இப்போது உங்களுக்காக... உடனே பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்...BY KALVISOLAI

 3. IT FORM VERSION 16.1 DOWNLOAD | சில நிமிடங்களில் தயார் செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட IT FORM VERSION 2016.1..... இப்போது உங்களுக்காக... உடனே பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்...BY K. ARUNAGIRI,PG Assistant in Maths,GHSS Kasinayakkanpatti,Vellore District.Mobile no. : 9585898998

 4. SSLC MARCH 2014 ALL GOVT QUESTION PAPER DOWNLOAD.

 5. SSLC MARCH 2014 ALL COMPLETE ANSWER DOWNLOAD.

 6. PLUS TWO MARCH 2014 ALL GOVT QUESTION PAPER DOWNLOAD.

 7. PLUS TWO MARCH 2014 ALL COMPLETE ANSWER DOWNLOAD.

 8. G.O FOR CENTRAL GOVERNMENT D.A 10 % RELEASED.

 9. D.E.O PROMOTION LIST RELEASED ON 20.02.2014.

 10. D.E.O EXAM 2014 | TNPSC | D.E.O EXAM | FULL DETAILS..DOWNLOAD..Click Here...

 11. EXAM VALUATION RELEIVING ORDER WORD DOCUMENT.

 12. SSLC EXAM TIME TABLE MARCH 2014

 13. HIGH SCHOOL HM PROMOTION DIRECTOR PROCEDINGS (AVAILABLE)

 14. BT,PGT TO HIGH SCHOOL HM PROMOTION STATE LEVEL PROMOTION PANEL - 2013-14 (AVAILABLE)

 15. KALVISOLAI | PLUS TWO PRACTICAL BATCH SEPARATOR.

 16. KALVISOLAI | PROMOTION PANEL 2013-2014 | பதவி உயர்வு பட்டியல்-2013-2014 டிசம்பரில் வெளியிடப்பட்டது.

 17. TNTET WEIGHTAGE ONLINE CALCULATOR

 18. TNTET WEIGHTAGE OFFLINE CALCULATOR

 19. YOUR AGE IN YEARS, MONTHS, WEEKS, DAYS, HOURS, MINUTES AND SECONDS ONLINE CALCULATOR

 20. TNTET JUNE 2012 OCTOBER 2012 | LIST OF SELECTED CANDIDATES FOR PAPER I AND PAPER II | BOARD DETAILS | CANDIDATE'S INSTRUCTION | CERTIFICATE VERIFICATION FORM | IDENTIFICATION CERTIFICATE DOWNLOAD

 21. SCHOOL INSPECTION FORMAT

 22. SCHOOL CALENDER - 2013-2014 | SCHOOLS DIARY- 2013-2014 | கல்விச்சோலை ஆசிரியர் கையேடு 2013-2014

 23. EXAMINATIONS
 24. SSLC DECLARATION INSTRUCTIONS IN TAMIL FOR ALL TYPES OF SCHOOLS - 2013-2014

 25. SSLC DECLARATION FORM FOR TAMIL MEDIUM SCHOOLS - 2013-2014

 26. SSLC DECLARATION FORM FOR ENGLISH MEDIUM SCHOOLS - 2013-2014

 27. PLUS TWO DECLARATION INSTRUCTIONS IN TAMIL FOR ALL TYPES OF SCHOOLS - 2013-2014

 28. PLUS TWO DECLARATION FORM FOR TAMIL MEDIUM SCHOOLS - 2013-2014

 29. PLUS TWO DECLARATION FORM FOR ENGLISH MEDIUM SCHOOLS - 2013-2014

 30. PAY ROLL
 31. PAY ROLL 9.1

 32. PAY ROLL 9.0 DOWNLOAD

 33. PAY ROLL 8.2.1 UPDATE DOWNLOAD

 34. PAY ROLL 8.1 DOWNLOAD

 35. ecs_bank code

 36. PAY SCALE

 37. SSLC AND PLUS TWO MONTHLY SYLLABUS
 38. HSC MONTHLY SYLLABUS DOWNLOAD
 39. SSLC MONTHLY SYLLABUS DOWNLOAD
 40. HSC QUARTERLY SYLLABUS DOWNLOAD

 41. ALL MATRIC SCHOOLS LIST IN TAMIL NADU
 42. ALL MATRIC SCHOOLS LIST

 43. TAMIL FONTS DOWNLOAD
 44. VANAVIL-AVVAIYAR TAMIL FONT DOWNLOAD

 45. VANAVIL-ALAYARASI TAMIL FONT DOWNLOAD

 46. PERIYAR(NORMAL) TAMIL FONT DOWNLOAD

 47. PERIYAR(BOLD) FONT DOWNLOAD

 48. BAMINI TAMIL FONT DOWNLOAD

 49. BAAMINI TAMIL FONT DOWNLOAD

 50. ISMAIL TAMIL FONT DOWNLOAD

 51. TAMIL CANADIANTAMIL FONT DOWNLOAD

 52. KA LAGARAM TAMIL FONT DOWNLOAD

 53. KA KUDAI TAMIL FONT DOWNLOAD

 54. KA PANJAMI TAMIL FONT DOWNLOAD

 55. SHREE 0802 TAMIL FONT DOWNLOAD

 56. JF GURU TAMIL FONT DOWNLOAD

 57. JF NAGULAN FONT DOWNLOAD

 58. JF BRAMMA FONT DOWNLOAD

 59. LAKSHMI-024 TAMIL FONT DOWNLOAD

 60. LAKSHMI-54 TAMIL FONT DOWNLOAD

 61. TAMIL-013 TAMIL FONT DOWNLOAD

 62. TAMIL-045 TAMIL FONT DOWNLOAD

 63. TAMIL-158 TAMIL FONT DOWNLOAD

 64. SUNTOMMY TAMIL FONT DOWNLOAD

 65. SAIVRISHIN TAMIL FONT DOWNLOAD

 66. SAIINDRA TAMIL FONT DOWNLOAD

 67. MCL MANGAI TAMIL FONT DOWNLOAD

 68. ELANGO PANCHALI NORMAL TAMIL FONT DOWNLOAD

 69. DEE - SCHOOL ACADEMICCALENDER 2013-2014
 70. DSE - SCHOOL ACADEMIC CALENDER 2013-2014
 71. HIGH SCHOOL HM REGULARISATION ORDER | JOINING FROM 03/07/2012 TO 22-10-2012
 72. FORM 33 SSLC | PLUS TWO PUBLIC EXAMINATION MAIN SHEET ACCOUNT FORM
 73. FORM 37 SSLC | PLUS TWO PUBLIC EXAMINATION QUESTION PAPER ACCOUNT FORM
 74. NTSE SYLLABUS 2013-2014
 75. NTSE NOTIFICATION 2013-2014
 76. NTSE APPLICATION 2013-2014
 77. LIST OF DEO OFFICE WITH ADDRESS 2013
 78. SCHOOL ACADEMIC CALENDER RELEASED BY DSE 2013-2014
 79. M.ED ENTRANCE EXAM QUESTION PAPER 2013
 80. PGT TRAINING ON AUG 2013
 81. CEO PROMOTION AND TRANSFER DT 25.07.13
 82. 3 MAN COMMISSION G.O PART I.
 83. 3 MAN COMMISSION G.O PART II | 3%+3% .
 84. DEO TRAINING ORDER
 85. DEO PROMOTION LIST 2013
 86. CEO TRANFER 2013
 87. DEO TRANFER ORDER 2013
 88. PLUS RESULT - JUNE 2013 RELATED
 89. STATE AWARD COMMUNICATION 2013
 90. RMSA - G.O NO 126
 91. PGT REFRESH TRAINING 2013-14
 92. ஆசிரியர் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு சார்ந்த செய்திகள்,ஆணைகள்,விண்ணப்பங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்
 93. HSS H.M REGULARISATION 2012 | பதவி உயர்வு மூலம் 513 அரசு மேல்நிலை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களாக நியமிக்கப்பட்டவர்கள், பதவி உயர்வு பெற்ற நாள் முதல் பணிவரன்முறை செய்து ஆணை
 94. BONUS – Adhoc Bonus – Special Adhoc Bonus for the year 2011–2012 – Sanction – Orders
 95. Directorate of Govt. Examinations: HSC March 2013 - Examination Time Table
 96. PG TO HR SEC HM | FORM IN WORD FORMAT
 97. PG, HIGH SCHOOL HM TO HR SEC HM | தமிழ்நாடு மேல்நிலைக் கல்விப் பணி – 01.01.2013 ல் உள்ளவாறு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமையாசிரியர் பதவி உயர்விற்குத் தகுதி வாய்ந்த முதுகலைப் பாட ஆசிரியர்கள் / முதுகலை மொழி ஆசிரியர்கள் / உடற்கல்வி இயக்குநர் (மேல்நிலைக் கல்வி) / அரசு உயர்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களின் தேர்ந்தோர் பட்டியல் – தயார் செய்தல்
 98. BT TO PGT | தமிழ்நாடுமேல்நிலைக்கல்விப்பணி-2013-2014ம் கல்வியாண்டில் அரசுமற்றும்நகராட்சிமேல்நிலைப்பள்ளிகளில் முதுகலையாசிரியர் நியமனம் 1.1.2013 நிலவரப்படி பணிமாறுதல் மூலம் முதுகலையாசிரியராகப் பதவி உயர்வு அளிக்கத் தகுதிவாய்ந்த பள்ளி உதவியாசிரியர்களின் தேர்ந்தநபர்களின் முன்னுரிமைப் பட்டியல் தயாரித்தல்
 99. SGT TO BT | NEW INSTRUCTIONS
 100. SGT TO BT | தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வி சார்நிலைப்பணி – 01-01-2013 அன்றைய நிலவரப்படி அரசு மற்றும் நகராட்சி உயர்நிலை / மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் பட்டதாரி ஆசிரியர் (தமிழாசிரியர் உட்பட) மற்றும் சிறுபான்மை பாட / மொழி ஆசிரியர் பதவிக்கு பதவி உயர்வு மூலம் நியமனம் செய்திட தகுதி வாய்ந்த இடைநிலை ஆசிரியர்கள், உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் மற்றும் சிறப்பாசிரியர்கள் பட்டியல் தயாரித்து அனுப்பக் கோருதல்
 101. PG TO BRC SUPERVISOR | தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்விப்பணி - வட்டார வள மைய மேற்பார்வையாளர் - காலிப்பணியிடம் - முதுகலையாசிரியர்கள் மாறுதல் மூலம் நிரப்பிடுதல் - விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பம் - பரிந்துரையுடன் அனுப்பிடக் கோருதல்
 102. BT,PG TO HIGH SCHOOL HM | தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்விப் பணி – முன்னுரிமைப் பட்டியல் 01.01.2013 நிலவரப்படி அரசு உயர்நிலைப் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் பதவிக்குப் பதவி உயர்வு மூலம் நியமனம் செய்யத் தகுதி வாய்ந்தோர் பட்டியல் தயார் செய்தல் – விவரங்கள் கோருதல்
 103. BT,PG TO MUNICIPAL HIGH SCHOOL HM | தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்விப்பணி- நகராட்சி/நகரிய உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பதவி - பதவி உயர்வு மூலம் நியமனம் 01.01.2013 நிலவரப்படி தகுதி வாய்ந்தோர் பட்டியல் தயார் செய்தல்
 104. Third Term Text Books under Trimester Pattern for Standards I to VIII and the List of Private Publishers
 105. Common Syllabus for III Term
 106. Technical Education Scholarship Form
 107. On the various measures and schemes undertaken for the betterment of Education in the Schools
 108. G.Os of Finance Department - Enhanced Festival Advance to Government employees
 109. பள்ளிக் கல்வி – தீபாவளிப்பண்டிகையின்போது - தீ பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்தல் – தீ பாதுகாப்பு குறித்து பிரச்சாரம் செய்தல் – உரிய நடவடிக்கை எடுத்தல் சார்ந்து அனைத்துப் பள்ளி மாணவ/மாணவியர்களுக்கும் அறிவிக்கக் கோரி அனைத்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும் விவரம் தெரிவித்தல் ஆணை
 110. Cash Award to Government Servants who have completed 25 years of service and hike in festival advance
 111. New dishes to be introduced in Nutritious Noon Meal Programme
 112. ஆசிரியர்களுக்கு சேரவேண்டிய பண, பணி மற்றும் இதரப்பலன்களை உரிய நேரத்தில் பெற அவர்களுக்கு ஏற்படும் சிரமங்களை தவிர்க்க அனைத்து கல்வி அலுவலகங்களிலும் சிறப்பு – ஆசிரியர் குறைதீர்க்கும் முகாம் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தல் – ஆணை
 113. NOMINAL ROLL PHOTO INTRUCTIONS
 114. PLUS TWO DECLARATION FORM
 115. SSLC DECLARATION FORM
 116. DGE: Application for National Means cum Merit Scholarship Exam 2013
 117. DoTE - Government Techinal Examinations - Feb' 2013
 118. Tri Semester CCE - CalculatorTemplate by R.THIRESE ANTONY.
 119. PERSONAL SCHOOL DIARY BY C.SUGUMAR,HM,GHS ,VILAI-632 316,TVM DT.
 120. NOMINAL ROLL PHOTO INTRUCTIONS
 121. PLUS TWO DECLARATION FORM
 122. SSLC DECLARATION FORM
 123. CCE -CALCULATOR Prepared by Thirese Antony.R Nellai
 124. TNTET OCT 2012 - Supplementary Exam Key Answer for Paper I and Paper II released by TRB
 125. TNTET OCT 2012 - ORIGINAL SCANNED QUESTION PAPERS WITH KEY ANSWERS
 126. HIGH SCHOOL HM PROMOTION PANEL SECOND LIST
 127. HR SEC HM PROMOTION PANEL SECOND LIST
 128. TNPSC GROUP IV RESULTS.
 129. G.O FOR 7% D.A.
 130. VAO TENTATIVE ANSWER KEYS.
 131. SENIORITY LIST OF PA TO DEO AND DEEO FOR THE YEAR 2012
 132. SENIORITY LIST OF SUPTD. FOR THE YEAR 2012.
 133. CEO PANEL FOR THE YEAR 2012.
 134. SENIORITY LIST OF HIGH SCHOOL HM'S TO DEO PANEL FOR THE YEAR 2012.
 135. SENIORITY LIST OF HIGH SECONDARY SCHOOL HM'S TO DEO PANEL FOR THE YEAR 2012.
 136. PROMOTION LIST AND DEO INCHARGE LIST
 137. சமீபத்தில் பள்ளிக்கல்வித்துறையால் வெளியிடப்பட்டுள்ள பிளஸ் டூ மாணவர்களுக்கான சிறப்பு வழிகாட்டி 2012-2013.
 138. சமீபத்தில் பள்ளிக்கல்வித்துறையால் வெளியிடப்பட்டுள்ள பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான சிறப்பு வழிகாட்டி 2012-2013.
 139. TET 2012 | தாள் I மற்றும் தாள் II க்கான விடைகள் கல்விச்சோலைக்காக தயாரிக்கப்பட்டது.
 140. SSLC MONTHLY SYLLABUS FOR THE YEAR 2012-2013.
 141. TRB|TET|TNPSC|12 மாதங்களுக்கான சமீபத்திய நிகழ்வுகள் 2011 | 12 MONTHS Current Affairs-2011
 142. 2012-2013 ஆண்டிற்கான பள்ளிக்கல்வி இயக்குனரின் வாழ்த்துக்களும் அறிவுரைகளும்.
 143. 2012-2013 ஆண்டிற்கான பள்ளி நாட்காட்டி.
 144. TRB EDUCATION | TET குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்தல் முறைகளும் | Child Development and Pedagogy 001-1000 - QUESTIONS | DOWNLOAD LINK
 145. பத்தாம் வகுப்பு செய்முறை சில விவரங்கள்.
 146. SSLC SCIENCE PRACTICAL QUESTIONS WITH DISTRIBUTION OF MARKS.
 147. SSLC SCIENCE PRACTICAL | DGE INSTRUCTIONS.
 148. Hon'ble Chief Minister's Award for excellence in e-Governance for students.
 149. ENFACEMENT SLIP - BUDGET SECTION.
 150. Sadbhavana Diwas Day- ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தேதி விடுமுறை (ரம்சான்) என்பதால் 17.08.2012 அன்று காலை 11 மணியளவில் நல்லிணக்க நாள் உறுதி மொழி எடுக்க உத்தரவு.
 151. List of Associations/Individuals/Writ Petitioners called for personal hearing by the Pay Grievance Redressal Cell
 152. On special schemes for differently abled children in schools
 153. Honble Chief Minister launched the Online Petition Filing and Monitoring System
 154. Free bicycles to ITI students
 155. Apply online-Plus two June exam retotalling
 156. கல்வி உரிமை இயக்கம் - பள்ளி, வட்டார மற்றும் மாவட்ட அளவிலான பள்ளி மாணவ மாணவியர்களுக்கு பேச்சு, கட்டுரை, கவிதை மற்றும் ஓவியப் போட்டிகள் நடத்துதல்.
 157. PLUS TWO MONTH WISE SYLLABUS
 158. New Health Insurance Scheme, 2012 | NHIS Forms
 159. G.O Ms. No. 221 Dt : June 20, 2012 | New Health Insurance Scheme, 2012
 160. G.O Ms.No. 243 Dt : June 29, 2012 | New Health Insurance Scheme, 2012
 161. SSLC/HSC HALF YEARLY TIME TABLE (SINGLE PAGE)
 162. CCE -CALCULATOR Prepared by Thirese Antony.R Nellai
 163. TNTET OCT 2012 - Supplementary Exam Key Answer for Paper I and Paper II released by TRB
 164. TNTET OCT 2012 - ORIGINAL SCANNED QUESTION PAPERS WITH KEY ANSWERS
 165. HIGH SCHOOL HM PROMOTION PANEL SECOND LIST
 166. G.O.Ms.No. 376 Dt : October 19, 2012 || Revision of scales of pay – Extension of the tenure of Pay Grievance Redressal Cell – Orders
 167. Letter No. 48211 Dt : October 9, 2012 || Tamil Nadu Revised Scales of Pay Rules, 2009 – Fixation of pay of employees on promotion to higher post carrying identical scales of pay and grade pay-clarification –Reg.
 168. ஆதிதிராவிடர் நலம் - சுயநிதி கல்வி நிறுவனங்களில் (சிறுபான்மையினர் நிறுவனங்கள் உட்பட) அனைத்து விதமான படிப்புகளுக்கும் இலவச / கட்டண இருக்கையில் பயிலும் ஆதிதிராவிடர் / பழங்குடியினர்/ மதம் மாறிய கிறித்துவ ஆதிதிராவிடர் மாணவ / மாணவியர்களுக்கு அரசு நியமித்த சுயநிதிக் கல்லூரிகளுக்கான கட்டணக்குழு நிர்ணயிக்கும் கல்விக் கட்டணங்கள் மற்றும் அரசு நிர்ணயிக்கும் கல்வி கட்டணங்கள் போன்றவற்றை வழங்குதல் - வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்
 169. HR SEC HM PROMOTION PANEL SECOND LIST
 170. SSLC/HSC HALF YEARLY EXAM TIME TABLE
 171. TNTET KEY ANSWERS
 172. CRITERIA FOR BT AND SGT APPOINTMENT
 173. G.O FOR 7% D.A
 174. TNPSC GROUP IV RESULTS.
 175. G.O FOR 7% D.A.
 176. VAO TENTATIVE ANSWER KEYS.
 177. SENIORITY LIST OF PA TO DEO AND DEEO FOR THE YEAR 2012
 178. SENIORITY LIST OF SUPTD. FOR THE YEAR 2012.
 179. CEO PANEL FOR THE YEAR 2012.
 180. SENIORITY LIST OF HIGH SCHOOL HM'S TO DEO PANEL FOR THE YEAR 2012.
 181. SENIORITY LIST OF HIGH SECONDARY SCHOOL HM'S TO DEO PANEL FOR THE YEAR 2012.
 182. PROMOTION LIST AND DEO INCHARGE LIST
 183. சமீபத்தில் பள்ளிக்கல்வித்துறையால் வெளியிடப்பட்டுள்ள பிளஸ் டூ மாணவர்களுக்கான சிறப்பு வழிகாட்டி 2012-2013.
 184. சமீபத்தில் பள்ளிக்கல்வித்துறையால் வெளியிடப்பட்டுள்ள பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான சிறப்பு வழிகாட்டி 2012-2013.
 185. TET 2012 | தாள் I மற்றும் தாள் II க்கான விடைகள் கல்விச்சோலைக்காக தயாரிக்கப்பட்டது.
 186. SSLC MONTHLY SYLLABUS FOR THE YEAR 2012-2013.
 187. TRB|TET|TNPSC|12 மாதங்களுக்கான சமீபத்திய நிகழ்வுகள் 2011 | 12 MONTHS Current Affairs-2011
 188. 2012-2013 ஆண்டிற்கான பள்ளிக்கல்வி இயக்குனரின் வாழ்த்துக்களும் அறிவுரைகளும்.
 189. 2012-2013 ஆண்டிற்கான பள்ளி நாட்காட்டி.
 190. TRB EDUCATION | TET குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்தல் முறைகளும் | Child Development and Pedagogy 001-1000 - QUESTIONS | DOWNLOAD LINK
 191. பத்தாம் வகுப்பு செய்முறை சில விவரங்கள்.
 192. SSLC SCIENCE PRACTICAL QUESTIONS WITH DISTRIBUTION OF MARKS.
 193. SSLC SCIENCE PRACTICAL | DGE INSTRUCTIONS.
 194. Hon'ble Chief Minister's Award for excellence in e-Governance for students.
 195. ENFACEMENT SLIP - BUDGET SECTION.
 196. Sadbhavana Diwas Day- ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தேதி விடுமுறை (ரம்சான்) என்பதால் 17.08.2012 அன்று காலை 11 மணியளவில் நல்லிணக்க நாள் உறுதி மொழி எடுக்க உத்தரவு.
 197. List of Associations/Individuals/Writ Petitioners called for personal hearing by the Pay Grievance Redressal Cell
 198. On special schemes for differently abled children in schools
 199. Honble Chief Minister launched the Online Petition Filing and Monitoring System
 200. Free bicycles to ITI students
 201. Apply online-Plus two June exam retotalling
 202. கல்வி உரிமை இயக்கம் - பள்ளி, வட்டார மற்றும் மாவட்ட அளவிலான பள்ளி மாணவ மாணவியர்களுக்கு பேச்சு, கட்டுரை, கவிதை மற்றும் ஓவியப் போட்டிகள் நடத்துதல்.
 203. PLUS TWO MONTH WISE SYLLABUS
 204. New Health Insurance Scheme, 2012 | NHIS Forms
 205. G.O Ms. No. 221 Dt : June 20, 2012 | New Health Insurance Scheme, 2012
 206. G.O Ms.No. 243 Dt : June 29, 2012 | New Health Insurance Scheme, 2012
 207. தொடக்க கல்வித்துறையில் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் மற்றும் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கான இடமாறுதல் கவுன்சிலிங் ஜுலை 21-ந் தேதி தொடங்கி, 31-ந் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.
 208. பள்ளிக்கல்வித்துறையின் கீழ் பணியாற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு இடமாறுதல் மற்றும் பதவி உயர்வு கவுன்சிலிங் ஜூலை 13-ந் தேதி தொடங்குகிறது.
 209. 2012-13ஆம் கல்வி ஆண்டில், 100 அரசு/நகராட்சி/மாநகராட்சி உயர்நிலைப் பள்ளிகளை மேல்நிலைப் பள்ளிகளாக நிலை உயர்த்துதல் மற்றும் பணியிடங்கள் தோற்றுவித்தல் - ஆணை
 210. பள்ளிக்கல்வித் துறை : கலந்தாய்விற்கான நாள்,நேரம் மற்றும் இடம் | மாறுதல் கோரும் ஆசிரியர்களின் விண்ணப்பங்களை 05.06.2012 முதல் 09.06.2012 க்குள் பெற்று மாறுதல் விண்ணப்பத்தினை தலைமையாசிரியர்கள் மேலொப்பம் இட்டு 11.06.2012 அன்று வருவாய் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலரிடம் நேரிடையாக ஒப்படைக்க வேண்டும்.
 211. தொடக்கக்கல்வி துறை : கலந்தாய்விற்கான நாள்,நேரம் மற்றும் இடம் | மாறுதல் கோரும் ஆசிரியர்களின் விண்ணப்பங்களை 05.06.2012 முதல் 09.06.2012 க்குள் ஒப்படைக்க வேண்டும்.
 212. GO.(D).No 158 18.05.2012 | பள்ளிக்கல்வி மற்றும் தொடக்கக்கல்வி துறை - ஆசிரியர் பொது மாறுதல் - ஊராட்சி ஒன்றியம்/நகராட்சி/மாநகராட்சி தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் அரசு / நகராட்சி / மாநகராட்சி உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் - 20112-2013-ஆம் கல்வி ஆண்டில் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய நெறிமுறைகள் - ஆணை
 213. ஆசிரியர் பணியிட மாறுதலுக்காக விண்ணப்பங்கள் பெறாதது ஏன்?
 214. ந.க.எண் :200 / ஏ1/இ2/ 2012, தேதி 27.04.2012 | செயல்முறைகளின் படி பள்ளிக்கல்வி துறையில் ஆசிரியர் பொது மாறுதல் விண்ணப்பம் பெறுவதை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
 215. ந.க.எண் : 9502 / டி1/2012, தேதி 27.04.2012 | செயல்முறைகளின் படி தொடக்கக்கல்வி துறையில் ஆசிரியர் பொது மாறுதல் விண்ணப்பம் பெறுவதை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கு தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
 216. பள்ளிக்கல்வி துறை | ஆசிரியர்கள் பொது மாறுதலுக்கான விண்ணப்பங்களை 30.04.2012 க்குள் தலைமையாசிரியர் மூலம் அந்தந்த மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். அதற்கான இயக்குநரின் செயல்முறை.
 217. தொடக்கக்கல்வி துறை | ஆசிரியர்கள் பொது மாறுதலுக்கான விண்ணப்பங்களை 30.04.2012 க்குள் உதவித்தொடக்கக் கல்வி அலுவலரிடம் அளிக்க வேண்டும். அதற்கான இயக்குநரின் செயல்முறை.
 218. பள்ளிக்கல்வி துறை | மாறுதல் கோரும் விண்ணப்பம். (PDF FORMAT)
 219. தொடக்கக்கல்வி துறை | மாறுதல் கோரும் விண்ணப்பம் (PDF FORMAT)
 220. பள்ளிக்கல்வி துறை|மாறுதல் கோரும் விண்ணப்பம் [EDITABLE EXCEL FORMAT]
 221. பள்ளிக்கல்வி துறை|மனமொத்த மாறுதல் கோரும் விண்ணப்பம் [EDITABLE EXCEL FORMAT].
 222. TAMIL FONTS DOWNLOAD.